[:th]CrCF Logo[:]

[:th]สมุดโน๊ตไดอารี่ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ประจำปี 2017 (CrCF Diary 2017)[:]

Share

[:th]

ถึงเพื่อนมูลนิธิผสานวัฒนธรรมทุกคน

เป็นโอกาสอันสวยงามในวาระดิถีปีใหม่ ที่คณะกรรมการ และทีมงานทั้งหมดของมูลนิธิผสานวัฒนธรรมจะได้ส่งความสุข และความปรารถนาดีมายังทุกท่าน ผ่านสมุดโน๊ตไดอารี่ ที่เราตั้งใจจัดทำขึ้น โดยรวบรวมความเห็น และข้อเสนอของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน Human Rights Defender (HRD) ในด้านต่างๆ อาทิคุณสุรพงษ์ กองจันทึก ประธานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม คุณสมชาย หอมลออ ที่ปรึกษามูลนิธิผสานวัฒนธรรม  คุณศิริกาญจน์ เจริญศิริ ทนายความศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชน  คุณอานดี้ ฮอลล์ นักวิจัยและนักสิทธิมนุษยชนที่ทำงานประเด็นสิทธิแรงงานข้ามชาติ คุณอรนุช ผลภิญโญ กองเลขาฯ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน เป็นต้น เพื่อให้ทุกท่านได้ตระหนักอยู่เสมอว่าปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังคงมีอยู่มากมายในสังคม รวมทั้งเพื่อเป็นพลังให้กับทุกท่านได้ยืนหยัดที่จะสื่อสาร และสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ตระหนักถึงสิทธิของตนเองต่อไป

Dear CrCF friends

Happy New Year from our board members and staffs, we wish to you all happiness and best wishes via this Human Rights Defenders Diary 2017 (Both Thai & English version) crcfdiary-2017. It highlights expressions and opinion of 12 human rights defenders such as Mr. Surapong Kongchantug, Chair of CrCF, Mr. Somchai Homlaor, CrCF- Senior Legal Advisor, Lawyer June, Sirikan Charoensiri from TLHR , Andy Hall- migrant workers rights activist, and Oranuch Ponpinyo, Isan Land Reform Network. We will to demonstrate that human rights violation is needed to be tackle. We shall be our encourages to each one of you to stand, to press and to create human rights awareness.

“การที่ทนายออกมาทำหน้าที่ปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้ที่ออกมาใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยสันติ แต่กลับถูกแจ้งความดำเนินคดีนั้น ถือเป็นการตอกย้ำว่ากระบวนการยุติธรรมของเราถูกใช้ไปในการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งประเทศไทยเราเป็นภาคีอยู่ของนานชาติ การดำเนินคดีกับทนายความซึ่งเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทำให้ไทยยิ่งละเมิดพันธกรณีและการกระทำดังกล่าวคือการคุกคามการทำงานของทนายความ อาจจะสร้างความหวั่นกลัว หวั่นเกรง สร้างความกังวลให้กับทนายความท่านอื่นๆ ที่จะต้องออกมาปกป้องดูแลลูกความ ”  คุณศิริกาญจน์ เจริญศิริ ทนายความศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนCrCFdiary 2017 -page-032.jpg

“มีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมเสียใจที่สุด คือวันที่ผมถูกติดสินจำคุก 3ปี ข้อหาหมิ่นประมาททางอาญาและการกระทำความผิดเกี่ยวกับ พรบ. คอมพิวเตอร์ เพียงแค่ผมทำหน้าที่ในฐานะนักสิทธิมนุษยชนและดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการละเมิดสิทธิของแรงงานข้ามชาติ ในแรงงานข้ามชาติที่เป็นระบบที่แพร่หลายในประเทศไทย นั่นเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เข้าใจว่า กลุ่มคนที่อยู่ข้างหลังผม ทั้งผู้นำแรงงานข้ามชาติ เพื่อนสนิท พี่น้องของผม พวกเขารู้สึกว่าตนถูกละเลยและผิดหวังกับคำตัดสิน ผู้นำแรงงานเหล่านี้ต่างรู้ดีว่ากลุ่มแรงงานทั่วทุกพื้นที่ก็จะถูกอาจตัดสินแบบนี้เช่นกัน ความกลัวได้ถูกแพร่ขยายออกไป พวกเขาถูกบังคับไม่ให้พูดถึงหรือห้ามลุกขึ้นมาต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมนี้ มันกลายเป็นความอยุติธรรม ซึ่งบางครั้งมันกลายเป็นเงาดำปกคลุมประเทศไทยในเวลาที่มีการพยายามเรียกร้องความยุติธรรมและสิทธิให้กับแรงงานข้ามชาติในประเทศนี้

สำหรับเหตุผลที่ผมต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนก็เพื่อเสริมสร้างความสำคัญของกลุ่มแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบ โดยในรายงานได้เผยแพร่ความอยุติธรรมและสถานการณ์ความท้าทายที่กลุ่มแรงงานข้ามชาติในไทยต้องเผชิญ ทั้งนี้การทำวิจัยเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ควรจะเป็นความผิดทางอาชญากรรมไม่ว่าที่ใดก็ตามในโลก” อานดี้ ฮอลล์ นักวิจัยและนักสิทธิมนุษยชนที่ทำงานประเด็นสิทธิแรงงานข้ามชาติ

CrCFdiary 2017 -page-044.jpg

จากทีมงานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

crcf-diary2016-low_page_02

[:]

RELATED ARTICLES