หนังสั้น เรื่อง ผู้ร้าย

โครงการ ปฏิบัติการ (ไม่)ลับ ฉบับสื่อ:  สื่อกับการป้องกันการทรมาน

จัดทำโดย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ผลงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันสนับสนุนผู้เสียหายจากการทรมาน  26 มิถุนายน

สนับสนุนโดย Canada Fund

หนังสั้น เรื่อง  ผู้ร้าย  Subtitle English

https://www.youtube.com/watch?v=GyncUTJRbRU

%d bloggers like this: