[:th]CrCF Logo[:]
ศาลปัตตานี

ศาลปัตตานี เลื่อนนัดสืบพยานจำเลย คดีชาวบ้าน กรณีปุโละปุโย ฟ้องเรียกค่าเสียหาย ทบ. และ สำนักนายก

Share

ใบแจ้งข่าว ศาลเลื่อนนัดสืบพยานจำเลย เหตุเพราะสำนักนายกฯ มอบอำนาจให้อัยการไม่ถูกต้อง คดีชาวบ้านผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 คน ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก และ สำนักนายกรัฐมนตรี จากเหตุการณ์ทหารพรานยิงปืนใส่รถชาวบ้านที่กำลังจะไปละหมาดศพ เมื่อปี 2555 หรือกรณีปุโละปุโย จ.ปัตตานี

เหตุสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ศาลจังหวัดปัตตานี เลื่อนนัดสืบพยานจำเลยกรณีชาวบ้านผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 คน ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก และ สำนักนายกรัฐมนตรี จากเหตุการณ์ทหารพรานยิงปืนใส่รถชาวบ้านที่กำลังจะไปละหมาดศพ เมื่อปี 2555 ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ด้วยเหตุพนักงานอัยการฯ ได้แถลงต่อศาลว่า ตนเพิ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสำนวนคดีนี้ แต่อยู่ระหว่างส่งหนังสือเพื่อให้จำเลยทั้งสองแต่งตั้งเป็นทนายความ จึงขอเลื่อนคดีไปอีกสักนัดเพื่อดำเนินการแต่งตั้งทนายความให้แล้วเสร็จ ให้เลื่อนคดีไปนัดสืบพยานจำเลยทั้งสองในวันที่ 19 กันยายน 2560

ต่อมาวันที่ 19 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันนัดสืบพยานจำเลยทั้งสอง มีโจทก์ทั้งห้าซึ่งเป็นชาวบ้านผู้ได้รับความเสียหาย พร้อมทนายความโจทก์ซึ่งมาจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดปัตตานีและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่รับให้ความช่วยเหลือโจทก์ทั้งห้า และฝ่ายจำเลยมีพนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี มาศาล

พนักงานอัยการฯ ในฐานะทนายจำเลย ได้แถลงขอเลื่อนคดีต่อศาล เนื่องด้วยหนังสือมอบอำนาจของสำนักนายกรัฐมนตรี จำเลยที่ 2  ที่มอบอำนาจให้ตนเป็นทนายความให้นั้นมีข้อบกพร่องเพราะเป็นการมอบอำนาจฉบับเดิมที่ให้ดำเนินคดีต่อศาลปกครอง จึงไม่ใช่การมอบอำนาจให้ดำเนินคดีต่อศาลยุติธรรมซึ่งหมายรวมถึงศาลจังหวัดปัตตานี หากตนดำเนินการในกระบวนพิจารณาต่อไปอาจส่งผลเสียต่อคดีได้ในอนาคต เพราะถ้ามีการอุทธรณ์ฎีกากันต่อไป ศาลสูงอาจให้ย้อนสำนวนมาดำเนินคดีใหม่ทั้งหมด จึงขอเลื่อนคดีออกไปอีกสักนัดเพื่อให้จำเลยที่ 2 ทำหนังสือมอบอำนาจใหม่ให้ถูกต้อง ฝ่ายโจทก์แถลงไม่คัดค้าน

ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวมีเหตุจำเป็น และเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงมีคำสั่งให้เลื่อนคดีเพื่อให้สำนักนายกรัฐมนตรี จำเลยที่ 2  ดำเนินการจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้เสร็จเรียบร้อย โดยให้เลื่อนคดีไปนัดสืบพยานจำเลยทั้งสองในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

ผู้สนใจคดีดังกล่าวสามารถเข้าฟังการพิจารณาคดีได้ที่ ศาลจังหวัดปัตตานี ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น
และติดตามเรื่องราวเหตุการณ์คดีนี้ได้ที่ Facebook page: Cross Cultural Foundation (CrCF)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • นายสากีมัน เบญจเดชา ทนายความมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมประจำจังหวัดปัตตานี โทร 086-0374318
  • นายปรีดา นาคผิว ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 098-6222474