[:th]CrCF Logo[:]

แถลงการณ์ อังคณา นีละไพจิตร กรณีศาลฎีกายกฟ้องจำเลยคดีกักขังหน่วงเหนี่ยว ทนายสมชาย และไม่อนุญาตให้ครอบครัวเป็นโจทก์ร่วม

Share

แถลงการณ์ กรณีศาลฎีกายกฟ้องจำเลยคดีกักขังหน่วงเหนี่ยวสมชายนีละไพจิตรและ ไม่อนุญาตให้ครอบครัวเป็นโจทก์ร่วมในคดี

วันนี้ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 9.30 น. ศาลอาญาได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกายกฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ 5 นายในคดีกักขังหน่วงเหนี่ยว และลักทรัพย์สมชาย นีละไพจิตร ดิฉันในฐานะครอบครัวรู้สึกเสียใจ และผิดหวังอย่างยิ่งต่อกระบวนการยุติธรรมไทย โดยเฉพาะต้นทางของกระบวนการยุติธรรม คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีในการสืบสวนสอบสวนและหาพยานหลักฐาน ซึ่งศาลฎีกาชี้ว่าหลักฐานที่พนักงานสอบสวนนำส่งศาลไม่มีความน่าเชื่อถือ และไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องยืนยันความถูกต้องของพยานหลักฐานที่ส่งศาล

วันนี้ ศาลฎีกาได้สร้างบรรทัดฐานใหม่ในสังคมไทย คือการยืนยันว่า ครอบครัวผู้ถูกบังคับสูญหายไม่มีสิทธิในการดำเนินการเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมแทนผู้สูญหายได้ เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานว่าผู้สูญหายได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจนมิอาจดำเนินการได้ด้วยตนเอง

วันนี้ ดิฉันในฐานะครอบครัว จึงกลับมายังจุดตั้งต้นอีกครั้ง ในฐานะผู้ไม่มีสิทธิในการเรียกร้องความเป็นธรรมแทนสมชาย นีละไพจิตร และนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ในการทวงถามความจริงและความเป็นธรรมแทนครอบครัวผู้สูญหายทุกคน

ดิฉันเคยกล่าวไว้ในครั้งหนึ่งว่า “แม้กระบวนการยุติธรรมจะมิอาจคืนชีวิตให้สมชายแต่กระบวนการยุติธรรมก็ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบในการคืนความยุติธรรมแก่เขา”

วันนี้ ณ จุดเดิม ดิฉันขอถามหาความรับผิดชอบต่อกรณีการบังคับสูญหายสมชาย นีละไพจิตร ไปยังรัฐบาลไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกระบวนการยุติธรรมไทยอีกครั้ง ดิฉันขอเน้นย้ำว่าการบังคับสูญหายเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชนชาติ เป็นอาชญากรรมต่อเนื่องที่ไม่มีอายุความ และเหยื่อและครอบครัวมีสิทธิในการทราบความจริง และความยุติธรรม

ดิฉันเชื่อมั่นว่าถ้าวันนี้สมชายสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เขาจะไม่เสียใจ แต่จะภาคภูมิใจในสิ่งที่ครอบครัว และบรรดากัลยาณมิตรได้ร่วมกันผลักดันให้การบังคับสูญหายเป็นประเด็นสาธารณะ และเพื่อร่วมมือกันสร้างกลไกสำคัญในการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากอาชญากรรมร้ายแรงนี้

ท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณบรรดากัลยาณมิตร สหายร่วมอุดมการณ์ สื่อมวลชน รวมถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านสำหรับกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่นำพาดิฉันและครอบครัวมาถึงจุดนี้ จุดที่เราจะไม่ยอมแพ้ จุดที่เราจะไม่ก้มหัวให้อำนาจอธรรม และจะมีกำลังใจในการก้าวเดินต่อไปเพื่อความยุติธรรมสำหรับบุคคลทุกคน

ด้วยความเชื่อมั่นในคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

อังคณา นีละไพจิตร