แถลงการณ์เรื่อง รายการ ก(ล)างเมือง ตอน ห้องเรียนเพศวิถี:โดยกลุ่มด้วยใจ

แถลงการณ์เรื่อง รายการ ก(ล)างเมือง ตอน “ห้องเรียนเพศวิถี” วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มด้วยใจ จากการเผยแพร่รายการ ก(ล)างเมือง ตอน “ห้องเรียนเพศวิถี” ออกอากาศที่ช่อง ไทยพีบีเอสเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อมาได้มีข้อถกเถียงถึงประเด็นการเล่นฟุตบอลของกลุ่มผู้หญิงทั้งที่เป็นมุสลิม และประเด็นเรื่องการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักการศาสนาอิสลามจนนำไปสู่การแสดงความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆผ่านช่องทาง FACEBOOK และมีบางความคิดเห็นที่นำไปสู่การสร้างความเกลียดชัง ยุยงส่งเสริมให้เกิดการใช้ความรุนแรงตอบโต้ ซึ่งโดยแท้จริงแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถสร้างความเข้าใจระหว่างกันได้ทั้งผู้ที่นำเสนอประเด็นและผู้ที่แสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยผ่านบทความต่างๆที่นำเสนอออกมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการแสดงออกผ่านทาง FACEBOOK ซึ่งอาจเป็นแก้ปัญหาที่ไม่ตรงกันจุดนัก กลุ่มด้วยใจในฐานะองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและเป็นมุสลิม มีความห่วงกังวลต่อข้อความที่ปรากฏออกมาในทางสื่อสาธารณะทั้งทางไทยพีบีเอสและ FACEBOOK จึงขอเรียกร้องให้ทุกคนมีความอดทนอดกลั้นในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกในทางสันติวิธีและสร้างสรรค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน และเพื่อป้องกันความขัดแย้งใหม่ในความขัดแย้งที่มีอยู่เดิมจนทำให้สันติภาพที่เป็นเป้าหมายสำคัญของคนทำงานในพื้นที่ยิ่งห่างไกลออกไป และขอเรียกร้องให้คณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการพิจารณาปัญหานี้และชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นการแก้ปัญหามิให้ยืดเยื้อต่อไป นางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ  ประธานกลุ่มด้วยใจ นางสาวละม้าย มานะการ นางสาวอุบล ขวัญเมือง สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ เครือข่ายผู้หญิงกับธรรมาภิบาล นางสาวกันตพัฒน์ ทวีผลทรัพย์ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ศูนย์ฟ้าใส ศูนย์อัลกุรอานเเละภาษาQLCC อาจารย์อับดุลสุโกร์ ดินอะ นาวจันทร์เพ็ญ วงษาคง

จดหมายถึง เพื่อนต่างศาสนิกในสนามฟุตบอล : ข้อเขียนอาจารย์ อสมา มังกรชัย

ภาพจาก Internet จดหมายถึง เพื่อนต่างศาสนิกในสนามฟุตบอล การปะทะกันทางความคิดสองสามวันที่ผ่านมาดึงเวลา ความสนใจ และอารมณ์จากข้าพเจ้าเกินไปมากจนคิดว่าเราคงต้องส่งสารคุยกัน ที่ผ่านมาข้าพเจ้ามีความระมัดระวังไหวในการที่จะพูดประเด็นเกี่ยวข้องทางศาสนาเนื่องจากข้าพเจ้าไม่มีความรู้ทางศาสนาและไม่ใช่ผู้รู้ ข้าพเจ้าเป็นแค่ผู้ศรัทธาที่มีความรู้น้อยคนหนึ่ง เสี่ยงที่จะให้ข้อมูลความรู้ที่ผิดพลาด และสร้างความเสียหายแก่อิสลามที่ข้าพเจ้ารัก Astaqfurullah ในฐานะผู้ศรัทธา ข้าพเจ้ารักและอยากปกป้องในสิ่งที่รัก และทำความเข้าใจดังต่อไปนี้ ประการที่หนึ่ง  ผู้หญิงเตะฟุตบอลได้หรือไม่ ในศาสนาไม่มีข้อห้ามการออกกำลังกายของสตรี และเราส่งเสริมการรักษาสุขภาพที่ดีผ่านอาหารและการออกกำลังกาย  ทั้งนี้มีธรรมเนียมปฏิบัติในพื้นที่สามจังหวัดที่วัยรุ่นหญิงชายแยกกันเล่นกีฬาและเชียร์กีฬา แต่ในชีวิตจริงพื้นที่สาธารณะกำกวม การถ่ายทอดสดกีฬาต่างๆมีให้ดูในทีวีและอินเตอร์เนต เราไม่สามารถไปกำกับชีวิตส่วนตัวของใครได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมุสลิมเอง เช่น มุสลีมะฮบางคนใส่ชุดว่ายน้ำแบบ Burkini คือคลุมหมดทั้งตัวเพื่อจะได้ว่ายน้ำในสระสาธารณะ ขณะที่บางคนยอมสละสิทธิ์ในการใช้สระแบบปะปน อนึ่ง อิสลามไม่ได้ห้ามการปรากฏกายของสตรีในพื้นที่สาธารณะแต่อย่างใด แต่ระบุการแต่งกายปกปิดก็เพื่อปกป้องสตรีและสังคมในแนวคิดของเรา ประการที่สอง  สิทธิสตรีในอิสลาม อิสลามเป็นศาสนาที่ศรัทธาถูกกำกับด้วยวิถีปฏิบัติหลายอย่างซึ่งไม่ได้แข็งทื่อตายตัว ผู้รู้ศาสนาแต่ละท่านก็อาจจะมีแนวทางการให้ความเห็นไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะบอกว่า ผู้หญิงไปไหนมาไหนต้องมีผู้คุ้มครองเพศชายที่ระบุไว้ เช่น พี่ชาย น้องชาย สามี แต่ผู้รู้ยุคใหม่บางคนก็ผ่อนปรนว่าให้เธอไปไหนเป็นกลุ่มสตรีด้วยกันเองได้เพราะเป็นญามาอะห์ ตัวอย่างข้างต้นของข้อปฏิบัตินี้มีเป้าหมายเพื่อจะปกป้องคุ้มครองสตรี มิใช่กดขี่สตรีแต่อย่างใด คนต่างศาสนิกบางคนอาจจะมอง หิญาบ หรือผ้าคลุมศีรษะของสตรีมุสลิม สำหรับมุสลิมผู้ชาย เรามีคำสอนเรื่องหิญาบสายตา คือการลดสายตาให้ต่ำลงสำรวมสายตาต่อเพศตรงข้าม เราถูกกำกับจริยธรรมทั้งหญิงและชาย สตรีไม่ได้เป็นผู้แบกรับภาระและมลทินทางศาสนาไว้แต่ผู้เดียว อิสลามเป็นศาสนาที่รักษาเกียรติของสตรี  ถือกำเนิดขึ้นในแผ่นดินที่ครั้งหนึ่งผู้หญิงไม่มีค่าอะไรContinue reading “จดหมายถึง เพื่อนต่างศาสนิกในสนามฟุตบอล : ข้อเขียนอาจารย์ อสมา มังกรชัย”

