[:th]CrCF Logo[:]

ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดสกลนครนัดไต่สวนมูลฟ้อง กรณีที่บริษัทไทยรุ่งเรือง อุตสาหกรรม จำกัด เจ้าของโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดสกลนคร ยื่นฟ้องกลุ่มรักษ์น้ำอูน 20 คน

Share

21 พฤษภาคม 2560

ใบแจ้งข่าว

ศาลจังหวัดสกลนครนัดไต่สวนมูลฟ้อง กรณีที่บริษัทไทยรุ่งเรือง อุตสาหกรรม จำกัด
เจ้าของโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดสกลนคร ยื่นฟ้องกลุ่มรักษ์น้ำอูน 20 คน

          22 พฤษภาคม 2560 นี้ เวลา 09.00 น. ศาลจังหวัดสกลนครนัดไต่สวนมูลฟ้อง กรณีที่บริษัทไทยรุ่งเรือง อุตสาหกรรม จำกัด เจ้าของโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดสกลนคร ได้ยื่นฟ้องร้องนางสาวเดือนเพ็ญ สุดไชยา และพวกรวม 20 คน ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มรักษ์น้ำอูน ชาวบ้านโคกสะอาด ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร กรณีลงชื่อยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายก อบต.อุ่มจาน เมื่อวันที่ 11 พฤจิกายน 2559 เพื่อขอให้ระงับการดำเนินการบุกเบิกพื้นที่และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการโรงงานน้ำตาลทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทางสาธารณะและลำรางสาธารณะ และยื่นหนังสือต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เพื่อคัดค้านโครงการฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560

บริษัทไทยรุ่งเรือง อุตสาหกรรม จำกัด ได้มีโครงการจะสร้างโรงงานน้ำตาลขนาด 12,500 ตันในระยะแรก และขยายเป็นเป็น 40,000 ตันอ้อยต่อวันในระยะที่สอง นอกจากนี้ในบริเวณเดียวกันยังต้องการจะสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวกำลังการผลิต 48 เมกะวัตต์ในระยะแรก และขยายเป็น 114 เมกะวัตต์ระยะสอง โดยที่ตั้งโครงการอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอูน ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับ อ.เมือง จ.สกลนคร และอยู่คนละฝั่งน้ำอูนกับ ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม ปัจจุบันรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ ของโครงการทั้งสองไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ในการพิจารณารอบแรก

อนึ่งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านผู้ถูกยื่นฟ้องทั้ง 20 คนได้เข้ายื่นคำร้องขอความช่วยเหลือทางคดีและค่าใช้จ่ายจากกองทุนยุติธรรม ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 นี้ นางเตือนใจ ดีเทศน์ ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีกำหนดจะเดินทางมาเยี่ยมเยือนพบปะกับผู้ถูกฟ้องทั้ง 20 คนและชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือตามหลักการคุ้มครองการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนต่อไป เพราะกรณีนี้กลุ่มรักษ์น้ำอูนได้ยื่นร้องให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของโครงการดังกล่าวและทาง กสม. ซึ่งอนุกรรมการสิทธิด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร ได้จัดเวทีตรวจสอบไปแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการตรวจสอบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ประสานงานกลุ่มรักษ์น้ำอูน 089-6643012

TAG

RELATED ARTICLES