[:th]CrCF Logo[:]

ศาลแพ่งนัดไกล่เกลี่ย ผู้แทน ทบ.-มารดา และภรรยา รต.สนาน ทองดีนอก

Share

ใบแจ้งข่าว ศาลแพ่ง นัดไกล่เกลี่ย ระหว่างผู้แทนกองทัพบก กับมารดาและภรรยา ร้อยตรีสนาน จากเหตุการณ์ร้อยตรีสนานเสียชีวิตในระหว่างฝึกหลักสูตรมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 13.30น. ศาลแพ่ง (ถ.รัชดาภิเษก) นัดไกล่เกลี่ย คดีหมายเลขดำที่ พ.2580/2559 คดีแพ่งระหว่างนางหวาน ทองดีนอก โจทก์ที่ 1 และนางสาวธัญญารัตน์ วรรณสถิตย์ โจทก์ที่ 2 กับ กองทัพบก จำเลย  กรณีมารดาและภรรยาของร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เป็นโจทก์ฟ้องกองทัพบกจำเลย ในข้อหาละเมิด เรียกค่าเสียหาย ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จากเหตุการณ์เสียชีวิตของร้อยตรีสนานฯในระหว่างการฝึกว่ายน้ำตามหลักสูตรมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11

โดยในวันดังกล่าว ผู้ที่เข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยได้แก่ ผู้แทนฝ่ายโจทก์คือทนายความของโจทก์ทั้งสอง  ผู้แทนฝ่ายจำเลยได้แก่พนักงานอัยการในฐานะทนายความของจำเลย และนายทหารพระธรรมนูญ โดยมีผู้พิพากษาที่มีอาวุโสและประสบการณ์ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากศาลให้เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่ง ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความ

ผู้แทนฝ่ายโจทก์แถลงว่า ร้อยตรีสนานฯ เป็นผู้ที่มีความขยันชันแข็งและมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการรับราชการทหารเป็นอย่างมาก หากยังมีชีวิตจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้อีกมาก เมื่อร้อยตรีสนานฯเป็นกำลังหลักสำคัญของครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดูมารดาและภรรยาย่อมจะทำให้มาตราฐานชีวิตของมารดาและภรรยาดีขึ้นตามลำดับ ในชั้นไกล่เกลี่ยนี้โจทก์ยังคงยืนยันจำนวนค่าสินไหมทดแทนตามที่เคยเสนอเป็นหนังสือต่อกองทัพบกผ่านพนักงานอัยการไปก่อนหน้านี้แล้ว  นายทหารพระธรรมนูญผู้แทนฝ่ายจำเลยแถลงว่า  ตนไม่มีอำนาจตัดสินใจ จึงจะนำข้อเสนอดังกล่าวกลับไปเสนอต่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจตัดสินใจอีกครั้ง

ผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งพิเคราะห์แล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวยังไม่สามารถตกลงหาข้อยุติกันได้จึงเสนอเรื่องไปยังผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนหากจะเจรจาประนีประนอมยอมความกันอีกครั้งก็สามารถดำเนินการได้ในห้องพิจารณาคดีโดยองค์คณะผู้พิพากษาคดีนี้เป็นคนกลางในการเจรจา ถ้าไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ ศาลก็จะดำเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีต่อไป  ทั้งนี้ศาลได้นัดชี้สองสถานเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาท กำหนดหน้าที่นำสืบ และจะกำหนดนัดวันสืบพยานต่อไป ในวันที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 13.30น. ที่ห้องพิจารณาคดีที่ 517 ศาลแพ่ง (ถ.รัชดาภิเษก)

สามารถติดตามเรื่องราวเหตุการณ์คดีนี้ได้ที่ https://crcfthailand.org/?s=ร้อยตรีสนาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายปรีดา นาคผิว ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร 098-6222474