[:th]CrCF Logo[:]

ศาลแพ่งนัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล กรณีมารดา-ภรรยา รต.สนาน ฟ้องกองทัพบกเรียกค่าเสียหาย

Share

ใบแจ้งข่าว ศาลแพ่งนัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล กรณีมารดาและภรรยาของร้อยตรีสนาน ฟ้องกองทัพบกเรียกค่าเสียหาย จากเหตุการณ์เสียชีวิตของร้อยตรีสนานในระหว่างฝึก

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องพิจารณาที่ 517 ศาลแพ่ง (ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ) ศาลนัดไต่สวนคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ในคดีหมายเลขดำที่ พ. 2580/2559  ระหว่าง นางหวาน ทองดีนอก โจทก์ที่ 1 และนางสาวธัญญารัตน์ วรรณสถิต โจทก์ที่ 2  กับ กองทัพบก จำเลย  เรียกค่าเสียหายทางแพ่ง  จากเหตุการณ์เสียชีวิตของร้อยตรีสนานเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน2558 ในระหว่างฝึก หลักสูตรมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11

เนื่องจาก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 นางหวาน ทองดีนอก มารดาและนางสาวธัญญารัตน์ วรรณสถิต ภรรยาของร้อยตรีสนาน ทองดีนอก เป็นโจทก์ ฟ้องกองทัพบก พร้อมทั้งคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลต่อศาลแพ่ง เพื่อเรียกค่าเสียหายให้ชำระเงินค่าสินไหมทดแทนในมูลแห่งละเมิดตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 เป็นเงินจำนวน43,997,144.10 บาท จากการที่ร้อยตรีสนานเข้ารับการฝึกและทดสอบว่ายน้ำ ในหลักสูตรมหาดเล็กรักษาพระองค์ (UKBT) รุ่นที่ 11 แล้วถูกบังคับให้ว่ายน้ำจนเกินกำลังความสามารถที่ร่างกายจะทนได้และครูฝึกปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีจนเป็นเหตุให้ร้อยตรีสนานเสียชีวิตเมื่อวันที่ 6มิถุนายน 2558

ศาลจึงได้นัดไต่สวนโจทก์ทั้งสอง ตามคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล ในวันเวลาดังกล่าวข้างต้น เนื่องด้วยร้อยตรีสนานเปรียบเสมือนเป็นเสาหลักของครอบครัว อุปการะมารดาและภรรยามาโดยตลอด จากการเสียชีวิตของร้อยตรีสนานนั้นเองเป็นเหตุให้นางหวาน ทองดีนอก และนางสาวธัญญารัตน์ วรรณสถิตย์ ซึ่งเป็นมารดาและภรรยาของร้อยตรีสนาน ขาดรายได้และทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งสองคนยากลำบากยิ่งขึ้น ไม่มีรายได้และทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาล หากทั้งสองไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลอาจได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรและไม่อาจนำคดีฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมได้

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ
นายปรีดา นาคผิว ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 089-6222474