[:th]CrCF Logo[:]

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล คดีนายฤทธิรงค์ ชื่นจิตร

Share

ใบแจ้งข่าว ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล คดีนายฤทธิรงค์ ชื่นจิตร ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรียกค่าเสียหายจากการทำละเมิดของเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายฤทธิรงค์ ชื่นจิตร ได้เป็นโจทก์ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยนายฤทธิรงค์ฯร้องขอความช่วยเหลือต่อมูลนิธิผสานวัฒนธรรม และมูลนิธิฯได้ให้ความช่วยเหลือในการแต่งตั้งทนายความดำเนินคดี เป็นคดีแพ่งต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ คดีหมายเลขดำที่ พ.949/2560 ในข้อหาละเมิดเรียกค่าเสียหายตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จากการถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ 7 คน ควบคุมตัวโดยมิชอบ และทำร้ายร่างกายเพื่อบังคับให้รับสารภาพในคดีซึ่งตนไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด

เหตุเกิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 (ต่อมาคดีที่นายฤทธิรงค์ถูกตำรวจตั้งข้อหา พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี) โดยคดีนี้ได้ฟ้องเรียกเสียหายจากการถูกทำร้ายร่างกาย ค่าเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติยศ และค่าเยียวยาความเสียหายต่อสิทธิเสรีภาพในร่างกายตามรัฐธรรมนูญ เป็นจำนวนเงิน 20,800,000บาท พร้อมให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติลบล้างหรือถอนประวัติอาชญากรรมของนายฤทธิรงค์ฯ ออกจากระบบฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย  และในการฟ้องคดีดังกล่าว นายฤทธิรงค์ฯ ได้ยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท  ศาลจึงนัดวันไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในวันที่ 28 สิงหาคม 2560

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้ทำการไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล โดยมีโจทก์ ทนายความโจทก์ และทนายความจำเลย มาศาล โจทก์ได้เบิกความถึงฐานะทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ ซึ่งจำเป็นต้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล หากต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลแล้วโจทก์จะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร รวมทั้งความลำบากในการเรียกร้องความยุติธรรมมาเป็นเวลานานกว่า 8 ปีที่บิดามารดาต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากจนครอบครัวได้รับเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ อีกทั้งคดีในการฟ้องร้องคดีนี้ รวมทั้งคดีอาญาต่อศาลจังหวัดปราจีนบุรีที่ตนเป็นโจทก์ฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 7 นาย กรณีกระทำทรมานตนซึ่งศาลจังหวัดปราจีนบุรีได้รับฟ้องไว้แล้วนั้นหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิผสานวัฒนธรรมโดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ตนก็คงไม่สามารถที่จะจ้างทนายความมาดำเนินคดีได้ ฝ่ายจำเลยมีพนักงานอัยการเป็นทนายความให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาถามคัดค้านโจทก์

เมื่อไต่สวนพยานเสร็จสิ้นแล้ว ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จึงกำหนดวันนัดอ่านคำสั่งเรื่องการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมศาลในวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. 

ขอเชิญผู้ที่สนใจหรือสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาของศาลได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ติดตามเรื่องราวที่ผ่านมาได้ที่ https://crcfthailand.org/2017/05/31

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
– นายปรีดา นาคผิว ทนายความ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 098-6222474
– นายสัญญา เอียดจงดี ทนายความ โทร 087-5894884
– นางสาวนันทนา แก้วนวล ทนายความ โทร 086-3917049