[:th]CrCF Logo[:]
โครงการส่งเสริมความเข็มแข็งภาคประชาชนในเรื่องสิทธิที่ดินและป่าไม้ ฉบับพิเศษที่ 2

จดหมายข่าว โครงการส่งเสริมความเข็มแข็งภาคประชาชนในเรื่องสิทธิที่ดินและป่าไม้ ฉบับพิเศษที่ 2 – มค.-กพ. 2559

Share

บทความหลัก: ถอดความคิด‘สุมิตรชัย หัตถสาร’ ผอ. CPCR  ยืนหยัดในหลักสิทธิชุมชน ร่วมผลักดันข้อบัญญัติตำบล ‘แม่สวด’ บทพิสูจน์กลางสูญญากาศแห่งรัฐธรรมนูญไทย

เมื่อช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์ข้อมูล มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได้ร่วมสังเกตการณ์เวทีระดมความเห็นว่าด้วยการผลักดันให้มีการออกข้อบัญญัติตำบลแม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ที่โครงการพัฒนาสิทธิในสังคม (SLP) ร่วมกับ ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น (CPCR) จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ชาวตำบลแม่สวด โดยในงานดังกล่าว นอกจากมีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจากแทบทุกหมู่บ้านของตำบลแม่สวดเข้าร่วมรับฟังอย่างคึกคักแล้ว ยังมีตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ นายก อบต.แม่สวด ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำข้อบัญญัติตำบลด้วย

ทั้งนี้ สาระสำคัญของการจัดเวทีดังกล่าว นายสุมิตรชัย หัตถสาร ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น ได้ให้ความรู้แก่ชาวชุมชนแม่สวดว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบทบาท เจตนารมณ์ และหลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำคัญที่สุดคือการให้ความรู้ถึงแนวทางและกลไกในกระบวนการจัดทำข้อบัญญัติตำบล รวมทั้งให้ความรู้เรื่องหลักสิทธิชุมชนผ่านการนำเสนอบันได 9 ขั้น ในการจัดการทรัพยากรที่ดินโดยชุมชน นอกจากนี้ ในตอนท้ายของจดหมายข่าว นำเสนอทัศนะของนายสุมิตรชัย ที่ให้สัมภาษณ์พิเศษกับศูนย์ข้อมูล มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ถึงความมุ่งหวัง หลักการ เจตนารมณ์ของข้อบัญญัติตำบล หลักสิทธิชุมชน รวมถึงบทพิสูจน์ความท้าทายและนัยสำคัญแห่งการทดลองกระบวนการร่างข้อกฎหมายในระดับฐานรากที่ประชาชนคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมสร้างอย่างแท้จริง

 

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.19 MB]