[:th]CrCF Logo[:]

[:th]ใบแจ้งข่าว: วันที่ 5 มิย. 60 ศาลจังหวัดยะลามีคำสั่งเลื่อนวันนัดไกล่เกลี่ย คดีมารดานายมะกอเซ็ง ลาแซ (ผู้ตาย)ฟ้องเรียกค่าเสียหาย จากกองทัพบกและสำนักนายกรัฐมนตรี จากเหตุผู้ตายถูกทหารยิงเสียชีวิตเมื่อปี 2555[:]

Share

[:th]

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

เผยแพร่วันที่ 6 มิถุนายน  2560

ใบแจ้งข่าว

ศาลจังหวัดยะลามีคำสั่งเลื่อนวันนัดไกล่เกลี่ย

คดีมารดานายมะกอเซ็ง ลาแซ (ผู้ตาย)ฟ้องเรียกค่าเสียหาย

จากกองทัพบกและสำนักนายกรัฐมนตรี จากเหตุผู้ตายถูกทหารยิงเสียชีวิตเมื่อปี 2555

 

สืบเนื่องเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 นางสาวคอรีเยาะ มะมิง   เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดยะลา เรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก จำเลยที่ 1 และสำนักนายกรัฐมนตรี จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่กระทำละเมิดต่อชีวิตนายมะกอเซ็ง ลาแซ บุตรชายของนางสาวคอรีเยาะ มะมิง จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 เจ้าหน้าที่ทหารพรานได้ยิงนายมะกอเซ็ง ลาแซ จนเสียชีวิต เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.52/2560  ต่อมาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ศาลจังหวัดยะลาไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล และมีคำสั่งอนุญาตให้ยกเว้นค่าธรรมศาลให้แก่โจทก์ในส่วนค่าปลงศพ ค่าขาดไร้อุปการะ และค่าความเสียหายต่อสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เป็นเงิน 12,250,417.50 บาท และมีคำสั่งนัดไกล่เกลี่ยหรือชี้สองสถานหรือกำหนดวันนัดสืบพยานในวันที่ 5 มิถุนายน 2560

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 13:30 น. ศาลจังหวัดยะลาได้เปิดโอกาสคู่ความทั้งสองฝ่ายทำการไกล่เกลี่ยกันก่อน ที่ไกล่เกลี่ยของศาล โดยมีผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดยะลาทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความ  โจทก์ ทนายความโจทก์  พนักงานอัยการซึ่งเป็นทนายความจำเลยทั้งสอง  นายทหารพระธรรมนูญผู้แทนคดีของจำเลยที่ 1 มาศาล  แต่ยังไม่สามารถเจรจากันได้ โดยพนักงานอัยการทนายความจำเลยชี้แจงว่าตนเพิ่งได้รับมอบหมายและแต่งตั้งเป็นทนายความให้แก่สำนักนายกรัฐมนตรี จำเลยที่ 2 ในวันนี้   จำเลยที่ 2 ได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยวิธีปิดหมายเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ซึ่งยังไม่ครบกำหนดในการยื่นคำให้การของจำเลยที่ 2  อีกทั้งวันนี้ไม่มีผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจตัดสินใจในการเจรจาประนีประนอมยอมความมาศาล จึงขออนุญาตเลื่อนวันนัดไกล่เกลี่ยออกไปก่อน เพื่อจะได้ทำคำให้การของจำเลยที่ 2 ยื่นต่อศาลและจะได้มีผู้แทนของสำนักนายกรัฐมนตรี จำเลยที่ 2 มาร่วมเจรจาด้วย  ผู้ประนีประนอมประจำศาลและผู้พิพากษาเจ้าของคดีจึงได้อนุญาตให้เลื่อนคดีเพื่อให้คู่ความทั้งหมดได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความกันอีกสักนัด

โดยศาลจังหวัดยะลากำหนดวันนัดไกล่เกลี่ยในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:30 น.

 

ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคดีตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

และติดตามเรื่องราวที่ผ่านมาของคดีได้ที่  https://crcfthailand.org/?s=มะกอเซ็ง+ลาแซ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายปรีดา นาคผิว        ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 098-6222474

น.ส.สุภาวดี สายวารี    ทนายความมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมประจำจังหวัดยะลา โทร 084-1950372[:]