[:th]CrCF Logo[:]
ศูนย์ซักถาม ค่ายอิงคยุทธ

แถลงการณ์ กอ.รมน. การเสียชีวิตของนายอับดุลลายิบ ดอเลาะ ที่ห้องพัก ในศูนย์ซักถาม ค่ายอิงคยุทธฯ

Share

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอชี้แจงกรณีนายอับดุลลายิ ดอเลาะ ผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงได้เสียชีวิตภายในที่พักหน่วยซักถามภายในค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เมื่อ 8 ธันวาคม 2558เวลา 1030 พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยว่า จากกรณีเหตุการณ์ นายอับดุลลายิ ดอเลาะ ผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงได้เสียชีวิตภายในที่พักหน่วยซักถามภายในค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เหตุเกิดเมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา และต่อมาภายหลังมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และรายการข่าว 3 มิติ ซึ่งเป็นลักษณะของการชี้นำทางความคิด จากความจริงที่ยังไม่มีผลการตรวจพิสูจน์ ทำให้สังคมเกิดความสงสัย

กองอำนวยการรักาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าขอชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้

1. แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้กำชับเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ตั้งแต่ขั้นชันสูตรในสถานที่เกิดเหตุ โดยเชิญประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ผู้นำศาสนา ภาคประชาสังคม ภรรยา และญาติผู้เสียชีวิต ร่วมสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งผลการตรวจพิสูจน์ในเบื้องต้น ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ หรือถูกทำร้าย และไม่พบความผิดปกติทางร่างกายแต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจพิสูจน์ในเบื้องต้น โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้ส่งไปตรวจพิสูจน์ในวันเดียวกันสำหรับรายละเอียดผลการตรวจพิสูจน์ร่างกาย ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 7 วัน จะชี้แจงให้ทราบในโอกาศต่อไป

2. ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งการให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี ตั้งคณะกรรมการอิสระที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย เพื่อตรวจสอบความจริง ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ องค์กรทางศาสนา องค์กรภาคประชาสังคม และผู้แทนของญาติผู้เสียชีวิต เพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน โดยผลเป็นประการใดจะเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องให้การยอมรับ

3. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงขอให้ได้ใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อแขนงต่างๆ ที่เป็นไปในลักษณะ การชี้นำทางความคิด บิดเบือนข้อเท็จจริง เพื่อให้สังคมเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและสับสน ทั้งนี้จะต้องรอรายละเอียดผลการตรวจพิสูจน์จากทีมแพทย์ผู้เชียวชาญ และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งจะเร่งรัดดำเนินการและชี้แจงให้สังคมได้รับทราบโดยด่วนต่อไป
ผลการตรวจพิสูจน์ของแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เบื้องต้น

๑. การตรวจดวงตา ถ้ามีการคลั่งของเลือด จะบอกได้ว่า ผู้ตายมีโรคหัวใจ หรือหัวใจวาย ซึ่งก็สามารถเป็นไปได้ การตรวจ รูม่านตา ถ้ามีการขยายของรูม่านตาเล็กกว่า ๓ มม. จะบ่งบอกว่าได้รับสารพิษแต่ของ นายอับดุลลายิ ดอเลาะ มีขนาด ๕ มม. ซึ่งถือว่าปกติ ไม่ได้รับสารพิษใด ๆ

๒. แพทย์ได้ตั้งคำถามว่ามีการอุดปาก เพื่อทำให้ขาดอากาศหายใจ หรือไม่ ผลการตรวจก็ไม่มีปรากฏบาดแผลใดๆ เนื่องจากถ้าโดนกระทำในลักษณะนี้ จะเกิดการต่อสู้ จะทำให้เกิดบาดแผลขึ้นตามร่างกายและบริเวณริมฝีปาก

๓. การตรวจบริเวณรอบลำคอ เพื่อดูว่ามีการรัดคอหรือไม่ ผลการตรวจไม่มีปรากฏร่องรอย

๔. บริเวณทรวงอก ถ้าไม่มองให้ชัดเจน จะไม่เห็น แต่เมื่อตรวจอย่างละเอียดพบรอยเป็นคราบสีแดง ซึ่งแพทย์ได้นำไปตรวจ DNA เพิ่มเติมต่อไป

๕. ตรวจบริเวณลำคอ โดยใช้ทฤษฎีทางการแพทย์คือ กดจาง กดไม่จาง คือถ้ากดแล้วจาง จะไม่ใช่รอยช้ำ สรุปผลการตรวจคือกดแล้วจางจึง ไม่พบว่ามีรอยช้ำ

