[:th]CrCF Logo[:]
ชาวบ้านโนนดินแดง

ครบรอบหนึ่งปีการบังคับไล่รื้อ ชาวบ้านโนนดินแดน จ.บุรีรัมย์ยังไม่ยุติการไล่รื้อ ขอให้ยุติการขับไล่ ชดเชยเยียวยา และจัดสรรที่พักพิง

Share

​เผยแพร่วันที่ 28 มิถุนายน 2558

ครบรอบหนึ่งปีการบังคับไล่รื้อ ชาวบ้านโนนดินแดน จ.บุรีรัมย์ยังไม่ยุติการไล่รื้อ ขอให้ยุติการขับไล่ ชดเชยเยียวยาและจัดสรรที่พักพิง

สืบเนื่องจากกลุ่มชาวบ้านทั้งสิ้น 46 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับขับไล่ออกมาจากพื้นที่อาศัย และที่ทำกินจากป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2557 โดยเป็นระยะเวลาหนึ่งปีที่ทางราชการไม่ได้แก้ไขปัญหาการไร้ที่ดิน และความยากจนของชาวบ้านกลุ่มนี้ อีกทั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน โดยกลับมีมาตรการกดดันให้เจ้าของสวนยางที่อนุญาตให้ชาวบ้านกลุ่มนี้ตั้งเพิงพักอาศัยชั่วคราวซึ่งเป็นการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมที่ได้รับความเดือดร้อน

ขณะนี้มีการกดดันให้ชาวบ้านที่ตั้งเรือนพักชั่วคราวบริเวณสวนยางพารา บ้านซับคะนิง ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดงจำนวน 28 ครอบครัว บริเวณวัดหัวเขื่อนลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จำนวน 6 ครอบครัว และบริเวณวัดลำนางรองจำนวน 12 ครอบครัวให้ออกจากพื้นที่โดยไม่มีพื้นที่รองรับภายใน 7 วัน ปัจจุบันแม้จะผ่านเวลา 7 วันมาแล้วชาวบ้านก็ไม่สามารถจะออกจากพื้นที่ได้เนื่องจากไม่มีทางไป และหวาดกลัวว่าจะถูกบังคับไล่รื้อทันที

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้เผยแพร่ข้อเสนอต่อรัฐบาลไทยภายหลังที่ได้ร่วมรับฟังข้อมูลในเวทีการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยมีตัวแทนหน่วยงานราชการไทยจำนวนกว่า 20 คนที่เดินทางมาร่วมเวทีในวันที่ 4-5 มิถุนายน โดยระหว่างการพูดคุยหนึ่งในคณะกรรมการ 18 คน ได้สอบถามถึงการบังคับขับไล่ชาวบ้านกรณีบ้านโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมภ์ว่า

ขณะนี้คณะกรรมการฯ ได้จัดทำข้อเสนอแนะเชิงสรุปอย่างเป็นทางการและเผยแพร่ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 นี้ และได้จัดส่งถึงรัฐบาลไทยผ่านคณะทูตไทยประจำนครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเวปไซด์ของสหประชาชาติ โดยระบุในเอกสารฉบับที่ United Nations​E/C.12/THA/CO/1-2 ของคณะกรรมการเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมขององค์การสหประชาชาติ ว่า

“คณะกรรมการฯ กังวลเกี่ยวกับประเด็นที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ หลังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการอนุรักษ์ป่า โดยเฉพาะคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 64/2557 และ 66/2557 ในปี 2557 ซึ่งส่งผลให้เกิดการทำลายพืชผลและการบังคับโยกย้าย คณะกรรมการแนะนำให้รัฐภาคีปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งปวงที่จำเป็นรวมทั้งการแก้ไขกฎหมายและกรอบนโยบาย ทั้งนี้เพื่อ ประกันให้มีการใช้วิธีไล่รื้อเป็นมาตรการสุดท้ายเท่านั้น และบุคคลที่ถูกบังคับโยกย้ายออกจากพื้นที่ต้องได้รับค่าชดเชยอย่างเพียงพอ และ/หรือได้รับการจัดสรรที่ดินใหม่ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการ ฉบับที่ 4 (2534) เกี่ยวกับสิทธิการมีที่อยู่อาศัยอย่างเพียงพอ และฉบับที่ 7 (2540) ว่าด้วยการไล่รื้อ”

​มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเห็นว่าทางออกในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการไร้ที่ดินทำกินของชาวบ้านกลุ่มนี้ ควรดำเนินการด้วยหลักการด้านมนุษยธรรมและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาระยะยาวของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานทั้งด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ซึ่งไม่อาจแก้ไปได้ด้วยการขับไล่ชาวบ้านออกนอกพื้นที่โดยเร่งด่วนขาดการมีส่วนร่วมและมาตรการรองรับ ขอเสนอให้มีการชลอการขับไล่และเจรจาพูดคุยเพื่อให้ชาวบ้านกลุ่มนี้มีที่พักพิงชั่วคราวระหว่างรอมาตรการของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ 02-6934939

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม Cross Cultural Foundation
111 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทร: 02-6934939, 02-6934831 โทรสาร : 02-2753954 Tel:02-6934939,02-6934831 Fax:02-2753954
​111 Soi Sithichon Suthisarnwinichai Rd. Samsennok Huaykwang Bangkok Thailand 10320
​www.crcf.or.th