ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. นางสาวนริศราวัลถ์ แก้วนพรัตน์ ได้เดินทางไปยื่นจดหมายเรื่องขอให้มีการดำเนินการพักราชการ ร้อยโท (ปกปิดชื่อ) โดยปัจจุบันยศพันตรี เป็นการเร่งด่วน  หนังสือฉบับดังกล่าวยื่นต่อ นายกรัฐมนตรี  ผู้บังคับบัญชากองทัพบก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

รายละเอียดในหนังสือระบุถึงกรณีที่ ข้าราชการ ยศร้อยโทที่มีมติคณะกรรมการ ป.ป.ท. ที่ ปท.0001.7/584 ลง 5 ส.ค. 2559 ได้วินิจฉัยชี้มูลความผิดแล้วนั้น ยังคงรับราชการอยู่ โดยร้อยโท (ปกปิดชื่อ) เป็นหนึ่งในข้าราชการที่ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน และต่อมาถูกชี้มูลความผิดพร้อมกับพวกรวม 10 คน  แต่ร้อยโทฯ เป็นเพียงข้าราชการคนเดียวที่ไม่ได้ถูกพักราชการ โดยข้าราชการทหารทั้ง 10 คนตกเป็นผู้ถูกกล่าวหา ว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 290 (ความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา) ประกอบมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และประมวลกฎหมายอาญาทหาร พ.ศ. 2473 มาตรา 30 (4) อันเป็นการเสื่อมเสียต่อหน้าที่ราชการอย่างร้ายแรง เกิดความเสียหายแก่ทางราชการเป็นอันมาก ทั้งนี้ได้ดำเนินการส่งสำนวนคดีไปยังศาลมณฑลทหารบกที่ 46 จังหวัดปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2559

แม้ว่านางสาวนริศราวัลย์จะได้เคยยื่นหนังสือ เรื่องขอให้มีการดำเนินการพักราชการร้อยโท (ปกปิดชื่อ) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 โดยสำนักงานเลขานุการกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบกแล้ว  และทางกองทัพบกได้ทำหนังสือเรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริง ที่ กห 0400/1063 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ตอบกลับความว่า กรณี ร้อยโท (ปกปิดชื่อ) เมื่อข้อกำหนดกระทรวงกลาโหม กำหนดให้เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา เมื่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่า หากให้ร้อยโท (ปกปิดชื่อ) อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่เป็นการกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จึงไม่สั่งพักราชการระหว่างที่มีการพิจารณาหรือสอบสวน

ซึ่งในขณะนี้มีข้อเท็จจริงว่าคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้วินิจฉัยชี้มูลความผิด ร้อยโท (ปกปิดชื่อ) กับพวกรวม 10 คนแล้ว นางสาวนริศราวัลถ์จึงเดินทางมายืนหนังสืออีกครั้งเกี่ยวกับคำสั่งพักราชการ เพราะเห็นว่าข้าราชการคนนี้ไม่ได้รับการปฏิบัติเฉกเช่นข้าราชการคนอื่นที่ถูกกล่าวหาในข้อหาเดียวกัน และเหตุการณ์เดียวกัน และ ป.ป.ท. ก็ชี้มูลว่ามีความผิดร้ายแรงเหมือนกัน   โดยระบุว่าคำสั่งของกองทัพบกโดยสำนักเลขานุการกองทัพบกนั้นแตกต่างจากคำสั่งของกองทัพบก โดย พล ร.15 ที่ได้พิจารณาพักราชการข้าราชการทั้ง 9  นายไปแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ พ.ศ. 2528

โดยนางสาวนริศราวัลย์ ได้เขียนระบุในจดหมายตอนท้ายว่า “หากไม่สามารถดำเนินการพิจารณาพักราชการ ร้อยโท (ปกปิดชื่อ) ได้โปรดชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมให้กับครอบครัวของพลทหารวิเชียร เผือกสม ทราบต่อไปด้วย โดยโปรดกรุณาแจ้งผลให้ทราบด้วย”

ขณะนี้นางสาวนริศราวัลย์ตกเป็นผู้ต้องหาคดีที่ข้าราชการรายดังกล่าวแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาท และกระทำความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ โดยถูกจับกุมตามหมายจับศาลจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 จากสถานที่ทำงานที่กรุงเทพฯ โดยปัจจุบันนางสาวนริศราวัลย์รับราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวนริศราวัลถ์ เป็นตัวแทนของญาติติดตามทวงถามความเป็นธรรมต่อหน่วยงานต่างๆ ต่อกรณีที่พลทหารวิเชียรอย่างต่อเนื่อง จนสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจกลายเป็นคดีโด่งดัง จนนางสาวนริศราวัลถ์เองก็ได้รับรางวัลนักปกป้องสิทธิมนุษยชนสาขาเยาวชนหญิงในปี 2554 และรางวัลชมเชยนักศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี 2555

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
– โทร  02-1015481-2