[:th]CrCF Logo[:]

คดีเยาวชนไทยพุทธ ถูกฟ้องคดีความมั่นคงแบ่งแยกดินแดน กำหนดสืบพยานโจทก์และจำเลยนัดสุดท้าย ๒๔ ธ.ค. ๕๘

Share

Logo-Mac-F1

IMG_0045-1

ใบแจ้งข่าว

คดีเยาวชนไทยพุทธ ถูกฟ้องคดีความมั่นคงแบ่งแยกดินแดน

กำหนดสืบพยานโจทก์และจำเลยนัดสุดท้าย ๒๔ ธ.ค. ๕๘

 

คดีที่พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๒ ภาค ๙ เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญากับเยาวชนไทยพุทธคนหนึ่งต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส คดีหมายเลขดำที่  ๑๔๓/๒๕๕๘  ในข้อหา “สมคบกันก่อการร้าย  ร่วมกันก่อการร้ายโดยการสะสมกำลังพลอาวุธ  อั้งยี่  ซ่องโจร  ร่วมกันมีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน  ร่วมกันมีเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย  ร่วมกันมีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครอง  ร่วมกันมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย”  ซึ่งกำหนดนัดสืบพยานโจทก์วันที่ ๑๖ , ๑๗  และ ๑๘  ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น

การสืบพยานโจทก์ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ พนักงานอัยการโจทก์ ได้นำพยานเจ้าหน้าที่ทหารพรานชุดปฏิบัติการในวันเกิดเหตุ เข้าสืบจำนวน ๔ ปาก มีการกล่าวอ้างถึงขบวนการต่าง ๆ ว่าก่อความไม่สงบเพื่อต้องการแบ่งแยกดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการก่อความความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาเริ่มรุนแรงเหนักขึ้นในเหตุการณ์ปล้นอาวุธปืนของกองพันทหารพัฒนาที่ ๔ ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(ค่ายปิเหล็ง) อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ และก่อเหตุต่อเนื่องเรื่อยมา รวมทั้งเหตุการณ์คดีนี้เมื่อวันที่ ๙กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าปฏิบัติการตามยุทธการพิทักษ์เทือกเขาตะเว  แล้วเกิดการยิงปะทะกับกลุ่มก่อความไม่สงบซึ่งหลบหนีไปได้  เจ้าหน้าที่ตรวจยึดอุปกรณ์สำหรับเตรียมก่อความไม่สงบและเครื่องอุปโภคบริโภคในได้กว่า ๖๐๐ รายการ อันเป็นเหตุนำมาซึ่งการตรวจพิสูจน์สารพันธ์กรรม (DNA) จากวัตถุพยานบางรายการที่อ้างว่าตรงกับ DNA ของเยาวชนไทยพุทธจำเลยในคดีนี้  และในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ โจทก์ได้นำพยานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน เข้าสืบจำนวน ๓ ปาก  ซึ่งฝ่ายจำเลยได้ถามค้านถึงความมีพิรุธในการได้มาซึ่งวัตถุพยานและความไม่สมบูรณ์ของการตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของจำเลย

สำหรับวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเดิมกำหนดสืบพยานโจทก์นั้น ศาลมีคำสั่งให้เลื่อนไปสืบทั้งพยานโจทก์ ๓ ปาก และพยานจำเลย ๒ ปาก ให้เสร็จสิ้นในวันเดียวกัน คือ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

นายอับดุลเลาะห์  หะยีอาบู ทนายความมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ๐๘๙-๐๗๕๖๙๘๗

นายปรีดา  นาคผิว  มูลนิธิผสานวัฒนธรรม  ๐๘๙-๖๒๒๒๔๗๔

 

 

Attachments area

Preview attachment ใบแจ้งข่าว คดีเยาวชนไทยพุทธ คดีความมั่นคง สืบนัดสุดท้าย ๒๔ ธ.ค. ๕๘.doc

ใบแจ้งข่าว คดีเยาวชนไทยพุทธ คดีความมั่นคง สืบนัดสุดท้าย ๒๔ ธ.ค. ๕๘.doc

 

TAG

RELATED ARTICLES