[:th]CrCF Logo[:]

[:th]ใบแจ้งขาว: ศาลจังหวัดปัตตานีเลื่อนนัดชี้สองสถานอีกหนึ่งนัด  กรณี มารดานายอับดุลอาซิฯ ฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี[:]

Share

[:th]เผยแพร่วันที่ 16 มิถุนายน 2560

                         

      ใบแจ้งข่าว

ศาลจังหวัดปัตตานีเลื่อนนัดชี้สองสถานอีกหนึ่งนัด 
กรณี มารดานายอับดุลอาซิฯ ฟ้องคดีแพ่ง
เรียกค่าสินไหมทดแทนจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี

 

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ศาลจังหวัดปัตตานีได้เลื่อนนัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดี ไปเป็นวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ในคดีหมายเลขดำที่ พ.122/2560 ระหว่าง นางสาวแยนะ สะอะ โจทก์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 1  กองทัพบก ที่ 2 และสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 3 จำเลย ซึ่งเป็นคดีที่นางแยนะฯ มารดาของนายอับดุลอาซิ สาและ(ผู้ตาย) ถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัวเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556การเลื่อนนัดดังกล่าวเนื่องจากพนักงานอัยการจังหวัดปัตตานีในฐานะทนายความจำเลยที่ 1  และจำเลยที่ 2 ได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ และศาลอนุญาตให้จำเลยที่ 1 ขยายระยะเวลายื่นคำให้การถึ’วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้จำเลยที่ 2 ขยายระยะเวลายื่นคำให้การถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ส่วนจำเลยที่ 3 ได้รับสำเนาคำฟ้องและหมายเรียกของศาลโดยวิธีการปิดหมายแล้วตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 แต่ไม่ได้ยื่นคำให้การตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ศาลจังหวัดปัตตานีจึงได้เลื่อนนัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดีออกไปอีกเป็นวันที่ 12 มิถุนายน 2560

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ผู้พิพากษาศาลจังหวัดปัตตานีได้ออกนั่งพิจารณานัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดี โดยในวันดังกล่าว โจทก์ ทนายความโจทก์ และพนักงานอัยการจังหวัดปัตตานีในฐานะทนายความจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 มาศาลตามกำหนดนัด แต่ทนายความจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้แถลงต่อศาลเพื่อขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การออกไปอีกเป็นครั้งที่สองตามที่ได้ยื่นคำร้อง พร้อมกับขอเลื่อนนัดชี้สองสถานออกไปอีกสักหนึ่งนัด ศาลอนุญาตให้จำเลยที่ 1  และที่ 2 ขยายระยะเวลายื่นคำให้การถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 พร้อมทั้งเลื่อนวันนัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดี ไปเป็นวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา

ส่วนกรณีจำเลยที่ 3 ซึ่งโจทก์ดำเนินการยื่นคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้โจทก์เป็นฝ่ายชนะคดีโดยจำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การแล้วนั้น ศาลได้มีคำสั่ง ความว่า เนื่องจากคดีนี้มูลหนี้ของจำเลยที่ 1 ถึงจำเลยที่ 3 เป็นมูลหนี้ที่ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ ศาลจึงให้นัดฟังคำพิพากษาสำหรับจำเลยที่ 3 พร้อมกับนัดฟังคำพิพากษาสำหรับจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2  ซึ่งเป็นขั้นตอนภายหลังศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์  พยานจำเลยที่ 1และที่ 2 จนเสร็จสิ้นเสียก่อน

ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการพิจารณีคดีตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

และติดตามเรื่องราวที่ผ่านมาของคดีได้ที่ Facebook page: Cross Cultural Foundation(CrCF)หรือ https://crcfthailand.org/?s=บ้านน้ำดำ

บแจ้งข่าวคดีบ้านน้ำดำ ทุ่งยางแดง 16_6_2560 (1)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายสากีมัน เบญจเดชา   ทนายความมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมประจำจังหวัดปัตตานี โทร 086-0374318

          นายปรีดา นาคผิว          ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 098-6222474[:]