เปิดร่างพรบ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้สูญหาย ฉบับที่จะพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

draft-cat_ced-bill_sep-2559

<span>%d</span> bloggers like this: