[:th]CrCF Logo[:]

การ์ดวันแม่ ทุกคนมีแม่ให้คิดถึง :ผลงานผู้ร่วมโครงการศิลปะ เรือนจำคลองไผ่

Share

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 – วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เรือนจำกลางคลองไผ่และมูลนิธิผสานวัฒนธรรมร่วมกับบ้านศิลปิน ได้จัดโครงการศิลปะพื้นฐานซึ่งเป็นโครงการศิลปะต่อเนื่องครั้งที่ 2 โดยโครงการจะจัดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปะไทยเพื่อการนำมาประยุกต์ใช้และหลักสูตรการวาดสีน้ำเพื่อจินตนาการที่สร้างสรรค์ สำหรับผู้ต้องขังที่สมัครใจจำนวน 90 รายในแดน 5 เรือนจำกลางคลองไผ่ จ.นครราชสีมา โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเรือนจำกลางคลองไผ่ มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและ บ้านศิลปิน  ระยะเวลาการดำเนินโครงการสองเดือน โดยวิทยากรจากบ้านศิลปิน คลองบางหลวง นำโดยชุมพล อักราพันธานนท์ เป็นวิทยากรหลักทางศิลปะ อจ.ธนิตย์ วิทยากรด้านศิลปะสีน้ำ และนายจิตรกร แก้วอะโข วิทยากรศิลปะไทย  ข้อมูลเพิ่มเติม  https://crcfthailand.org/2016/06/02/6349/

โดยได้จัดให้มีการจัดทำการ์ดวันแม่เพื่อจัดให้ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้ทักษะทางศิลปะที่ได้เรียนรู้ ทำการ์ดแสดงความระลึกถึงแม่และจัดส่งให้กับครอบครัว

งานนำเสนอ2

 

TAG

RELATED ARTICLES