[:th]CrCF Logo[:]

[:th]ใบแจ้งข่าว : โจทก์เสนอเรียกค่าเสียหาย 2 ล้านบาท คดีนางสาวแยนะฟ้องแพ่งเรียกค่าสินไหม จากการที่เจ้าหน้าที่ยิงนายอับดุลอาซิฯเสียชีวิต[:]

Share

[:th]

crcf-mac

เผยแพร่วันที่ 19 กันยายน 2560

ใบแจ้งข่าว

นัดไกล่เกลี่ยคดี โจทก์เสนอเรียกค่าเสียหาย 2 ล้านบาท
ผู้ประสานงานฝ่ายจำเลยรับข้อเสนอโจทก์ไปนำเสนอหน่วยงานต้นสังกัด
กรณี มารดานายอับดุลอาซิฯ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก สตช. ทบ. และสำนักนายกฯ

ในวันที่ 19 กันยายน 2560 ศาลจังหวัดปัตตานีนัดไกล่เกลี่ยและชี้สองสถาน คดีที่นางสาวแยนะ สะอะ ฟ้องแพ่งเรียกค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำเลยที่ 1 กองทัพบกจำเลยที่ 2 และสำนักนายกรัฐมนตรี จำเลยที่ 3 ให้ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน 3,255,954 บาท จากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ภายในบังคับบัญชาของจำเลยทั้งสามใช้อาวุธปืนยิงนายอับดุลอาซิฯเสียชีวิต โดยอ้างว่าได้กระทำไปในขณะปฏิบัติหน้าที่

คดีนี้ศาลได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยแล้วปรากฎว่า นางสาวแยนะฯ โจทก์ ได้แถลงโดยเสนอขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนเป็นเงินจำนวน2,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยกว่าที่ได้ยื่นฟ้อง หากจำเลยทั้งสามยินยอมชำระเงินค่าสินไหมทดแทนตามที่ตนเสนอ ตนก็ยินดีและพร้อมจะดำเนินการถอนฟ้องคดีต่อจำเลยทั้งสาม  เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ประสานงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำเลยที่ 1 และเจ้าหน้าที่ทหารในสังกัด กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ผู้ประสานงานของสำนักนายกรัฐมนตรี จำเลยที่3  ได้รับข้อเสนอดังกล่าวของโจทก์ เพื่อดำเนินการเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตัดสินใจว่าจะตกลงจ่ายค่าเสียหายตามข้อเสนอของโจทก์หรือไม่ ซึ่งมีขั้นตอนปฏิบัติทางราชการที่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร

หลังจากทำการไกล่เกลี่ยดังกล่าวข้างต้นแล้ว ศาลจึงได้ชี้สองสถานโดยกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า เจ้าหน้าที่ของจำเลยทั้งสามกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ และจำเลยทั้งสามต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์หรือไม่ เพียงใด พร้อมทั้งกำหนดวันนัดสืบพยาน ซึ่งฝ่ายโจทก์แถลงประสงค์สืบพยานจำนวน 8 ปาก ใช้เวลา 2นัด  ฝ่ายจำเลยทั้งสามประสงค์จะสืบพยานจำนวน 16 ปาก ใช้เวลา 4 นัด ศาลจึงได้กำหนดวันสืบพยานทั้งสองฝ่าย โดยนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 23-24 มกราคม 2561 นัดสืบพยานจำเลยทั้งสามวันที่ 25-26 และ 30-31มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป

มารดาของนายอับดุลอาซิฯ(ผู้ตาย) ซึ่งเป็นโจทก์ ระบุว่า หากหน่วยงานของรัฐที่เป็นจำเลย ตกลงตามข้อเสนอของตน คดีก็จะยุติเร็วขึ้นตามเจตนาที่ศาลได้ให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย แต่หากไม่ได้รับการตอบสนอง ตนก็พร้อมที่จะต่อสู้คดีจนถึงที่สุด โดยเรียกร้องค่าเสียหายเต็มจำนวนตามคำฟ้องต่อไป และยังคงเชื่อมั่นว่ากระบวนการยุติธรรมจะพิสูจน์ถึงความบริสุทธิ์ของลูกชายตนซึ่งเสียชีวิตไปแล้วได้

ผู้สนใจคดีดังกล่าวสามารถเข้าฟังการพิจารณาคดีได้ที่ ศาลจังหวัดปัตตานี ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

และติดตามเรื่องราวเหตุการณ์คดีนี้ได้ที่https://crcfthailand.org/?s=บ้านน้ำดำ หรือ Facebook page: Cross Cultural Foundation(CrCF)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายสากีมัน เบญจเดชา   ทนายความมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมประจำจังหวัดปัตตานี โทร 086-0374318

นายปรีดา นาคผิว          ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 098-6222474[:]

RELATED ARTICLES

[:th]กรณีบ้านน้ำดำ: ศาลจังหวัดปัตตานีเลื่อนนัดชี้สองสถาน เพื่อไต่สวน สำนักนายกรัฐมนตรี จำเลยที่3 ถึงเหตุแห่งการขาดนัดยื่นคำให้การ กรณี มารดานายอับดุลอาซิฯ ฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าสินไหมทดแทน[:]

[:th]ใบแจ้งขาว: ศาลจังหวัดปัตตานีเลื่อนนัดชี้สองสถานอีกหนึ่งนัด  กรณี มารดานายอับดุลอาซิฯ ฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี[:]