[:th]CrCF Logo[:]

แถลงการณ์ร่วม รถไฟต้องปลอดภัย กลุ่มติดอาวุธทุกฝ่ายต้องเคารพกฎหมายมนุษยธรรมสากล

Share

ifgaaf9ddefckbffgjbbc

Cr: Nation Photo

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม/ กลุ่มด้วยใจ/ เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี

แถลงการณ์ร่วม รถไฟต้องปลอดภัย

กลุ่มติดอาวุธทุกฝ่ายต้องเคารพกฎหมายมนุษยธรรมสากล

จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 มีเหตุลอบวางระเบิดรถไฟขบวนสาย กรุงเทพ-สุไหงโก-ลก บริเวณสถานีย่อย บ้านนิคมโคกโพธิ์ ม.9 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ขบวนรถที่ 176 เมื่อเวลา 17.45 น. ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 คน เป็นพนักงานประจำรถไฟ

เราขอประณามการก่อเหตุระเบิดบนรถไฟสายกรุงเทพ-สุไหงโกลกเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 17.30 น. บริเวณสถานีย่อยบ้านนิคมโคกโพธิ์   รถไฟถือเป็นพื้นที่สาธารณะที่สำคัญที่ประชาชนโดยทั่วไปใช้สัญจรไปมา  ผู้คนที่ใช้รถไฟเป็นผู้บริสุทธ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดกับความขัดแย้งทางอาวุธ   การใช้ความรุนแรงทางอาวุธโดยเฉพาะการใช้ระเบิดที่มีอานุภาพสูงส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตของผู้บริสุทธิ์  อีกทั้งทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นสมบัติของส่วนรวมที่ใช้ร่วมกัน    นอกจากนี้สร้างความหวาดกลัวกับประชาชนในพื้นที่ที่ต้องใช้รถไฟในการสัญจรไปมา   การโจมตีโดยใช้ความรุนแรงในพื้นที่สาธารณะเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่กลุ่มติดอาวุธทุกฝ่ายต้องเคารพ  อีกทั้งเป็นการทำลายบรรยากาศของความพยายามแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีด้วยการเจรจาตกลงเรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดภัย  รถไฟต้องปลอดภัย

วันที่ 3  กันยายน 2559

กลุ่มด้วยใจ

เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

 

TAG

RELATED ARTICLES