[:th]CrCF Logo[:]

ใบแจ้งข่าว : ศาลจังหวัดฝางมีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ ในข้อหาบุกรุกตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ ที่ดอยอ่างขาง

Share

เผยแพร่วันที่ 22 กันยายน  2560

ใบแจ้งข่าว

ศาลจังหวัดฝาง อ่านคำพิพากษา คดีบุกรุกป่าสงวนฯ

กรณีชาวบ้านสร้างโฮมสเตย์ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ

 ที่บ้านนอแล ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ดอยอ่างขาง)

        ศาลจังหวัดฝางมีคำพิพากษายกฟ้องโจทก์ (จำเลยไม่มีความผิด) ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ สว. 19/2559 ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดฝาง โจทก์ กับ นางอารยา แซ่จาง จำเลย ในข้อหาบุกรุก ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่าหรือทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวน

 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ศาลจังหวัดฝางมีคำพิพากษาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ สว. 19/2559 ว่าในข้อหาบุกรุกป่าสงวนฯ พื้นที่เกิดเหตุอยู่ในเขตพื้นที่บ้านนอแล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้ให้การส่งเสริมการทำเกษตรและส่งเสริมอาชีพต่างๆ โดยจัดแบ่งพื้นที่ป่าและพื้นที่ของชุมชนแยกจากกัน เพื่อไม่ให้มีการบุกรุกป่าอีก                   เมื่อเหตุเกิดในพื้นที่ซึ่งกลายเป็นชุมชน ไม่มีสภาพความเป็นป่าสงวนแล้ว จำเลยจึงไม่อาจทำลายหรือทำให้เสื่อมเสียแก่สภาพความเป็นป่าสงวนไปมากกว่านั้นได้อีก การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 พิพากษายกฟ้องโจทก์ จำเลยไม่มีความผิด

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ศาลจังหวัดฝางได้มีคำพิพากษาคดีลักษณะเดียวกันกับคดีนี้                    ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ สว. 8,9/2559 โดยได้พิพากษายกฟ้องโจทก์เช่นเดียวกัน

 

จำเลยในคดีนี้เป็นชาวบ้าน บ้านนอแล ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องมาจากคำสั่ง คสช. ที่ 64/2557 ตามนโยบายทวงคืนผืนป่า ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์คำพิพากษา            ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 21 ตุลาคม 2560

 

ความเป็นมาของคดีสืบค้นได้ที่

https://crcfthailand.org/2016/10/30/วันที่-31-ตุลาคม-2559-ศาลจังหวั/

https://crcfthailand.org/2017/07/24/ใบแจ้งข่าว-ศาลจังหวัดฝ-2/

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายสุทธิเกียรติ ธรรมดุล ทนายความ ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น 053-230072, 083-6284239

นายปรีดา นาคผิว  ทนายความ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม  089-6222474

TAG

RELATED ARTICLES