๖. การตรวจร่างกายซีกซ้าย โดยทั่วไปปกติ ไม่พบร่องรอยหรือบาดแผลจากการต่อสู้ แต่อย่างใดส่วนของนิ้วมือซ้าย ตรงซอกเล็บนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง พบคราบแดง ๆด้านในสุด ซึ่งแพทย์พยายามเช็ดแล้วแต่ไม่ออก น่าจะเป็นรอยสีจากการทำอาชีพ ในส่วนของอวัยวะท่อนล่างขาซ้าย ข้อเท้า ส้นเท้า ไม่พบร่องรอย ใด ๆสำหรับในส่วนของคราบเลือดที่ตรวจพบบริเวณใต้หัวไหล่ด้านซ้ายมีลักษณะเป็นจุดเลือดเล็กๆ และ บริเวณใต้ข้อพับแขนด้านซ้ายตรวจพบเป็นคราบเลือด และ กรณีการตรวจพบคราบเลือดที่ติดอยู่ที่ถุงพลาสติก แพทย์ได้เก็บตัวอย่างเลือดไปตรวจพิสูจน์ต่อไป

๗. การตรวจร่างกายซีกขวา ผลการตรวจปกติแต่จะพบคราบเลือดเล็กน้อย แพทย์ทำการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจ DNA ต่อไป พบรอยผิวหนังถลอกประมาณ ๑ ซม. ที่บริเวณข้อศอกขวา คาดว่าน่าจะเกิดตอนเคลื่อนย้ายศพของ จนท.รพ.เตรียมนำส่งมายัง รพ.ม.อ. ส่วนของนิ้วมือขวาจมูกเล็บด้านข้าง มีรอยแดงๆ อยู่นอกเล็บ เช็ดถูไม่ออกซึ่งไม่ใช่คราบเลือด น่าจะเกิดจากการประกอบอาชีพเช่นเดียวกับมือข้างซ้ายที่สำคัญได้ตรวจ บริเวณชายโครงขวาพบรอยแผลเป็น ซึ่งจากการที่แพทย์ได้สอบถามญาติ และญาติให้ข้อมูลว่าเคยมีประวัติการรักษาโรคของแพทย์ด้วยการเจาะปอด แต่ขั้นนี้แพทย์ผู้ชันสูตรไม่ได้ซักประวัติการรักษาจึงสรุปโดยรวมว่าร่างกายปกติ

๘. จากการตรวจเฉพาะที่ บริเวณศีรษะ ไม่ปรากฏร่องรอยฟกช้ำ, การทำร้ายร่างกาย หรือการกระทบกับของแข็งใด ๆ เช่นกัน จึงมีสภาพปกติ

๙. รอยปลื้นแดงด้านหลังที่ปรากฏ เป็นการตกสู่เบื้องต่ำของเลือดเป็นปกติทั่วไป

๑๐. การตรวจบริเวณอวัยวะเพศ ตามที่ญาติได้ค้างคาใจและสอบถามแพทย์ ประเด็นคือ พบรอยคราบสีขาว ซึ่งจากการตรวจของแพทย์ พบว่าอวัยวะเพศ มีการฝังมุก ๑ เม็ด สำหรับคราบขาวๆ ที่พบ เป็นคราบอสุจิ ซึ่งเป็นสภาวะปกติของผู้ชายที่จะหลั่งอสุจิออกมา ส่วนอื่นๆ ไม่พบเจอร่องรอยการทำร้าย ถุงอัณฑะปกติ รูทวารหนักไม่มีบาดแผล ไม่มีเลือดออก

๑๑. ผลการเอกซเรย์ทุกส่วนของร่างกาย ไม่ปรากฏร่องรอยการแตกหักของกระดูกแต่อย่างใด แต่แขนซ้ายมีร่องรอยเหมือนมีโลหะฝังใต้ผิวหนัง ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าผู้เสียชีวิตเคยประสบอุบัติเหตุ ทั้งนี้แพทย์ผู้ชันสูตรจะทำการปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญทางด้านรังสีเทคนิคเพื่อตรวจวินิจฉัยต่อไป

๑๒. ข้อสังเกตของญาติผู้เสียชีวิตที่พบเห็นสภาพศพมีลักษณะการเสียชีวิต คือมือขวาตั้งชู แพทย์คาดว่าอาจเสียชีวิต ในท่านอนตะแคงก็เป็นได้ จะต้องเทียบภาพถ่ายในที่เกิดเหตุของ จนท.ตร. ให้ชัดเจนอีกครั้ง

๑๓. ผลการตรวจหาสารพันธุกรรม (DNA) จะทราบผลประมาณ ๑ เดือน และการตรวจหาสารพิษในร่างกายเสร็จประมาณ ๑ สัปดาห์