เชิญร่วมงานแถลงข่าวเรื่องผู้หนีภัยสงครามในรัฐฉาน(ไทยใหญ่)
วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ที่ ห้อง พลัส เอฟ ๑ เดอะพลาซ่า ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ปากซอยรามคำแหง ๓๐
ขณะที่มีการรอลงนามความตกลงหยุดยิงของรัฐบาลพม่า กับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างและมีการเลือกตั้งทั่วไปในพม่า แต่ในรัฐฉานเหนือกลับไม่เป็นเช่นนั้น 

กองทัพพม่า 14 กองพันพร้อมเครื่องบินรบบุกโจมตี เผาบ้านอย่างน้อย 50 หมู่บ้านของเมืองสู้ เมืองหนอง และเมืองเกซี ในพื้นที่รัฐฉานเหนือแล้วประกาศยกเลิกการเลือกตั้งในเขตเหล่านี้ ส่งผลให้ชาวบ้านไทยใหญ่ ตะอางและลีซู 7,000 คน ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นเด็ก สตรี และคนชรา ต้องอพยพหนีสงครามและ ความตาย บางส่วนบาดเจ็บและเสียชีวิต

เครือข่ายไทยใหญ่ 31 องค์กรจึงจัดเวทีเปิดเผยข้อเท็จจริงของการสู้รบ และการลี้ภัยของชาวบ้าน ตลอดจน แถลงการณ์เรียกร้องเพื่อให้เกิดความสงบสุขและสันติภาพในพม่า
กำหนดการ
๑๒.๐๐ น. ลงทะเบียน ร่วมรับประทานอาหารไต(ไทยใหญ่)

๑๒.๓๐ น เริ่มกำหนดการ ด้วยดนตรีประกอบเพลงพื้นบ้านไต(ไทยใหญ่) 

๑๓.๐๐ น เสนอข้อเท็จจริงและสถานการณ์การสู้รบและการลี้ภัยในเมืองไต(รัฐ ฉาน) : ภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง

เปิดแถลงการณ์ ๓๑ องค์กร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

๑๓.๔๕ น อาจารย์สุรพงษ์ กองจันทึก นักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ

๑๔.๐๐ น. ผู้สื่อข่าวสอบถาม สัมภาษณ์ และแลกเปลี่ยน

๑๔.๔๕ น. Coffee Break …

๑๕.๐๐ น สิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  อาจารย์สุรพงษ์ กองจันทึก

  อาจารย์พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ

๑๖.๓๐ น. สิ้นสุดการแถลงข่าว