[:th]CrCF Logo[:]

เชิญร่วมงานแถลงข่าว เรื่องผู้หนีภัยสงครามในรัฐฉาน (ไทยใหญ่) 15 Nov 2015

Share

เชิญร่วมงานแถลงข่าวเรื่องผู้หนีภัยสงครามในรัฐฉาน (ไทยใหญ่) วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ที่ ห้อง พลัส เอฟ ๑ เดอะพลาซ่า ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ปากซอยรามคำแหง ๓๐ ขณะที่มีการรอลงนามความตกลงหยุดยิงของรัฐบาลพม่า กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างและมีการเลือกตั้งทั่วไปในพม่า แต่ในรัฐฉานเหนือกลับไม่เป็นเช่นนั้น

กองทัพพม่า 14 กองพันพร้อมเครื่องบินรบบุกโจมตี เผาบ้านอย่างน้อย 50 หมู่บ้านของเมืองสู้ เมืองหนอง และเมืองเกซี ในพื้นที่รัฐฉานเหนือแล้วประกาศยกเลิกการเลือกตั้งในเขตเหล่านี้ ส่งผลให้ชาวบ้านไทยใหญ่ ตะอางและลีซู 7,000 คน ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นเด็ก สตรี และคนชรา ต้องอพยพหนีสงครามและ ความตาย บางส่วนบาดเจ็บและเสียชีวิต

เครือข่ายไทยใหญ่ 31 องค์กรจึงจัดเวทีเปิดเผยข้อเท็จจริงของการสู้รบ และการลี้ภัยของชาวบ้าน ตลอดจน แถลงการณ์เรียกร้องเพื่อให้เกิดความสงบสุขและสันติภาพในพม่า
กำหนดการ

๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน ร่วมรับประทานอาหารไต (ไทยใหญ่)
๑๒.๓๐ น เริ่มกำหนดการ ด้วยดนตรีประกอบเพลงพื้นบ้านไต (ไทยใหญ่)
๑๓.๐๐ น เสนอข้อเท็จจริงและสถานการณ์การสู้รบและการลี้ภัยในเมืองไต (รัฐ ฉาน) : ภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง เปิดแถลงการณ์ ๓๑ องค์กร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
๑๓.๔๕ น อาจารย์สุรพงษ์ กองจันทึก นักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ
๑๔.๐๐ น. ผู้สื่อข่าวสอบถาม สัมภาษณ์ และแลกเปลี่ยน
๑๔.๔๕ น. Coffee Break …
๑๕.๐๐ น สิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย อาจารย์สุรพงษ์ กองจันทึก, อาจารย์พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ
๑๖.๓๐ น. สิ้นสุดการแถลงข่าว