[:th]CrCF Logo[:]

[:th]ใบแจ้งข่าว: ศาลจังหวัดปัตตานีเลื่อนนัดชี้สองสถาน คดีโต๊ะชูด[:]

Share

[:th]เผยแพร่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

ใบแจ้งข่าว

 ศาลจังหวัดปัตตานีเลื่อนนัดชี้สองสถาน

คดีบิดามารดาผู้ตายฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนายกฯ

กรณีเจ้าหน้าที่ิงประชาชนเสียชีวิต 4 คน เมื่อปี 2558

 

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2560) ศาลจังหวัดปัตตานีออกนั่งพิจารณานัดไกล่เกลี่ย ชี้สองสถาน และกำหนดแนวทางการดำเนินคดีหรือสืบพยานโจทก์ ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ.397/2560 กรณีเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เจ้าหน้าที่ยิงประชาชนเสียชีวิต 4 คน ในพื้นที่บ้านโต๊ะชูด ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี  โดยโจทก์ทั้งแปด (จาก 4 ครอบครัว) เป็นบิดามารดาของผู้ตาย ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก จำเลยที่ 1  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำเลยที่ 2  และสำนักนายกรัฐมนตรี จำเลยที่ 3  รวมเป็นเงินกว่า 39 ล้านบาท  ต่อมาเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ศาลได้ไต่สวนและมีคำสั่งรับฟ้องโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่โจทก์ทั้งแปด

วันนี้ ฝ่ายโจทก์มีทนายความของโจทก์ทั้งแปด มาศาล  ฝ่ายจำเลยมีพนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี มาศาล และพนักงานอัยการแถลงว่าตนเพิ่งได้รับการติดต่อจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำเลยที่ 2 เพื่อแต่งตั้งให้เป็นทนายความแก้ต่างคดีให้ โดยจำเลยที่ 2 ได้รับสำเนาคำฟ้องและหมายเรียกให้ยื่นคำให้การแล้ว โดยวิธีปิดหมายเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ส่วนทางด้านกองทัพบก จำเลยที่1  และสำนักนายกรัฐมนตรี จำเลยที่3 ไม่มีผู้แทนหรือทนายความมาศาล ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ศาลได้ส่งสำเนาคำฟ้องและหมายเรียกให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 โดยวิธีปิดหมายแล้วเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม และ 31 ตุลาคม 2560 ตามลำดับ

จำเลยทั้งสามยังไม่ได้ยื่นคำให้การ แต่จำเลยทั้งสามยังมีระยะเวลายื่นคำให้การเหลืออยู่ตามกฎหมาย

นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่ทหารยศพันตรีนายหนึ่งซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการในวันเกิดเหตุ ได้ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นจำเลยร่วมในคดี ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรได้สอบถามความเห็นจากจำเลยทั้งสามเสียก่อนว่า หากอนุญาตให้เข้ามาเป็นจำเลยร่วม จะทำให้คดีของจำเลยทั้งสามเสียหายหรือไม่ และจำเลยทั้งสามจะคัดค้านหรือไม่

ด้วยเหตุดังกล่าว ศาลจังหวัดปัตตานีพิจารณาแล้วจึงมีคำสั่งให้เลื่อนคดีออกไป เพื่อให้จำเลยทั้งสามได้แต่งตั้งทนายความ และยื่นคำให้การแก้คดีเข้ามาตามระยะเวลาที่คงเหลืออยู่ตามกฎหมาย โดยให้นัดชี้สองสถาน พร้อมกำหนดวันนัดสืบพยานและแนวทางการดำเนินคดี ในวันที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น.

ติดตามเรื่องราวของคดีได้ที่ : https://voicefromthais.wordpress.com/?s=โต๊ะชูด หรือ Facebook page: Cross Cultural Foundation(CrCF)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายอับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ       ทนายความ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดปัตตานี โทร 081-8987408

นายปรีดา นาคผิว                    ทนายความ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 098-6222474[:]

RELATED ARTICLES

[:th]ศาลจังหวัดปัตตานีสืบพยานจำเลยต่อ คดีบิดามารดาผู้ตายทั้งสี่เสียชีวิตจากปฏิบัติการทุ่งยางแดงโมเดล  ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนายกฯ  เหตุเกิดขึ้นเมื่อปี 2558[:]

[:th]มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว:ศาลจังหวัดปัตตานีเริ่มสืบพยาน คดีบิดามารดาผู้ตายทั้งสี่ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนายกฯ กรณีเจ้าหน้าที่ยิงประชาชนในพื้นที่ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เสียชีวิต 4 คน เมื่อปี 2558[:]