[:th]CrCF Logo[:]
บารมี ชัยรัตน์

แถลงการณ์ Front Line Defenders ประเทศไทย: บารมี ชัยรัตน์ ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนถูกดำเนินคดี

Share

8 กรกฎาคม 2558

แถลงการณ์ Front Line Defenders
ประเทศไทย: บารมี ชัยรัตน์ ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนถูกดำเนินคดี 

นายบารมี ชัยรัตน์ ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนถูกตั้งข้อหาก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร เนื่องจากเขาสนับสนุน 14 นักศึกษาที่เป็นนักเคลื่อนไหว ซึ่งที่ผ่านมาถูกควบคุมตัวจากการประท้วงอย่างสงบเพื่อต่อต้านระบอบทหาร และต่อต้านการบังคับไล่รื้อชุมชนในชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

บารมี ชัยรัตน์เป็นผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน และเพิ่งได้รับเลือกตั้งอีกครั้งให้เป็นหนึ่งในกรรมการบริหารของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เขายังเป็นผู้ประสานงานสมัชชาคนจน (สคจ.) สคจ. เป็นขบวนการเคลื่อนไหวระดับรากหญ้าที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากหน่วยงานระดับชุมชนและเอ็นจีโอในพื้นที่ และทำหน้าที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาและอุตสาหกรรมในไทย

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เจ้าพนักงานตำรวจได้ออกหมายเรียกตัวเพื่อมาสอบสวน ซึ่งจะมีการเข้ารายงานตัวในเวลา 9.00 น.ของวันที่ 10 กรกฎาคมที่สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ตามการแจ้งความของพันโทพงศฤทธิ์ ภวังคะนันท์ บารมีอาจได้รับโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปีจากการละเมิดมาตรา 116 ของประมวลกฎหมายอาญาของไทย

ข้อกล่าวหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการที่บารมีให้ความสนับสนุนต่อ 14 นักศึกษาที่เป็นนักเคลื่อนไหวซึ่งได้ถูกควบคุมตัวตามคำสั่งของศาลทหารกรุงเทพ และได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ก่อนที่พวกเขาจะถูกจับกุมในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 บารมีได้ไปเยี่ยมนักศึกษากลุ่มนี้ และให้ที่พักพิงกับพวกเขาเป็นเวลาสองคืน

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 14 นักศึกษาที่เป็นนักเคลื่อนไหวรวมทั้งผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนเจ็ดคนจาก กลุ่มดาวดิน ได้รับการปล่อยตัวหลังถูกควบคุมตัวเป็นเวลาสองสัปดาห์ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ในวันที่ 7 กรกฎาคม ศาลทหารกรุงเทพสั่งให้ปล่อยตัวพวกเขาอย่างไม่มีเงื่อนไข และปฏิเสธคำขอฝากขังอีก 12 วันของตำรวจ อย่างไรก็ดี ศาลไม่ได้ยกข้อกล่าวหาต่อนักศึกษากลุ่มดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2557 ซึ่งห้ามรวมตัวหรือชุมนุมทางการเมืองของบุคคลกว่าห้าคนขึ้นไป

Front Line Defenders ขอแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการออกหมายเรียกและการสอบสวนนายบารมี ชัยรัตน์ เราเชื่อว่าการกระทำเหล่านี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

Front Line Defenders เรียกร้องทางการไทยให้

  1. ยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยทันทีและอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อนายบารมี ชัยรัตน์ ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน เนื่องจาก Front Line Defenders เชื่อว่าการกระทำของเขาเป็นไปเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่เป็นนักเคลื่อนไหว และเป็นการทำงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างชอบธรรมและอย่างสงบ
  2. ประกันว่าไม่ว่าในพฤติการณ์ใด ๆ ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนทุกคนในไทยจะต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชนที่ชอบธรรมได้โดยไม่ต้องหวาดกลัวกับการตอบโต้ และไม่ถูกจำกัดสิทธิใด ๆ

Front Line Defenders ขอเตือนท่านด้วยความเคารพถึงปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของบุคคล กลุ่ม และหน่วยงานในสังคม เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ ขั้นพื้นฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (United Nations Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedom) ซึ่งรับรองเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2541 ซึ่งยอมรับความชอบธรรมของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน สิทธิของพวกเขาที่จะมีเสรีภาพในการสมาคมและการทำกิจกรรมโดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้ ทั้งเราหวังจะเรียนให้ท่านทราบโดยเฉพาะข้อ 6 (b): ที่ระบุว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิทั้งในส่วนบุคคลและจากการรวมตัวกับคนอื่น ๆ (b) ทั้งที่มีการคุ้มครองตามกฎบัตรสิทธิมนุษยชนและกฎบัตรระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้อื่น ๆ ในการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือสื่อสารความเห็น ข้อมูลและความรู้ใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งปวง” และข้อ 12 (2): ที่ระบุว่า “รัฐจะต้องดำเนินมาตรการทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อประกันให้หน่วยงานที่มีอำนาจคุ้มครองบุคคลทุกคนทั้งในส่วนบุคคลและจากการรวมตัวกับคนอื่น ๆ ให้ปลอดจากความรุนแรง การคุกคาม การตอบโต้ การเลือกปฏิบัติร้ายแรงทั้งในทางพฤตินัยหรือนิตินัย แรงกดดันหรือการกระทำโดยพลการใด ๆ อันเป็นผลมาจากการใช้สิทธิของตนอย่างชอบธรรม ตามที่คุ้มครองไว้ปฏิญญาฉบับนี้”

กรุณาแจ้งให้เราทราบหากท่านตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ในกรณีนี้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

Mary Lawlor
ผู้อำนวยการบริหาร

Download English version at https://www.frontlinedefenders.org/node/29088