[:th]CrCF Logo[:]

คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานีมีคำชี้แจง ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งและ ขอแสดงการไม่สนับสนุนไม่ยอมรับการกระทำของพระมหาอภิชาติ ปุฌณจนโท กรณีแถลงผ่านคลิปผ่านสื่อออนไลน์

Share

คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานีมีคำชี้แจง ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งและ

ขอแสดงการไม่สนับสนุนไม่ยอมรับการกระทำของพระมหาอภิชาติ ปุฌณจนโท

เผยแพร่วันที่ 6 สิงหาคม 2559

ศูนย์ข้อมูล มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ทางคณะกรรมการฝ่ายการปกครอง คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานีมีคำชี้แจง กรณีพระมหาอภิชาต ปุฌณจนโท ตอบโต้กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติฯ ว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่การออกมาแถลงด้วยวาจะทางสื่อสารออนไลน์ของพระมหาอภิชาติ ปุฌณจนโท ในการพูดถึงกรณีความขัดแย้งในเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยได้แสดงออกทางกายและทางวาจาอันประกอบไปด้วยลักษณะมีโทสะเป็นที่ตั้ง แสดงอาการเกรี้ยวกราด โกรธแค้น ชิงชัง คุกคาม ใช้วาจาหยาบคาย ข่มขู่ผู้ที่ตนถือเป็นฝ่ายตรงข้าม อันเป็นเหตุนำมาซึ่งความเข้าใจผิดในภิกษุภาวะตามความเป็นจริง และถือเป็นการบิดเบือนหลักคำสอนที่แท้จริงของพุทธศาสนา

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารที่ระลึก 101 ปี พระอาจารย์ทิม วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง โดยประธานกรรมการฝ่ายการปกครอง คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานีและกรรมการจำนวน 8 รูป และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอีกหนึ่งท่าน และได้ออกคำชี้แจ้งนี้ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน คำชี้แจ้งนี้มีข้อสรุปดังนี้

  1. ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการกระทำในครั้งนี้(การแถลงด้วยวาจะทางสื่อสารออนไลน์)ของพระมหาอภิชาต ปุฌณจนโท
  2. การกระทำครั้งนี้ เป็นการบิดเบือนคำสอนในทางพระพุทธศาสนา
  3. การกระทำครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ อันจะก่อเกิดความหวาดระแวงต่อกัน
  4. การกระทำครั้งนี้ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในภาวะของการเป็นพระภิกษุ-สามเณร ในพุทธศาสนาของประชาชนในพื้นที่อย่างมาก
  5. ขอให้คณะสงฆ์และประชาชนอย่าได้ให้การสนับสนุนการกระทำของพระมหาอภิชาต ปุฌณจนโท ในครั้งนี้
  6. คณะกรรมการฝ่ายการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งและขอแสดงการไม่สนับสนุนไม่ยอมรับการกระทำของพระมหาอภิชาติ ปุฌณจนโทในครั้งนี้

 

โดยนายรักชาติ สุวรรณ์ ได้กล่าวถึงกรณีนี้ว่า “ปัญหา 3 จชต. ที่หลายภาคส่วนกำลังช่วยกันแก้ปัญหา เพื่อไม่ให้มีการใช้ความรุนแรง ถึงแม้อาจจะมีกลุ่มคนทั้งพุทธ และมุสลิม พยายามจะให้ปัญหานี้ เป็นประเด็นทางศาสนา  แต่สิ่งที่เกิด มิใช่ปัญหาทางด้านศาสนาเลย เพราะทั้งพุทธ และมุสลิม รวมถึงเจ้าหน้าที่ ต่างก็สูญเสีย และได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งนั้น เราอยู่ในพื้นที่ ไม่เคยแบ่งแยกศาสนาใดๆ เพราะต่างก็เติบโตมาบนแผ่นดินแห่งนี้ด้วยกัน”

“สิ่งที่พระอภิชาติ พูดนั้นคนพุทธในพื้นที่ไม่ได้เห็นชอบด้วย แต่ก็อาจจะมีกลุ่มคนที่คิดตามด้วยได้เช่นกัน  เมื่อคนพูดคนคิดตามอยู่นอกพื้นที่ ประเด็นนี้มันสร้างความแตกแยกจากคนนอกพื้นที่อย่างเห็นได้ชัดเจน  ผลร้ายคงจะตกกับคนในพื้นที่  การแก้ปัญหาในพื้นที่ไม่สามารถใช้ความรุนแรงได้ต้องอาศัยความเข้าใจกัน การคุยกันมากกว่า  และเห็นว่าในประเด็นความรุนแรงในพื้นที่ คนมุสลิมเห็นชอบด้วยทุกคนหรือไม่ มันก็คงไม่ใช่เช่นกัน คนมุสลิมส่วนใหญ่เขาก็ต้องการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบ พระภิกษุ คนพุทธในพื้นที่ก็ไม่เอาด้วยกับความรุนแรง เราต้องการทำมาหากินกันแบบปกติเหมือนกัน” นายรักชาติ สุวรรณ์ กล่าวเสริม

“ในกรณีการเผยแพร่คลิปที่ยุยงปลุกปั่นให้เกิดการใช้ความรุนแรงทั้งฝ่ายพุทธและมุสลิม ทำไมรัฐ ถึงไม่ดำเนินการในการปิดคลิปเหล่านี้อย่างรวดเร็ว  เพื่อเป็นการยุติหรือจำกัดการเผยแพร่การสร้างความเกลียดชังในสังคม  ขอชื่นชมการเผยแพร่คำชี้แจงของคณะสงฆ์ปัตตานีที่หน้าที่สร้างความร่มเย็นและสร้างบรรยากาศสันติภาพไปพร้อมๆกัน” นายรักชาติ สุวรรณ์กล่าว

 

TAG

RELATED ARTICLES