[:th]CrCF Logo[:]

มหากาพย์ ‘โนนดินแดง’ บนเส้นทางของการถูกรัฐไล่รื้อ-ละเมิดสิทธิชุมชน

Share

image

Spring Report ตอน มองต่างมุม ทวงคืนผืนป่าโนนดินแดง

มหากาพย์ โนนดินแดง   Download รายงานพิเศษ 21 หน้า

รายงานพิเศษ มหากาพย์ ‘โนนดินแดง’ บนเส้นทางของการถูกรัฐไล่รื้อ-ละเมิดสิทธิชุมชน

ศูนย์ข้อมูล มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

เผยแพร่วันที่ 21 กันยายน 2558

จากกรณีราษฎรผู้ยากไร้ในป่าดงใหญ่ถูกผลักดันให้ออกจากพื้นที่ป่าซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 64/2557 และ 66/2557 ซึ่งเป็นนโยบายในการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าตามแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) การทำลายพืชผลและการบังคับโยกย้าย ทำให้ชาวบ้านจำต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านกลุ่มนี้มีที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งทำกินของพวกเขา ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

ปัจจุบัน……ณ วันที่  16 กันยายน 2558

ล่าสุดเมื่อครบกำหนดเส้นตายของทางหลวงเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ชาวบ้าน 12 ครอบครัวจากชุมชนตลาดควายที่อยู่อาศัยในเพิงริมถนนทางหลวงมาเป็นเวลาหลายเดือนหลังการถูกบังคับเคลื่อนย้ายมาจากป่าดงใหญ่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 ได้ตัดสินใจขออนุญาตจากเจ้าของที่ดินรายหนึ่งตั้งเพิงพักอาศัยในที่ดินสปก. เป็นการชั่วคราวในบริเวณใกล้เคียงห่างไปเพียง 6 กิโลเมตร  ปัจจุบันมีชาวบ้าน 12 ครัวเรือนสร้างเพิ่งชั่วคราวพักอาศัย และยังคงรอความช่วยเหลือจากราชการและหน่วยงานอื่น เพื่อให้ได้สิทธิในการอยู่อาศัยที่มั่นคง ต่อสิทธิในชีวิตที่พึงมีพึงได้ในฐานะราษฎรไทยในประเทศไทย

TAG

RELATED ARTICLES