[:th]CrCF Logo[:]

ศาลแพ่งนัดชี้สองสถาน พร้อมกำหนดนัดวันสืบพยาน คดีมารดา-ภรรยา รต.สนาน ฟ้อง ทบ. 13-21 มิย. 2560

Share

ใบแจ้งข่าว ศาลแพ่งนัดชี้สองสถาน พร้อมกำหนดนัดวันสืบพยานโจทก์และจำเลย คดีมารดาและภรรยา ร้อยตรีสนาน ฟ้องต่อกองทัพบก เรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 13.30น. ผู้พิพากษาศาลแพ่งออกนั่งพิจารณานัดชี้สองสถานคดีหมายเลขดำที่ พ.2580/2559 คดีระหว่าง นางหวาน ทองดีนอก โจทก์ที่ 1 นางสาวธัญญารัตน์ วรรณสถิตย์  โจทก์ที่ 2  กับ กองทัพบก จำเลย กรณีพิพาทเรียกค่าเสียหายจากเหตุการณ์ร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11 โดยหลักสูตรดังกล่าวได้จัดให้มีการทดสอบความสามารถโดยการว่ายน้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดของกองทัพบกเป็นครูฝึกและมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการฝึก ขณะเกิดเหตุร้อยตรีสนานได้ถูกบังคับให้ว่ายน้ำไป-กลับ ภายในสระว่ายน้ำโดยไม่มีการหยุดพักหลายสิบรอบ ซึ่งเกินกำลังความสามารถที่ร่างกายจะรับได้ เป็นเหตุให้ร้อยตรีสนานจมลงไปก้นสระเป็นเวลานาน โดยที่ครูฝึกซึ่งมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้ารับการฝึกกลับปล่อยปละละเลยไม่เข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

โดยในระหว่างการพิจารณา ผู้พิพากษาศาลแพ่งได้สอบถามคู่ความทั้งสองฝ่ายว่าสามารถตกลงกันไกล่เกลี่ยกันได้หรือไม่ ซึ่งคู่ความแถลงร่วมกันว่าไม่สามารถตกลงกันได้ ขอให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีต่อไป ศาลได้ตรวจคำฟ้องและคำให้การแล้ว พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นข้อพิพาทดังนี้

  1. จำเลย (กองทัพบก) กระทำละเมิดต่อโจทก์ทั้งสอง (มารดาและภรรยาร้อยตรีสนานฯ) ทั้งสองหรือไม่
  2. จำเลย ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ทั้งสองหรือไม่ เพียงใด

ประเด็นข้อพิพาททั้งสองดังกล่าว โจทก์ทั้งสองเป็นฝ่ายกล่าวอ้าง ภาระการพิสูจน์จึงเป็นหน้าที่ของโจทก์ทั้งสอง ในการนำสืบข้อเท็จจริงเพื่อให้ทราบว่าการเสียชีวิตของร้อยตรีสนานฯ เสียชีวิตด้วยสาเหตุใด และการเสียชีวิตของร้อยตรีสนานฯเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของครูฝึกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใต้บังคับบัญชาของจำเลย ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ จำเลยได้ให้การปฏิเสธต่อข้อกล่าวอ้างของโจทก์จึงให้นำสืบพยานแก้ต่างภายหลังโจทก์นำสืบพยานเสร็จสิ้น

ฝ่ายโจทก์แถลงต่อศาลขอสืบพยานรวม 14 ปาก ใช้เวลาสืบพยาน 4 นัด โดยสาเหตุที่สืบพยานหลายนัดเนื่องจากพยานปากที่เป็นแพทย์นิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจ และแพทย์นิติเวชของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นั้น โจทก์ทั้งสองต้องใช้เวลาในการสอบถามข้อเท็จจริงจำนวนมากถึงสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้ตาย

ฝ่ายจำเลยแถลงต่อศาลขอสืบพยานรวม 9 ปาก ซึ่งเป็นครูฝึกหลักสูตรทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ รุ่นที่ 11 ใช้เวลาสืบพยาน2 นัด

โดยกำหนดนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 13, 14, 15 และ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-16.30 นาฬิกา  สืบพยานจำเลยในวันที่ 20 และ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-16.30 นาฬิกา ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 517 ศาลแพ่ง (ถ.รัชดาภิเษก)

ผู้ที่สนใจคดีดังกล่าวสามารถเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคดีได้ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น และติดตามเรื่องราวเหตุการณ์คดีนี้ได้ที่  https://crcfthailand.org/?s=ร้อยตรีสนาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายปรีดา นาคผิว ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 098-6222474