[:th]CrCF Logo[:]

เวทีรำลึกความทรงจำการหายตัวครบรอบ 1 ปี เด่น คำแหล้ “อยู่อย่างยิ่งใหญ่ ตายอย่างมีเกียรติ”

Share

เด่น คำแหล้ “อยู่อย่างยิ่งใหญ่ ตายอย่างมีเกียรติ” ขออนุญาตประชาสัมพันธุ์เพื่อเรียนเชิญ ร่วมงานเวทีรำลึกความทรงจำการหายตัว นายเด่น คำแหล้ ณ วัดทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ วันที่ 7 – 8 พ.ค. 60 ด้วยความเป็นเกียรติยิ่ง

กล่าวได้ว่าชีวิตช่วงวัยหนุ่มของตู้เด่น หยัดยืนอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทางสังคมมาตลอดช่วงชีวิต ทว่าในขณะเดียวกัน ชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งที่ยึดอาชีพเกษตรกร รับจ้างแบกข้าวโพด เลี้ยงวัว รวมทั้งหาเลี้ยงชีวิตตนเองและภรรยา ด้วยการทำงานรับจ้างที่สุจริตมาโดยตลอด

ผืนดินเพียงน้อยนิดที่เป็นที่ทำกิน เป็นที่พักอาศัย ความอบอุ่นที่มากด้วยคุณค่า ความปกติสุขที่เคยดำรง ความสดใสในชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านธรรมดานั้น เริ่มลดน้อยถอยลง ภายหลังถูกประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักหนาม เมื่อปี พ.ศ. 2516

กระทั่งช่วงปี 2528 เป็นต้นมา ความไม่เป็นธรรมเริ่มเข้ามาเบียดขับแบบเต็มรูปแบบ แผ่นดินที่เป็นชีวิตเลือดเนื้อของชาวบ้าน ถูกแย่งชิงไป จากการปลูกสร้างสวนป่ายูคาฯ ของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ที่มีจำนวนมาก และพลังที่เหนือกว่า ทั้งอาวุธ และความไม่ชอบธรรม เข้ามาขับไล่ อพยพชาวบ้านออกจากที่ดินทำกิน

การถูกรัฐแย่งชิงแผ่นดินที่เป็นชีวิตเลือดเนื้ไปออย่างไม่เป็นธรรม “เด่น คำแหล้” เริ่มเข้ามาต่อสู้เรียกร้องสิทธิที่ดินทำกิน เพื่อทวงคืนอธิปไตยที่ถูกแย่งไป มาอย่างต่อเนื่องจวบจนอายุเข้าวัย 65 ปี

ทว่าหลังหมดเทศกาลสงกรานต์ของปีที่แล้วเพียงวันเดียว วาระสุดท้ายของชีวิตพ่อเด่น กลับมาสูญหายตัวไป ในผืนป่าที่ใช้ชีวิตมาอย่างคุ้นเคย นับแต่สมัยหนุ่มๆ

นับจากนั้น (16 เม.ย. 2559) แม้แต่เงาของตู้เด่น ก็ไม่ปรากฏเข้ามาให้เห็น นอกจากการรำลึกถึงความทรงจำบนผืนดินแห่งนี้ ที่พ่อเด่นเป็นแกนนำต่อสู้เพื่อให้ผืนดิน มีความมั่นคง ยั่งยืน ปราศจากการถูกไล่รื้อ ให้มีที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย จากรุ่นสู่รุ่น ตกสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน สืบไป

ในการนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงความทรงจำบนเส้นทางประวัติศาสตร์การต่อสู้ด้านสิทธิที่ดิน อันทรงคุณค่าและมีเกียรติยิ่งเกี่ยวกับกับชีวิตและการต่อสู้ของ เด่น คำแหล้ คณะทำงานองค์กรร่วมจัด จึงได้กำหนดจัดงานเวทีรำลึกความทรงจำการหายตัวไปของพ่อเด่น ด้วยความเป็นเกียรติยิ่ง