ผมรู้สึกไม่สบายใจ: ข้อเขียนซากีย์ พิทักษ์คุมพล สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ผมรู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน 2-3 วันที่ผ่านมา และผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนนำไปสู่การล่าแม่มด แต่ผมไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น ในฐานะมุสลิม ประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย ด้วยสถานะบางอย่างของครอบครัว ผมต้องระมัดระวังในท่าทีในการแสดงความคิดเห็นสูงมากยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไปไกลเกินกว่าที่จะทำให้ผมนิ่งเฉย เศร้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างบอกไม่ถูก ความเห็นส่วนตัวและการสัมผัสกับปรากฎการณ์ในสามจังหวัด กิจกรรมที่ริเริ่มด้วยกลุ่มของอาจารย์อันธิชาและเพื่อนไม่ได้มีนัยยะของการส่งเสริมให้เกิดการรักร่วมเพศแต่อย่างใด เพียงแต่มันอาจจะขัดกับความรู้สึกของมุสลิมบางท่าน ผมใช้คำว่า “ความรู้สึก” ไม่ใช่ “หลักการศาสนา” เพราะปัจจุบันเราเห็นนักกีฬามุสลิมเข้าแข่งขันกีฬาระดับโลกอยู่มากมาย นักกีฬาผู้หญิงเหล่านั้นก็คงไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นคนรักร่วมเพศ เพราะไปเล่นกีฬาที่ส่วนใหญ่ผู้ชายเขาเล่นกัน สิ่งที่กิจกรรมของอาจารย์อันธิชาพยายามจะบอก คือ “การให้ที่ทาง” กับคนที่เขาไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากคนอื่น ผมคิดว่า “การให้ที่ทาง” คงต่างจาก “การส่งเสริม และโน้มน้าว” นะครับ คนกลุ่มนี้อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างอิหลักอิเหลื่อในครอบครัว ชุมชนของจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่พอสมควร ผมไม่แน่ใจว่าคนที่ออกมาปกป้องอิสลาม ปกป้องท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้ เคยนั่งฟังน้องที่เป็น “กระเทย” บ้างหรือเปล่า ผมเคยทำงานวิจัยชิ้นเล็กอยู่ครั้งหนึ่ง เพื่อ “เข้าใจ” เด็กชายขอบเหล่านี้ที่ถ้ามองตามกรอบของศาสนาอิสลาม การนั่งคุยกับน้องคนนี้ทำให้ผมเข้าใจความซับซ้อนของประเด็นนี้มากขึ้น แน่นอนว่าถ้ามองอย่างผิวเผิน เขาคือคนที่ทำผิดหลักการ เพราะร่างกายเป็นผู้ชาย แต่ความรู้สึกเป็นผู้หญิง เขาบอกว่าตั้งแต่จำความได้ ไม่เคยมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ชายเลยในชีวิต ความทรงจำตอนเด็กที่นึกได้ไกลที่สุด คือภาพที่ตนเองคลุมฮิญาบ น้องถูกฝากเลี้ยงไว้กับยาย ท่ามกลางพี่ชาย 3Continue reading “ผมรู้สึกไม่สบายใจ: ข้อเขียนซากีย์ พิทักษ์คุมพล สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”