[:th]CrCF Logo[:]

[:th]ใบแจ้งข่าว: คดีโต๊ะชูด ศาลจังหวัดปัตตานีมีคำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด[:]

Share

[:th]crcf-mac

เผยแพร่วันที่ 19 กันยายน 2560

ใบแจ้งข่าว

ศาลจังหวัดปัตตานีมีคำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่โจทก์ทั้งแปด

คดีชาวบ้านฟ้องเรียกค่าเสียหาย กรณีเจ้าหน้าที่ิงประชาชนเสียชีวิต 4 คน

เหตุเกิดเมื่อปี 2558 ในพื้นที่บ้านโต๊ะชูด ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

เหตุสืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ชาวบ้าน 4 ครอบครัว ซึ่งเป็นมารดาและบิดาของผู้ตาย
เป็นโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 8 ยื่นฟ้องคดีแพ่ง เรียกค่าเสียหายรวมเป็นเงินจำนวน 39,076,796 บาท (ทุนทรัพย์ที่ฟ้อง)
จากกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ในข้อหา ละเมิด ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จากกรณีเมื่อปี 2558 เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจสนธิกำลังปฎิบัติการในพื้นที่บ้านโต๊ะชูด ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี แล้วเจ้าหน้าที่ได้ยิงชาวบ้านเสียชีวิต 4 คน ซึ่งในจำนวนผู้เสียชีวิตดังกล่าวเป็นนักศึกษา 2 คน  โดยโจทก์ทั้งแปดได้ยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมศาล พร้อมกับคำฟ้อง และศาลกำหนดเป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.397/2560 พร้อมนัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมศาลในวันที่ 18 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ผู้พิพากษาได้ออกนั่งพิจารณาคดีนัดไต่สวนขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล โดยทนายความโจทก์ ได้นำโจทก์ทั้งแปดเบิกความต่อศาลและยื่นพยานหลักฐานต่างๆ เพื่อพิสูจน์ถึงสถานะ ความเป็นอยู่ให้ศาลได้เห็นว่าโจทก์ทั้งแปดประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้างเป็นหลัก มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัว มีหนี้สินที่จากการกู้ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์บ้าง ธ.ก.ส. บ้าง  จึงไม่มีเงินและทรัพยิ์สินเพียงพอที่จะชำระค่าธรรมเนียมศาลได้ ทั้งยังเป็นผู้เสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ หากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล จะส่งผลให้โจทก์ทั้งแปดและครอบครัวได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก อีกทั้งในการดำเนินคดีนี้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดปัตตานี  และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ในการจัดหาทนายความให้ความช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ  โจทก์ทั้งแปดก็ไม่อาจนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมต่อเหตุการณ์ที่บุตรของตนถูกเจ้าหน้าที่รัฐยิงเสียชีวิตได้

เมื่อทนายโจทก์ได้นำพยานเข้าเบิกความจนแล้วเสร็จ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดปัตตานีได้พิจารณาถึงสถานะ ความเป็นอยู่ของโจทก์ทั้งแปด และได้มีคำสั่งยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่โจทก์ทั้งแปด โดยเห็นว่าโจทก์ทั้งแปดเป็นชาวบ้านซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจ้าง ในการเลี้ยงตนและเลี้ยงดูครอบครัว ประกอบกับโจทก์เองเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการสูญเสียบุตรในเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ยิงชาวบ้านเสียชีวิต ในพื้นที่บ้านโต๊ะชูด ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ดังนั้น หากโจทก์ทั้งแปดไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล จะส่งผลให้โจทก์ทั้งแปดได้รับความเดือดร้อน จึงอนุญาตให้โจทก์ทั้งแปด ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด

ภายหลังจากศาลมีคำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแก่โจทก์ทั้งแปดแล้ว ศาลจะดำเนินการส่งคำฟ้องและหมายเรียกให้แก่ กองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นจำเลยในคดีนี้ เพื่อให้จำเลยทั้งสามทำคำให้การในการต่อสู้คดีต่อไป

ติดตามเรื่องราวคดีนี้ได้ที่ : https://voicefromthais.wordpress.com/?s=โต๊ะชูด หรือ Facebook page: Cross Cultural Foundation(CrCF)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

          นายอับดุลกอฮาร์ อาแวปูเตะ ทนายความมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดปัตตานี โทร 081-8987408

          นายปรีดา นาคผิว                      ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 098-6222474

[:]

RELATED ARTICLES

[:th]ศาลจังหวัดปัตตานีสืบพยานจำเลยต่อ คดีบิดามารดาผู้ตายทั้งสี่เสียชีวิตจากปฏิบัติการทุ่งยางแดงโมเดล  ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนายกฯ  เหตุเกิดขึ้นเมื่อปี 2558[:]

[:th]มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว:ศาลจังหวัดปัตตานีเริ่มสืบพยาน คดีบิดามารดาผู้ตายทั้งสี่ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนายกฯ กรณีเจ้าหน้าที่ยิงประชาชนในพื้นที่ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เสียชีวิต 4 คน เมื่อปี 2558[:]