[:th]CrCF Logo[:]

[:th]ศาลจังหวัดยะลานัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล 10 เมษายน2560 คดีที่ศาลสั่งให้ทำคำฟ้องใหม่หลังรับโอนคดีจากศาลปกครองสงขลา กรณีมารดานายมะกอเซ็ง ลาแซ (ผู้ตาย) ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบกและสำนักนายกรัฐมนตรี จากเหตุผู้ตายถูกทหารยิงเสียชีวิตเมื่อปี 2555[:]

Share

[:th]Logo-Mac-F1img_6324-1

เผยแพร่วันที่  27  มกราคม 2560

                                                           ใบแจ้งข่าว

ศาลจังหวัดยะลานัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล 10 เมษายน2560 คดีที่ศาลสั่งให้ทำคำฟ้องใหม่หลังรับโอนคดีจากศาลปกครองสงขลา กรณีมารดานายมะกอเซ็ง ลาแซ (ผู้ตาย) ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบกและสำนักนายกรัฐมนตรี จากเหตุผู้ตายถูกทหารยิงเสียชีวิตเมื่อปี 2555

 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ศาลจังหวัดยะลาออกนั่งพิจารณาคดีหมายเลขดำที่ ปค.๑/๒๕๖๐ ซึ่งเป็นคดีที่รับโอนมาจากศาลปกครองขลาตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ในคดีที่นางสาวคอรีเยาะ มะมิง ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสงขลา เรียกร้องความเป็นธรรมและเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่กระทำละเมิดต่อชีวิตนายมะกอเซ็ง ลาแซ บุตรชายของนางสาวคอรีเยาะ มะมิง จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ที่หมู่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้ยิงนายมะกอเซ็ง ลาแซ จนเสียชีวิต  โดยศาลจังหวัดยะลาได้มีหมายเรียกให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีมาศาลเพื่อนัดพร้อมกำหนดขั้นตอนและวันนัดในการดำเนินคดีตามกระบวนพิจารณาของศาลยุติธรรมและให้ผู้ฟ้องคดีทำคำฟ้องเข้ามาใหม่

ในวันดังกล่าวนางสาวคอรีเยาะ มะมิง ได้ยื่นคำฟ้องใหม่ พร้อมทั้งคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ศาลจังหวัดยะลารับไว้เป็นคดีแพ่งสาม้ญ คดีหมายเลขดำที่ พ.52/2560 และศาลได้กำหนดนัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ในวันเดียวกันกับวันนัดชี้สองสถานหรือนัดพร้อมเพื่อกำหนดวันนัดสืบพยาน คือวันที่
10 เมษายน 2560  เวลา 13.30 นาฬิกา

ศาลจังหวัดยะลาได้แจ้งต่อคู่ความว่า แม้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542  จะให้ถือว่ากระบวนการพิจารณาที่ทำไปโดยผิดศาลนั้นชอบด้วยกฎหมายแต่ศาลไม่อาจดำเนินการกระบวนพิจารณาได้และไม่อาจพิพากษาไปตามคำขอท้ายคำฟ้องได้ เนื่องจากในการพิจารณาคดีแพ่งนั้นต้องใช้กระบวนการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นหลัก จึงให้ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องเข้ามาใหม่ เพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีให้เป็นไปตามกระบวนการวิธีพิจารณาความแพ่ง

ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคดีตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

ติดตามเรื่องราวที่ผ่านมาของคดีได้ที่ Facebook page: Cross Cultural Foundation(CrCF)

และ https://crcfthailand.org/?s=มะกอเซ็ง+ลาแซ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายปรีดา นาคผิว                       ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 098-6222474

น.ส.สุภาวดี สายวารี                    ทนายความมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมประจำจังหวัดยะลา โทร 084-1950372[:]