crcf & mac

2016-02-04_ใบแจ้งข่าวคดีคนหาย(พลทหาร) ศาลยะลานัดไต่สวนคำร้องสาบสูญ 8 ก.พ.59

เผยแพร่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

ศาลจังหวัดยะลานัดไต่สวนคำร้อง กรณีมารดาพลทหารอิสมาแอ นะดารานิง

ยื่นคำร้องให้บุตรชายเป็นคนสาบสูญ

 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 นางอาอีเสาะ นะดารานิง มารดาพลทหารอิสมาแอ นะดารานิง ได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดยะลา ขอให้ศาลมีคำสั่งให้พลทหารอิสมาแอ นะดารานิง เป็นคนสาบสูญ เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 527/2558  ศาลจังหวัดยะลาได้นัดไต่สวนคำร้องดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 09.00 นาฬิกา

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 มารดาพลทหารอิสมาแอ นะดารานิง ได้ขอเข้าเยี่ยมพลทหารอิสมาแอ นะดารานิง ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นพลทหาร อยู่ที่สังกัดกองร้อยปืนเล็กที่ 4 กองพันทหารราบที่ 8  ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ ถนนริมทะเล ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ทางเจ้าหน้าที่ทหารประจำค่ายดังกล่าวได้แจ้งว่า พลทหารอิสมาแอ นะดารานิง ได้ออกจากค่ายไปตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2553 หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทางครอบครัวได้ติดตามสอบถามถึงการหายตัวไปของพลทหารอิสมาแอ นะดารานิง ต่อหน่วยงานต้นสังกัดที่ประจำการอยู่ รวมทั้งได้ติดตามหาพลทหารอิสมาแอ นะดารานิง มาโดยตลอดจนกระทั่งทางครอบครัวพลทหารอิสมาแอ นะดารานิง ได้ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรรามัน จังหวัดยะลา และสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  ร้องเรียนต่อองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ รวมทั้งมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม เพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ครอบครัวพลทหารอิสมาแอ นะดารานิง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางครอบครัวของพลทหารอิสมาแอ นะดารานิง ได้สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีการหายตัวไปของพลทหารอิสมาแอ นะดารานิง กับทางกองพันทหารราบที่ 8 กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ ต้นสังกัดที่เคยประจำการอยู่ ได้รับแจ้งว่าทางต้นสังกัดได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีพลทหารหนีออกนอกกรมกอง และสรุปผลการสอบสวนแล้วว่าเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 พลทหารอิสมาแอ นะดารานิง ได้ขออนุญาตไปตรวจรักษาสุขภาพที่โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 และหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับมาที่หน่วยอีกเลย นับแต่วันที่หายตัวไปจนถึงปัจจุบันพลทหารอิสมาแอ นะดารานิง ได้หายไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลา 5 ปีแล้ว

การยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าพลทหารอิสมาแอ นะดารานิง เป็นคนสาบสูญนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือญาติของผู้สูญหายได้มีโอกาสสื่อสารกับสังคม ถึงความเดือนร้อนทางด้านสังคมและสภาวะจิตใจของญาติที่ยังคงติดตามและต้องการที่จะค้นหาความจริงซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่และรณรงค์ให้สาธารณะได้ตระหนักรู้ถึงปัญหากรณีคนหายซึ่งคนในสังคมต้องช่วยกันและร่วมกันแก้ไข รวมทั้งเพื่อให้เกิดกลไกป้องกันไม่ให้บุคคลทุกคนหายสาบสูญโดยการถูกบังคับ พร้อมทั้งยังแสดงให้เห็นว่าการบังคับให้บุคคลสูญหายยังเป็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่ยังดำรงอยู่ และสะท้อนถึงการสืบสวนสอบสวนที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงถึงชะตากรรมของคนหายโดยการบังคับ

การบังคับให้บุคคลสูญหาย ตามอนุสัญญาการป้องกันบุคคลจากการบังคับให้สูญหายขององค์การสหประชาชาติ( The International Convention on for the Protection of All Persons from  Enforced Disappearance )  หมายถึงการทำให้บุคคลสูญเสียเสรีภาพไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใดหรือด้วยเหตุผลใดซึ่งกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลหรือกลุ่มคนที่กระทำโดยการได้รับคำสั่ง ได้รับการสนับสนุน หรือการยินยอมจากรัฐ และรวมทั้งการไม่เปิดเผยข้อมูลหรือการปฏิเสธในการรับรู้ถึงการสูญเสียเสรีภาพหรือการสูญหายของบุคคล หรือการปิดบังข้อมูลความจริงหรือสถานที่ของบุคคลผู้สูญหาย ภายใต้คำจำกัดความนี้บุคคลทั้งหมดนี้ได้กระทำการหรือสั่งให้มีการปิดบังหรือไม่เปิดเผยถิ่นพำนักของบุคคลที่หายตัวไป ก็จัดว่าเป็นการกระทำภายใต้การทำให้บุคคลสูญหายตามอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ด้วย

 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวสุภาวดี สายวารี  ทนายความสำนักงานประจำจังหวัดยะลา มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม  08-4195-0372

นายปรีดา นาคผิว มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 08-9622-2474