[:th]CrCF Logo[:]

วันที่ 21 เมษ.ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรมยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราว หลังศาลฎีการับฎีกา กรณีนักศึกษาถูกฟ้องคดียาเสพติด-จำเลยอ้างถูกดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรม

Share

1470012_1173149629363003_589343174449192185_n

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เมื่อเวลา 15.00 น. ศาลอาญามีนบุรีมีคำสั่งให้ส่งคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวไปให้ศาลฎีกาพิจารณาสั่งว่าจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ โดยในวันนี้มีตัวแทนกระทรวงยุติธรรมได้นำหลักทรัพย์ 1,000,000 บาทที่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนยุติธรรมนำยื่นพร้อมคำร้องประกอบการขอปล่อยตัวชั่วคราว  โดยศาลฏีกาจะมีการดำเนินการพิจารณาคำร้องภายใน 3 วันทำการตามข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยการปล่อยชั่วคราว

21016-04-21 ใบแจ้งข่าว ยื่นประกันตัวหลังศาลรับฎีกาคดียาเสพติด

ใบแจ้งข่าว

วันที่ 21 เมษ.ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรมยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราว หลังศาลฎีการับฎีกา

กรณีนักศึกษาถูกฟ้องคดียาเสพติด-จำเลยอ้างถูกดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรม

 

วันนี้วันที่  21 เมษายน 2559  เวลา 10.30 น. ทนายความและบิดามารดาของนายกฤษณะ พงษ์ทอง จำเลยที่ถูกฟ้องว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 100/1 และ 102  จะร่วมกันเดินทางไปยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวหลังศาลฎีการับฎีกาคดีนี้ต่อศาลจังหวัดมีนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมนำหลักทรัพย์จำนวน 1,000,000 บาทที่ได้รับการอนุมัติช่วยเหลือมาก่อนหน้านี้นำหลักทรัพย์มายื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวด้วย

 

คดีนี้สืบเนื่องจากในเวลาที่ถูกจับและดำเนินคดีนั้น นายกฤษณะ พงษ์ทอง เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่สี่ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตและอยู่ระหว่างการสอบปลายภาคเทอมสุดท้าย ก่อนจบปริญญาตรี มีประวัติจากทางมหาวิทยาลัยว่าเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและชอบร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหลายอย่างโดยได้รับใบประกาศนียบัตรหลายอย่าง มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.03 ซึ่งหากไม่ถูกจับดำเนินคดีนี้ก็จะมีโอกาสเรียนจบตามกำหนดได้รับเกียรตินิยมด้วย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสาม (2), 66 วรรคสาม จำคุกตลอดชีวิต และปรับ 1,000,000 บาท จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โดยจำเลยได้ปฎิเสธข้อกล่าวหาตามฟ้องมาตั้งแต่ต้น อีกทั้งครอบครัวของจำเลยก็ได้ต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมให้จำเลยตลอดมา ล่าสุดจำเลยได้ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อกรมคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในชั้นจับกุมและในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวน ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิได้ประสานเรื่องราวร้องทุกข์ของจำเลยพร้อมผู้ต้องขังอื่นอีก ๑๙ รายไปยังสำนักงานจเรตำรวจเพื่อดำเนินการตรวจสอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการแจ้งผลการดำเนินการตรวจสอบดังกล่าว

 

นอกจากนี้ มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้รับการร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจาก นายกมล พงษ์ทองว่าบุตรชายของตนถูกจับดำเนินคดียาเสพติดและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวน โดยคดีนี้ศาลอุทธรณ์ได้อ่านคำพิพากษาแล้วและคดีอยู่ระหว่างฎีกา มูลนิธิฯพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้จำเลยและครอบครัวมีฐานะยากจนและเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงสมควรให้ความช่วยเหลือทางคดีและต่อมากระทรวงยุติธรรมก็อนุมัติหลักทรัพย์ในการประกันตัวทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้จำเลยได้มีโอกาสได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเปิดโอกาสให้จำเลยได้ต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งจะได้ศึกษาต่อให้จบปริญญาตรีโดยยังขาดการสอบสองวิชาสุดท้าย เนื่องจากปีนี้เป็นปีการศึกษาสุดท้ายที่นายกฤษณะจะยังคงได้รับสถานะนักศึกษาตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางณัฐาศิริ เบิร์กแมน (ทนายความ) 085 1208077

นางสาว จันทร์จิรา จันทร์แผ้ว(ทนายความ) 083 9072032

 

TAG

RELATED ARTICLES