เผยแพร่วันที่ 8 ธันวาคม 2558

2015_12_08_ใบแจ้งข่าว ขอเชิญร่วมสังเกตการณ์คดีฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย กรณีพลทหารสมชายฯ เสียชีวิตในโรงพยาบาลหลังถูกส่งตัวมาจากค่ายกาวิละ 2

IMG_0312

IMG_0319.JPG

ใบแจ้งข่าว

ขอเชิญร่วมรับฟังการสืบพยานจำเลย

ศาลแพ่งกรุงเทพส่งประเด็นสืบพยานคดีพลทหารสมชาย ศรีเอื้องดอย

ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 และ  11 ธันวาคม 2558

 

 

 

ตามที่ทางญาติผู้เสียหายได้ร้องเรียนต่อสภาทนายความและสถาบันพัฒนานักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ขอให้ความช่วยเหลือในการฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง (ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ) คดีหมายเลขดำที่ พ.289/2558 โดยนางสายสุดา ศรีเอื้องดอย เป็นโจทก์ฟ้องสามหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงกลาโหม จำเลยที่ 1, กองทัพบก จำเลยที่ 2 และ สำนักนายกรัฐมนตรี จำเลยที่ 3  ในข้อหา ละเมิดเรียกค่าเสียหาย  ในกรณีที่พลทหารสมชาย ศรีเอื้องดอย เสียชีวิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเชียงใหม่   หลังถูกส่งตัวมารักษาจากค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นค่ายที่พลทหารสมชายสังกัดอยู่ในขณะเข้ารับการฝึกทหารใหม่ โดยหลังจากที่ศาลแพ่ง กรุงเทพได้สืบพยานฝ่ายโจทก์ไปแล้วเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558  ศาลแพ่งได้ส่งประเด็นไปสืบพยานฝ่ายจำเลยที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ โดยศาลจังหวัดเชียงใหม่นัดหมายวันสืบพยานจำเลยเป็นวันที่พุธที่ 9 และศุกร์ที่11 ธันวาคม 2558  เวลา 9.00 น. ทั้งสองวันดังกล่าวจะมีการนำพยานจำเลยเข้าให้การต่อศาลทั้งหมด 6 ปาก ซึ่งเป็นแพทย์จำนวนสองปากและพยานอื่นๆ ของฝ่ายจำเลยอีก 4 ปาก ขอเชิญผู้ที่สนใจและสื่อมวลชนเข้ารับฟังการพิจารณาตามวันและเวลาดังกล่าว

ข้อเท็จจริงคดีนี้ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 21-23 มกราคม 2557 ผู้ตายชื่อพลทหารสมชาย ศรีเอื้องดอย อายุ 20 ปีเศษ เป็นทหารประจำค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่ มีข้อเท็จจริงจากญาติร้องเรียนว่าพลทหารสมชายฯ ถูกซ้อมทรมานโดยเจ้าหน้าที่ทหาร 3 นาย ลงโทษด้วยการใช้ปี๊บคลุมศีรษะ ใช้อาวุธตีที่ศีรษะ แผ่นหลัง หน้าอก จำนวน 20 ครั้ง หลังจากนั้นพลทหารสมชาย ฯ ได้แจ้งให้มารดาทราบว่าตนถูกซ้อมทรมานทางโทรศัพท์ จนกระทั่งต่อมาวันที่ 28 มกราคม 2557 พลทหารสมชายถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายกาวิละ ด้วยอาการไอ เจ็บคอ มีอาการเหนื่อย หอบ และเหงื่อแตก เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลค่ายกาวิละ ตรวจสอบอาการแล้ว เห็นว่ามีอาการหนัก เข้าใจมีอาการติดเชื้อ จึงส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเทพปัญญา จังหวัดเชียงใหม่ จนกระทั่งพลทหารสมชาย ฯ ถึงแก่กรรมลงเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 เวลา 10.40 น.

ต่อมาได้มีการส่งศพไปชันสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ แพทย์ผู้ทำการผ่าศพชันสูตรระบุว่า ร่างกายไม่มีบาดแผล สาเหตุการตาย ติดเชื้อไข้หวัดนก ปอดอักเสบ ในระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาลเทพปัญญา จังหวัดเชียงใหม่ ​อีกทั้งภายหลังการตายของพลทหารสมชาย ฯ ได้มีการจัดตั้งกรรมการตรวจสอบความผิดของเจ้าหน้าที่ทหารทั้งสามนายแล้ว ตามคำร้องขอของนางสายสุดา ศรีเอื้องดอย มารดาพลทหารสมชาย ฯ แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีการซ้อมทรมานผู้ตายแต่อย่างใด แต่ญาติตั้งข้อสังเกตว่ามีคนไข้ติดเชื้อไข้หวัด จำนวน 20 รายในค่ายฯ  แต่มีพลทหารสมชาย ฯ เป็นผู้เสียชีวิตเพียงผู้เดียว  โดยญาติเชื่อว่าก่อนหน้าที่พลทหารสมชายฯ  มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ในระหว่างวันที่ 23-28 มกราคม ญาติได้รับติดต่อทางโทรศัพท์กับพลทหารสมชาย ตลอดว่านอนรักษาตัวด้วยอาการบาดเจ็บตามร่างกายหลังจากถูกทำร้ายในค่ายทหารฯ ซึ่งอาจเป็นการลงโทษเนื่องจากพลทหารสมชายฯ ได้เดินทางกลับค่ายทหารฯ ภายหลังวันหยุดลาพักสายไป 14 วัน

เนื่องจากทางญาติยังคงติดใจในสาเหตุการตายและความรับผิดชอบเนื่องจากเป็นการเสียชีวิตในระหว่างการควบคุมกำกับดูแลของครูฝึกทหารใหม่ โดยเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นางสายสุดา มารดา จึงฟ้องเรียกค่าเสียหายจากหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ทหารผู้กระทำละเมิด ต่อศาลแพ่ง โดยเรียกค่าเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิต ร่างกายหรือจิตใจ เป็นเงิน 5,000,000 บาท ค่าปลงศพ เป็นเงิน 300,000 บาท โดยทางจำเลยได้จ่ายเงินช่วยเหลือจัดการศพก่อนโจทก์ยื่นฟ้องไปแล้วเป็นเงิน 40,000 บาท และค่าขาดไร้อุปการะและค่าขาดแรงงานในครอบครัว ซึ่งนางสายสุดา มีพลทหารสมชายเพียงผู้เดียวที่ทำมาหาเลี้ยงครอบครัว โดยคิดเป็นเงิน 30,000บาทต่อเดือนจนนางสายสุดาอายุถึง 95 ปี เป็นเวลา 35 ปี คิดเป็นเงิน 12,600,000 บาท

ในนัดแรกเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558   ที่ศาลแพ่งนัดสืบพยานโจทก์นั้น ได้มีการสืบพยานฝ่ายโจทก์จำนวน 3 ปาก ได้แก่ นางสายสุดา ศรีเอื้องดอย มารดาผู้ตาย (สืบพยานผ่านล่ามภาษาปกาเกอะญอ)  นางสาวชไมพร ศรีเอื้องดอย พี่สาวของผู้ตาย และนางนิตยา หว่างไพบูลย์  ทนายความ ซึ่งเป็นทนายความผู้ให้ความช่วยเหลือทางคดีแก่นางสายสุดาและครอบครัว

 

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม  โทร. 02-6934939

นางนิตยา   หว่างไพบูลย์ ทนายความ  โทร 081-9939061