เด่น คำแหล้ “อยู่อย่างยิ่งใหญ่ ตายอย่างมีเกียรติ”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรำลึกถึงชีวิตและการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมทางสังคมของเด่น คำแหล้
2. เพื่อสะท้อนปัญหาการบังคับสูญหายในสังคมไทยให้สังคมได้รับรู้ และเห็นความจำเป็นในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการซ้อมทรมานและบังคับสูญหาย
3. เพื่อระดมทุนช่วยเหลือครอบครัวเด่น คำแหล้ และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
4. เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาสิทธิที่ดินทำกินของชาวบ้านผู้เดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ

วันเวลาสถานที่
วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2560 ณ วัดบ้านทุ่งลุยลาย ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดความรับรู้ เข้าใจเกี่ยวกับประวัติชีวิตของเด่น คำแหล้ ปัญหาพิพาทสิทธิที่ดินกรณีสวนป่าโคกยาว และการติดตามค้นหาเด่น คำแหล้ ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา
2. สังคมเห็นความจำเป็นของร่างพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการซ้อมทรมานและบังคับสูญหาย
3. เกิดกองทุนในการช่วยเหลือครอบครัวเด่น คำแหล้และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

กำหนดการรำลึก 1 ปี การสูญหายของเด่น คำแหล้
• วันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2560 ณ วัดทุ่งลุยลาย ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 
• วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ผู้เข้าร่วมงานเดินทางถึงวัดบ้านทุ่งลุยลาย
• วันที่ 7 พฤษภาคม 2560
– 08.00 – 09.00 น. ผู้เข้าร่วมลงทะเบียน
– 09.00 – 09.30 น. กล่าวต้อนรับ และบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนโคกยาว โดย ตัวแทนชุมชนโคกยาว
– 09.30 – 12.00 น. เสวนาหัวข้อ “ชีวิตและการต่อสู้ของเด่น คำแหล้” โดย คุณสุนีย์ ไชยรส, คุณฤทธิ์ น้องสาวพ่อเด่น คำแหล้, แม่สุภาพ คำแหล้ ภรรยาพ่อเด่น, นายปราโมทย์ ผลภิญโญ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน ดำเนินรายการโดย คุณหนูเกณฑ์ จันทาสี เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
– 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
– 13.00 – 14.00 น. บันทึกความทรงจำ 1 ปี ในการค้นหา เด่น คำแหล้ โดย คุณอรนุช ผลภิญโญ และคุณถนอมศักดิ์ ระวาดชัย เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
– 14.00 – 16.00 น. เสวนาหัวข้อ “จากบิลลี่ พ่อเด่น ถึงชัยภูมิ กับร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการซ้อมทรมาน และบังคับให้สูญหาย” โดย คุณมึนอ รักจงเจริญ ภรรยาบิลลี รักจงเจริญ ตัวแทน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, คุณสุรชา บุญเปี่ยม บรรณาธิการอาวุโสสำนักข่าวสปริงนิวส์, ตัวแทน Focus on the global south, ดำเนินรายการโดย คุณสมนึก ตุ้มสุภาพ ศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน
– 16.00 – 18.00 น. ลงพื้นที่ชุมชนโคกยาว
– 18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
– 19.00 – 22.00 น. เวทีวัฒนธรรม โดย วงสเลเต

• วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
– 07.00 – 08.30 น. ทำบุญตักบาตร พิธีสงฆ์
– 08.30 – 10.30 น เสวนาหัวข้อ “เด่น คำแหล้ กับปัญหาที่ดินในสังคมไทย” โดย คุณบำรุง บุญปัญญา นักพัฒนาอาวุโส, นพ.นิรันดร์พิทักษ์วัชระ อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย คุณเหมราช ลบหนองบัว เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
– 10.30 – 12.00 น. บายศรี สู่ขวัญ อ่านบทกวีรำลึกถึงเด่น คำแหล้ 
– 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: ในงาน จะมีต้นไม้ “ต้นแสงดาวแห่งศรัทธา” หนังสือ และเสื้อรณรงค์ในการระดมทุนด้วย 

RELATED ARTICLES