[:th]CrCF Logo[:]

[:th]ชาวบ้านโต๊ะชูด ร่วมจัดงานละหมาดฮายัต และเสวนาเตรียมชาวบ้านขึ้นศาลคดีไต่สวนการตาย สร้างความเข็มแข็งให้ญาติผู้เสียชีวิต[:]

Share

[:th] 

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม กลุ่มด้วยใจและ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ใบแจ้งข่าว

ชาวบ้านโต๊ะชูด ร่วมจัดงานละหมาดฮายัต

และเสวนาเตรียมชาวบ้านขึ้นศาลคดีไต่สวนการตาย สร้างความเข็มแข็งให้ญาติผู้เสียชีวิต

 

ในวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ชาวบ้าน หมู่บ้านโต๊ะชูด  ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี   ร่วมกันจัดงาน  JUST ( TICE ) FOR P  ยุติธรรมเพื่อประชาชนและสันติภาพ  โดยเชิญชวนชาวบ้านในหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียงมาร่วมละหมาดฮายัตเพื่ออวยพรให้พื้นที่เกิดความสันติสุข ต้อนรับเดือนรอมฏอน  และฟังการเสวนาในหัวข้อ “พลังประชาชนเพรียกหาความยุติธรรมและสันติภาพ” จัดโดยมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม  กลุ่มด้วยใจ และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม  โดยมีวิทยากรรับเชิญดังนี้ นายอับดุลกอฮาร์ บิน ฮาญีอับดุลอาวัง อาแวปูเต๊ะ ประธานศูนย์ทนายความมุสลิม  จังหวัดปัตตานี   นายตูแวดานียา  ตูแวแมแง      ผู้อำนวยสำนักงานปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา   และครอบครัวผู้เสียชีวิตกรณีวิสามัญบ้านโต๊ะชูดร่วมเสวนาด้วย  โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต และชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ จากเหตุปะทะและวิสามัญฆาตกรรมในกรณีโต๊ะชูด

เหตุการณ์โต๊ะชูดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25  มีนาคม 2558 เวลาประมาณ 17.20 น. ที่ได้มีการสนธิกำลังระหว่างฉก.ปัตตานี 25 นปพ. 431 ฉก. ทพ.41 กำลังตำรวจจากสภ.ทุ่งยางแดง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และ ทหารจากร้อย ร. 35314 ฉก.ปัตตานี เข้าปฏิบัติการตรวจสอบความผิดปกติในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านโต๊ะชูด ต. พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ. ปัตตานี ส่งผลให้มีการจับกุมชาวบ้านจำนวน 22 คน และมีชาวบ้านเสียชีวิตจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ (วิสามัญฆาตกรรม)ในที่เกิดเหตุ 4 คน คือนายสุไฮมี เซ็น นายซัดดัม วานุ นายคอลิด สาแม็ง และนายมะดารี แม้เราะ หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ให้ข่าวสารต่อสาธารณะว่าผู้เสียชีวิต 2 คน คือ นายอันวาร์ ดือราแม และนายมากูรอซี แมเราะ เป็นแกนนำก่อความไม่สงบในพื้นที่ทุ่งยางแดงระดับปฏิบัติการ (RKK) ได้ใช้อาวุธต่อสู้กับเจ้าหน้าที่  แต่ชาวบ้านใกล้เคียงที่เกิดเหตุและญาติเชื่อว่าผู้ตายไม่มีอาวุธและไม่ได้ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด

ในงานเสวนานั้นจะมีการทำความเข้าใจกับญาติผู้เสียชีวิตในกระบวนการยุติธรรม เตรียมความพร้อมในขั้นตอนการไต่สวนการตายว่าเป็นขั้นตอนตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อค้นหาความจริงว่าใครเป็นผู้ตาย ตายอย่างไร ใครทำให้ตายตามมาตรา 150 ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ทั้งนี้แม้ว่าหลังเหตุการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผลการสอบสวนปรากฏว่า จากการข่าวและพยานบุคคลยืนยันว่า ไม่ปรากฏว่าผู้เสียชีวิตทั้ง 4 คน มีพฤติการณ์เป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงหรือแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบมาก่อน  แต่ก็พบว่าได้รับการเยียวยาเบื้องต้นแล้วแต่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เป็นผลจากการกระทำที่เกิดจากเจ้าหน้าที่รัฐ    โดยกิจกรรมในการจัดงานครั้งนี้คาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสังคม ตระหนักรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมที่จะส่งผลให้ทุกคนเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้  และเกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งในการทำงานเพื่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิประชาชนในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และครอบครัวผู้เสียชีวิต ได้รับการเยียวยาและมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งขึ้น

กำหนดการ

8.00-8.30  ลงทะเบียน     8.30-9.30 ชมนิทรรศการและวีดีทัศน์

9.30-10.00 เตรียมความพร้อมก่อนละหมาดฮายัด นำโดยโต๊ะอิหม่ามตำบลพิเทน

10.00-10.30 ละหมาดฮายัด

10.30-12.00 เวทีเสวนาเรื่อง พลังประชาชนเพรียกหาความยุติธรรมและสันติภาพโดย

อับดุลกอฮาร์ บิน ฮาญีอับดุลอาวัง ประธานศูนย์ทนายความมุสลิม จ.ปัตตานี (MAC ปัตตานี)

ตูแวดานียา ตูแวแมแง ผอ.สำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (LEMPAR)

ร่วนเสวนา ครอบครัวผู้เสียชีวิตกรณีโต๊ะชูด

12.00 เดินทางกลับบ้านโดยสันติภาพ

 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ  ประธานกลุ่มด้วยใจ    Tel .08180986009

นางสาวมาซีเต๊าะ  หมันหล๊ะ   เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม  Tel .0911690432

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ประจำจังหวัดปัตตานี  Tel. 0848618530

 [:]

RELATED ARTICLES

[:th]ศาลจังหวัดปัตตานีสืบพยานจำเลยต่อ คดีบิดามารดาผู้ตายทั้งสี่เสียชีวิตจากปฏิบัติการทุ่งยางแดงโมเดล  ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนายกฯ  เหตุเกิดขึ้นเมื่อปี 2558[:]

[:th]มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ใบแจ้งข่าว:ศาลจังหวัดปัตตานีเริ่มสืบพยาน คดีบิดามารดาผู้ตายทั้งสี่ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักนายกฯ กรณีเจ้าหน้าที่ยิงประชาชนในพื้นที่ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เสียชีวิต 4 คน เมื่อปี 2558[:]