[:th]CrCF Logo[:]
ศาลแพ่ง รัชดา สนาน ทองสีนอก

ศาลแพ่งสืบพยานโจทก์ 4 ปาก คดีมารดา-ภรรยา รต.สนาน ฟ้องกองทัพบก

Share

ใบแจ้งข่าว ศาลแพ่งสืบพยานโจทก์ 4 ปาก แพทย์ระบุผู้ตายจมน้ำนานกว่า 5 นาที คดีมารดา และภรรยา ร้อยตรีสนาน ฟ้องกองทัพบก เรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างทดสอบว่ายน้ำ หลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11

เมื่อวันที่ 13, 14, 15 มิถุนายน 2560 ศาลแพ่งสืบพยานโจทก์ ในคดีหมายเลขดำที่ พ.2580/2559 คดีระหว่าง นางหวาน ทองดีนอก โจทก์ที่ 1 นางสาวธัญญารัตน์ วรรณสถิตย์ โจทก์ที่ 2 กับ กองทัพบก จำเลย กรณีพิพาทเรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11 โดยหลักสูตรดังกล่าวได้จัดให้มีการทดสอบความสามารถโดยการว่ายน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกองทัพบกเป็นครูฝึกและมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการฝึก ขณะเกิดเหตุร้อยตรีสนานได้ถูกบังคับให้ว่ายน้ำไป-กลับ ภายในสระว่ายน้ำโดยไม่มีการหยุดพักหลายสิบรอบ ซึ่งเกินกำลังความสามารถที่ร่างกายจะรับได้ เป็นเหตุให้ร้อยตรีสนานจมลงไปก้นสระเป็นเวลานาน โดยที่ครูฝึกซึ่งมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้ารับการฝึกกลับปล่อยปละละเลยไม่เข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

โดยในวันนัดสืบพยานโจทก์ทั้งสอง ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ได้สืบพยานหนึ่งปากคือ แพทย์โรงพยาบาลทหารผ่านศึกซึ่งเป็นแพทย์รับตัวผู้ตายเป็นแพทย์เข้าเวรโรงพยาบาลทหารผ่านศึกในวันเกิดเหตุซึ่งได้รับตัวผู้ป่วยฉุกเฉินคือร้อยตรีสนาน ทองดีนอก โดยมีแพทย์สนามและผู้บังคับบัญชานำส่งที่โรงพยาบาล ขณะนั้นตรวจพบว่าร้อยตรีสนานฯ ไม่มีสัญญาณชีพ แพทย์จึงทำการกดนวดหัวใจ ใส่ท่อช่วยหายใจ และให้ยากระตุ้นหัวใจ แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตได้ ในขณะใส่ท่อหายใจปรากฏว่ามีน้ำและเศษอาหารจำนวนมากอยู่บริเวณหลอดลมและกล่องเสียงของผู้ตาย และตามเวชระเบียนในส่วนบันทึกแรกรับของพยาบาลระบุว่าผู้ตายจมน้ำ 10 นาที

ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นมารดาและภรรยา ของร้อยตรีสนานฯ ผู้ตายขึ้นเบิกความเป็นพยาน ได้ความว่า ขณะผู้ตายมีชีวิตอยู่ผู้ตายเป็นทหาร สังกัดกองทัพบก สมรสกับโจทก์ที่ 2 ในช่วงเวลาว่างหรือวันหยุดราชการได้ช่วยกิจการเลี้ยงสุนัขของโจทก์ที่ 2 และกิจการก่อสร้างของมารดาโจทก์ที่ 2 รายได้จากการที่รับราชการและรายได้จากช่วยเหลือกิจการต่างๆ นั้นได้ส่งเสียเลี้ยงดูโจทก์ทั้งสองตลอดมา เมื่อร้อยตรีสนานฯ เสียชีวิตทำให้โจทก์ทั้งสอง ขาดผู้อุปการะ โจทก์ที่ 2 ได้เล่าเหตุการณ์ที่ได้รับฟังจากทหารเพื่อนผู้ร่วมฝึกกับผู้ตายว่า ในวันเกิดเหตุ การทดสอบว่ายน้ำตามหลักสูตร ร้อยตรีสนานฯ ซึ่งมีความสามารถต่ำในการว่ายน้ำเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมรุ่น ได้ว่ายน้ำจนบุคคลอื่นสามารถเห็นได้ว่าไม่สามารถว่ายน้ำต่อได้แล้ว และร้อยตรีสนานฯ พยายามขอครูฝึกขึ้นจากน้ำ แต่ครูฝึกไม่ยอมให้ขึ้นเพราะยังไม่ครบจำนวนรอบ บังคับด้วยการใช้เชือกที่ร้อยเครื่องชูชีพฟาดที่ร่างกายร้อยตรีสนานฯ กระตุ้นให้ว่ายน้ำต่อ อีกทั้งครูฝึกได้ลงไปในสระว่ายน้ำอยู่ข้างตัวผู้ตายเพื่อบังคับให้ผู้ตายว่ายน้ำต่อไปในขณะผู้ตายพยายามจะคว้าตัวครูฝึกไว้เพื่อพยุงตัว แต่ครูฝึกก็ถอยออกไม่ให้เข้าใกล้และบังคับให้ว่ายน้ำต่อไป จนกระทั่งต่อมาร้อยตรีสนานฯ ว่ายน้ำไปไม่ไหวจมลงในสระว่ายน้ำ ซึ่งโจทก์ที่ 2 ยืนยันว่าการตายของร้อยตรีสนานฯ สามีตน เกิดจากการกระทำของครูฝึกและปล่อยให้จมน้ำเป็นเวลานาน ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

ต่อมาในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ทนายโจทก์ทั้งสองได้นำแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นแพทย์ผู้ผ่าและจัดทำรายงานตรวจศพของผู้ตายขึ้นเบิกความ โดยพยานปากดังกล่าวเบิกความ ได้ความว่า ตนเป็นหนึ่งในคณะแพทย์ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้ผ่าพิสูจน์ศพร้อยตรีสนานฯ ภายหลังจากมีการผ่าพิสูจน์โดยแพทย์นิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจมาแล้ว ผลการผ่าพิสูจน์พบว่าผู้ตายมีรอยซ้ำเลือดอยู่บริเวณใต้หนังศีรษะขนาด 5X7 เซนติเมตร ซึ่งเกิดจากการถูกกระแทกโดยของแข็งไม่มีคม จากประวัติการรักษาของแพทย์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ประกอบกับผลการผ่าพิสูจน์โดยละเอียดแล้ว ระบุได้ว่าร้อยตรีสนานฯ เสียชีวิตจากสาเหตุการจมน้ำเป็นเวลาเกินกว่า 5 นาทีขึ้นไป ส่งผลให้ระบบหัวใจล้มเหลว สมองขาดออกซิเจน และทำให้เกิดภาวะคั่งเลือดที่สมอง ตับ และไต คนปกติทั่วไปก่อนจะจมน้ำจะมีท่าทางซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงให้คนภายนอกสังเกตเห็นได้ว่าบุคคลนั้นไม่สามารถว่ายน้ำต่อไปได้

ในวันสืบพยานโจทก์ดังกล่าวโจทก์ยังคงติดใจต้องการสืบพยานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทหารผู้เข้ารับการฝึกและสิบเวรพยาบาลในวันเกิดเหตุ ซึ่งก่อนหน้านี้ศาลได้ออกหมายเรียกพยานปากดังกล่าวแล้ว แต่พยานไม่ได้รับหมายและไม่มาศาล ทนายความโจทก์ทั้งสองจึงทำคำร้องขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานปากดังกล่าวอีกครั้ง ให้มาเบิกความต่อศาล โดยนัดสืบพยานโจทก์จำนวน 3 ปาก ในวันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน2560 เวลา 9:00 น. ถึง 16:30 น. และนัดสืบพยานจำเลยจำนวน 2 ปาก ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560เวลา 9:00 น. ถึง 16:30 น. ณ ศาลแพ่ง (ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ)

ผู้ที่สนใจคดีดังกล่าวสามารถเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคดีได้ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

และติดตามเรื่องราวเหตุการณ์คดีนี้ได้ที่ https://crcfthailand.org/?s=ร้อยตรีสนาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายปรีดา นาคผิว ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 098-6222474