[:th]CrCF Logo[:]

แถลงการณ์: ขอให้ปล่อยตัว พระมหาอภิชาต ปุณณจนโท โดยทันที การควบคุมตัวโดยพลการ อาจทำให้ความขัดแย้งบานปลาย

Share

 

2017_09_20 แถลงการณ์เรื่องพระมหาอภิชาตcropped-cropped-552108_398432963537329_1563008283_n.jpeg

เผยแพร่วันที่ 20 กันยายน 2560

แถลงการณ์

ขอให้ปล่อยตัว พระมหาอภิชาต ปุณณจนโท โดยทันที

การควบคุมตัวโดยพลการ อาจทำให้ความขัดแย้งบานปลาย

 

ตามที่มีรายงานข่าวว่า พระมหาอภิชาต ปุณณจนโทได้ถูกเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนหนึ่ง ได้นิมนต์ ออกจากวัดแห่งหนึ่งที่อ.ระโนด จ. สงขลาในเวลากลางวัน  โดยนำตัวพระมหาอภิชาต ไปยังค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560  และต่อมามีข่าวว่าได้พาตัวมายังกองบังคับการกองปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และยังคง อยู่ในการควบคุมตัวของกองบังคับการกองปราบที่กรุงเทพนั้น  แต่ทั้งยังไม่มีความชัดเจนว่าขณะนี้พระมหาอภิชาตอยู่ที่ใด มูลนิธิผสานวัฒนธรรม มีความห่วงกังกลของการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการนี้เป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ

  1. การควบคุมตัวบุคคลโดยพลการแม้จะอ้างว่าเป็นการนิมนต์พระสงฆ์ไปยังสถานที่ต่างๆที่ไม่เปิดเผยโดยไม่มีการอธิบายสาเหตุและเหตุผล และข้ออ้างอิงในการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่นั้น อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และอาจเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบ ประเพณีปฏิบัติต่อพระสงฆ์
  2. แม้ว่ามูลนิธิผสานวัฒนธรรมจะไม่เห็นด้วยกับการกระทำของบุคคลากรหรือผู้นำทางด้านศาสนา ไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตาม ที่มีลักษณะก้าวร้าว ส่อไปในทางยุยงให้เกิดความขัดแย้ง ไม่ไว้วางใจระหว่างศาสนาในสังคมก็ตาม แต่การดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐในการใช้อำนาจต่อบุคคลกรทางศาสนา เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งและประเด็นอ่อนไหวทางด้านศาสนา จึงต้องกระทำด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งยวด โปร่งใส และอธิบายได้ทั้งนี้เพราะการกระทำดังกล่าวแทนที่จะเป็นการแก้ปัญหา กลับอาจเป็นการซ้ำเติมทำให้ปัญหาบานปลายยิ่งขึ้นก็เป็นได้

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและองค์กรตามรายนามด้านล่างนี้

  1. ขอให้เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวพระมหาอภิชาต ปุณณจนโท โดยทันที
  2. ขอเรียกร้องให้ตัวแทนของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ระดับสูง ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ้างว่าเป็นการปฏิบัติการในครั้งนี้ ว่าการปฏิบัติการมีสาเหตุและเหตุอย่างไร เจ้าหน้าที่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายฉบับใด มีความชอบธรรมหรือไม่ เพื่อวัตถุประสงค์ใด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเข้าใจในหมู่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนิกชนที่ติดตามและให้การสนับสนุนพระมหาอภิชาต ปุณณจนโท
  3. หากทางราชการต้องการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมหรือการแสดงออกทางความคิดเห็นที่อาจเข้าข่ายว่าสร้างให้เกิดความแตกแยกในสังคม ควรดำเนินการอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา และอยู่ในกรอบของกฎหมายและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นแนวทางสันติวิธี โดยเน้นการทำความเข้าใจต่อประเด็นปัญหาที่อ่อนไหวอยู่ในขณะนี้ ทั้งในระดับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และในระดับระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรม และองค์กรที่มีชื่อท้ายแถลงการณ์นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางราชการ จะใช้ความพยายามและความระมัดระวังในการแก้ปัญหาที่มีความอ่อนไหวยิ่งในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้   และขอยืนยันว่าแนวทางสันติวิธีของทุกฝ่ายจะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

 

รายชื่อบุคคลและองค์กร

  1. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
  2. กลุ่มด้วยใจ จังหวัดสงขลา
  3. อ.อับดุลสุโก ดินอะ โรงเรียนจริยธรรมศึกษา อ.จะนะ จ.สงขลา
  4. นายรักชาติ สุวรรณ จ.ยะลา
  5. สมาคมฟ้าใส สุขภาวะเด็ก เยาวชนชายแดนใต้

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นายสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานมูลนิธิฯ โทร 081 6424006

                         นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ  โทร 0639751797

TAG

RELATED ARTICLES