[:th]CrCF Logo[:]

ขอต้อนรับอาสาสมัครนักสิทธิฯรุ่นที่ 12: บี

Share

20205529_1514635938603967_513682206_o-1.png

นางสาว พรพิมล มุกขุนทด ชื่อเล่น บี เป็นคนจังหวัดชัยภูมิ จบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขานิติศาสตร์และสิทธิมนุษยชนศึกษา เป็นหลักสูตรคู่ขนาน 2 ใบปริญญา ซึ่งตอนเลือกลงเรียนสาขานี้เราไม่รู้เลยว่าสิทธิมนุษยชนคืออะไร เราสนใจเพียงสาขานิติศาสตร์เท่านั้น แต่เห็นสาขานี้ได้ 2 ใบปริญญาก็เลือกลงเป็นอันดับแรก และก็ติดในที่สุด  โดยช่วงแรกในมหาวิทยาลัย เราใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่เข้าใจคำว่าสิทธิมนุษยชนหมายถึงอะไร ดำเนินชีวิตตามกรอบ ระเบียบ ที่เขาว่าดี และกล่าวอ้างว่าปฏิบัติสืบต่อกันมานานแล้ว เราจึงกลายเป็นบุคคลที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อบุคคลอื่นเองในเวลาต่อมา เพราะความเชื่อบางอย่างที่ครอบงำเรา

ต่อมาหลังจากการได้เรียนรู้ ศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้น ในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรสิทธิมนุษยชนทำให้เราเริ่มเข้าใจบริบทต่างๆของสังคม ตระหนัก และเรียนรู้ว่าสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องใกล้ตัวเรา เรามีสิทธิในชีวิต ร่างกาย ที่จะกระทำการต่างๆได้อย่างเสรี โดยไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

ต้องขอขอบคุณมูลนิธิผสานวัฒนธรรมและมูลนิธิอาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาร่วมงานกับมูลนิธิ สิ่งที่คาดหวังในอนาคตกับการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน ส่วนตัวเราเชื่อมาเสมอว่าเราควรทำตัวเองให้เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนให้ดีก่อน อย่างน้อยจะได้ไม่ไปละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้อื่น และส่งต่อความรู้ให้คนรอบข้างได้รู้หรือตระหนักว่าสิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิแต่กำเนิดที่ทุกคนมีอยู่แล้ว แต่เพียงมองข้ามหรือขาดความเข้าใจในเรื่องสิทธิที่ตนพึงมีพึงได้รับเท่านั้น และสุดท้ายการเรียนรู้ผ่านเรื่องจริงและประสบการณ์จากพี่ๆในมูลนิธิ อาจทำให้เราเข้าใจ และเปิดใจได้ดียิ่งขึ้นกว่าการศึกษาผ่านตำราในรั้วมหาลัยดังที่ผ่านมานั้นเอง

TAG

RELATED ARTICLES