[:th]CrCF Logo[:]

[:th]ใบแจ้งข่าว: ศาลจังหวัดปัตตานีเลื่อนนัดชี้สองสถานคดีนายอับดุลอาซิ สาและ เสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัว กรณีนางสาวแยนะ สะอะ มารดานายอับดุลอาซิฯ ฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี[:]

Share

[:th]เผยแพร่วันที่ 25 เมษายน 2560

                         

    ใบแจ้งข่าว

ศาลจังหวัดปัตตานีเลื่อนนัดชี้สองสถานคดีนายอับดุลอาซิ สาและ เสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัว
กรณี
นางสาวแยนะ สะอะ  มารดานายอับดุลอาซิฯ ฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าสินไหมทดแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี

 

ภายหลังจากเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ศาลจังหวัดปัตตานีมีคำสั่งให้ดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่ทั้งหมดโดยเริ่มตั้งแต่การยื่นคำฟ้องคดีเข้ามาใหม่ ในคดีที่นางสาวแยนะ สะอะ มารดานายอับดุลอาซิ สาและ (ผู้ตาย) ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสงขลาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 เพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวแยนะ สะอะ มารดานายอับดุลอาซิ สาและ ได้ดำเนินการยื่นคำฟ้องคดีเข้ามาใหม่ ต่อศาลจังหวัดปัตตานี เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.122/2560 โดยมี สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นจำเลยที่ 1 กองทัพบกจำเลยที่ 2 และสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นจำเลยที่ 3 ในวันดังกล่าวศาลได้นัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดี ในวันที่ 24 เมษายน 2560

จนกระทั่งต่อมาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ที่ศาลจังหวัดปัตตานีนัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดี โจทก์ ทนายความโจทก์ และพนักงานอัยการจังหวัดปัตตานีในฐานะทนายความจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 มาศาล แต่ปรากฎว่าทนายความจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ได้ยื่นคำร้องขอขยายยื่นคำให้การ และศาลอนุญาตตามคำร้องให้จำเลยที่ 1 ขยายระยะเวลายื่นคำให้การถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และอนุญาตให้จำเลยที่ 2 ขยายระยะเวลายื่นคำให้การถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560    ส่วนจำเลยที่ 3 ได้รับสำเนาคำฟ้องและหมายเรียกของศาลโดยวิธีการแล้วตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2560 แต่ไม่มาศาล ไม่ได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ และไม่ได้ยื่นคำให้การตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ด้วยเหตุจำเลยที่ 1 และที่ 2 ยังไม่ได้ยื่นคำให้การ โดยศาลได้อนุญาตขยายระยะเวลายื่นคำให้การให้แก่จำเลยที่ 1  และที่ 2 ดังกล่าวข้างต้น ศาลจังหวัดปัตตานีจึงได้เลื่อนนัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดีออกไปอีกเป็นวันที่ 12 มิถุนายน 2560เวลา 09.00 น.  ส่วนในกรณีจำเลยที่ 3 โจทก์จะดำเนินการยื่นคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ตนเป็นฝ่ายชนะคดีโดยจำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การ ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 3 ต่อไป ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการพิจารณีคดีตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

และติดตามเรื่องราวที่ผ่านมาของคดีได้ที่ Facebook page: Cross Cultural Foundation(CrCF)หรือ https://crcfthailand.org/2017/01/27/ศาลจังหวัดปัตตานีมีคำส/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายปรีดา นาคผิว                            ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 098-6222474

นายสากีมัน เบญจเดชา                    ทนายความมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมประจำจังหวัดปัตตานี
โทร 086-0374318[:]