[:th]CrCF Logo[:]

ศาลปัตตานีไต่สวนพยานผู้ร้อง 2 ปากสุดท้าย คดีชันสูตรพลิกศพนายอับดุลลายิบ ดอเลาะ

Share

เผยแพร่วันที่ 8 สิงหาคม 2559

ใบแจ้งข่าว ศาลจังหวัดปัตตานีนัดไต่สวนพยานฝ่ายผู้ร้องสองปากสุดท้าย คดีชันสูตรพลิกศพนายอับดุลลายิบ ดอเลาะ เสียชีวิตระหว่างการควบคุมตัวในค่ายอิงคยุทธฯ

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.30 นาฬิกา ณ ห้องพิจารณาที่ 2 ศาลจังหวัดปัตตานีกำหนดนัดไต่สวนพยานฝ่ายพนักงานอัยการ ผู้ร้อง สองปากสุดท้าย ได้แก่ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และพนักงานสอบสวน ในคดีหมายเลขดำที่ ช.6 /2559 ระหว่าง พนักงานอัยการจังหวัดปัตตานี ผู้ร้อง และนายอับดุลลายิบ ดอเลาะ ผู้ตาย นางสาวกูรอสเมาะ ตูแวบือซา (ภรรยาผู้ตาย) ผู้ร้องซักถาม

คดีนี้ ศาลได้สืบพยานฝ่ายพนักงานอัยการไปแล้วทั้งหมด 5 ปาก โดยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สืบพยาน 4 ปาก คือ หัวหน้าชุดซักถาม หัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทหารของศูนย์ซักถาม ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี และแพทย์ผู้ชันสูตรพลิกศพนายอับดุลลายิบในพื้นที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปัตตานี และเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สืบพยาน 1 ปาก คือหัวหน้าทีมแพทย์ผู้ทำการชันสูตรพลิกศพนายอับดุลลายิบที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องจากญาติมีความประสงค์ให้ส่งศพไปชันสูตรโดยละเอียดอีกครั้งหลังจากมีชันสูตรในพื้นที่เกิดเหตุไปแล้ว

ขอเชิญสื่อมวลชนหรือผู้สนใจเข้ารับฟังการพิจารณาคดีได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และติดตามความคืบหน้าคดีได้ที่ https://crcfthailand.org/2016/07/29

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
– นายสากีมัน เบญจเดชา ทนายความ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมจังหวัดปัตตานี โทร. 086-0374318
– นายปรีดา นาคผิว ทนายความ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม โทร. 089-6222474[:]