[:th]CrCF Logo[:]
ศาลปกครองสงขลา

ศาลปกครองสงขลา นัดอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดหน้าที่ระหว่างศาล คดีชาวบ้านปูโละปูโย ฟ้องร้องค่าเสียหายทางละเมิด

Share

ใบแจ้งข่าว ศาลปกครองสงขลานัดอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดหน้าที่ระหว่างศาล คดีชาวบ้านปูโละปูโย ฟ้องร้องค่าเสียหายทางละเมิด 

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 1 ศาลปกครองสงขลา นัดอ่านคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ในคดีระหว่างนายยา ดือราแม ผู้ร้องที่ 1 กับพวกรวม 5 คน ซึ่งเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ทหารใช้อาวุธปืนยิงรถกระบะ เหตุเกิดที่หมู่บ้านปุโละปุโยจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 4 คน และบาดเจ็บ 5 คน ผู้ฟ้องคดี กองทัพบกที่ 1 และสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 2 ผู้ถูกฟ้องคดี จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังคำวินิจฉัยชี้ขาดเขตอำนาจศาลตามวันและเวลาดังกล่าว

คดีดังกล่าวนำเข้าสู่การชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลเนื่องจากทางพนักงานอัยการฝ่ายถูกฟ้องคดี เห็นว่าคดีนี้เป็นการใช้อำนาจตามพรบ.ความมั่นคงฯ ในอำนาจศาลยุติธรรม และฝ่ายทนายความผู้ฟ้องคดีต่างเห็นว่า พื้นที่เกิดเหตุคดีนี้ไม่ได้มีการประกาศพรบ.ความมั่นคงฯ จึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎอัยการศึก คดีที่ฟ้องอยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อเกิดข้อความเห็นแย้งกันในเขตอำนาจศาล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ศาลจะจัดทำความเห็นไปให้ศาลที่คู่ความทั้งสองร้องว่าคดีอยู่ในเขตอำนาจพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการฯ เป็นที่สุด

ข้อเท็จจริงกรณีนี้ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555 เวลาประมาณ 20.30 นาฬิกา เจ้าหน้าที่ทหารพรานประจำฐานปฏิบัติการทหารพรานที่ 4302 ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทหารในสังกัดของ กองทัพบก และสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ใช้อาวุธปืนสงคราม ยิงเข้าใส่รถ ขณะที่ชาวบ้าน 9 คน กำลังเดินเพื่อที่จะไปละหมาดศพ (ละหมาดขอพรให้ผู้เสียชีวิต) ที่บ้านทุ่งโพธิ์ จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และบาดเจ็บ 5ราย การกระทำของเจ้าหน้าที่ ดังกล่าวอันเป็นการละเมิดต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด แต่เนื่องจากครอบครัวผู้เสียชีวิตได้รับเงินเยียวยาจำนวน 7.5 ล้านบาท แล้ว จึงไม่ประสงค์จะฟ้องเรียกค่าเสียหายทางละเมิดอีก แต่ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 5 คน มีความประสงค์จะฟ้องเรียกค่าเสียหายทางละเมิด เพื่อขอความเป็นธรรมต่อศาลปกครองต่อไป

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 5 ราย ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ต่อศาลปกครองสงขลาด้วยอีกคดีหนึ่ง ซึ่งในวันที่ 23 เม.ย.2556 เวลา 14:00 น. ศาลปกครองสงขลาได้นัดไต่สวนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าด้วยเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ญาติผู้เสียชีวิตได้รับเงินเยียวยาจาก ศอ.บต. แล้ว รายละ จำนวน 7.5 ล้านบาท ซึ่งเพียงพอแก่ความเสียหายที่ได้รับแล้ว แต่กรณีผู้บาดเจ็บนั้น ได้รับเงินเยียวยาจำนวน500,000-765,000 บาท ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่ได้รับ จึงได้ยื่นฟ้องโดยฟ้องกองทัพบกและสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางละเมิดต่อศาลปกครองสงขลา เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมต่อไป

รายละเอียดติดต่อ

ปรีดา นาคผิว ​​ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 02-6934939