[:th]CrCF Logo[:]
วันสนับสนุนผู้เสียหายจากการทรมานสากล

ปฏิบัติการ (ไม่)ลับ ฉบับสื่อๆ: สื่อกับการป้องกันการทรมาน กิจกรรมวันสนับสนุนผู้เสียหายจากการทรมานสากลขององค์การสหประชาชาติ

Share

ขอเชิญร่วมงาน ปฏิบัติการ (ไม่)ลับ ฉบับสื่อๆ : สื่อกับการป้องกันการทรมาน กิจกรรมวันสนับสนุนผู้เสียหายจากการทรมานสากลขององค์การสหประชาชาติ

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558

เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปกรุงเทพฯ

เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ.1984 เป็นวันที่อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน หรือการปฏิบัติที่ทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือการย่ำยีศักดิ์ศรี ได้รับการรับรองโดยประเทศสมาชิกขององค์กรสหประชาชาติ ดังนั้นองค์กรสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้ วันที 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านการทรมานฯ และเป็นวันสนับสนุนผู้เสียหายจากการทรมานสากล เพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการทรมานฯ และให้ความสำคัญกับการสนับสนุนช่วยเหลือผู้เสียหาย หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการทรมาน โดยประเทศไทยได้เข้าเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯขององค์การสหประชาชาติแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมานับเป็นเวลาแล้ว 8 ปี

ผู้เสียหายจากการทรมานมีทั่วโลก และในประเทศไทยก็มีผู้เสียหายจากการทรมานทั้งที่ได้มีการจดบันทึกและทั้งที่ไม่มีการจดบันทึกข้อเท็จจริงไว้หลายราย ผู้เสียหายจากการทรมานหลายคนไม่กล้าเปิดเผยเรื่องราวการทรมานให้ใครฟังแม้แต่คนในครอบครัว บางคนใช้เวลานานนับปีจึงจะเริ่มเล่าเรื่องราวเหล่านั้น หลายคนมีอาการหวาดกลัวและผลกระทบทางจิตใจในลักษณะ PTSD ทั้งๆ ที่บาดแผลตามเนื้อตัวร่างกายได้หายไปแล้ว

ในปัจจุบันการทรมานในหลายประเทศยังไม่เป็นความผิดอาญา รวมทั้งในประเทศไทยด้วย โดยกฎหมายได้กำหนดแต่เพียงว่าถ้อยคำหรือพยานหลักฐานใดๆ ที่ได้มาจากการใช้กำลังบังคับขู่เข็ญให้ผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหา หรือสารภาพ ศาลจะไม่รับฟังเป็นพยานหลักฐานเท่านั้น อีกทั้งขณะนี้ประเทศไทยไม่มีมาตรการทั้งทางกฎหมายและทางปฏิบัติในการป้องกันและยุติการทรมานที่่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งไม่มีมาตรการฟื้นฟูเยียวยาทางด้านร่างกายและจิตใจ ต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทรมาน นอกจากนี้ความเข้าใจเรื่องทรมานยังคงอยู่ในวงจำกัดเฉพาะองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ผู้เสียหายจากการทรมาน กลุ่มผู้เสียหายและญาติ แต่ยังไม่เป็นที่รับรู้ในกลุ่มประชาชนทั่วไป อีกทั้งสื่อมวลชนก็ไม่ได้ให้ความสนใจในการนำเสนอประเด็นการป้องกันการทรมาน ทำให้ความพยายามในการต่อต้านการทรมาน ยังเป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ไม่ได้รับการเปิดเผยอย่าง กว้างขวาง ส่งผลให้สังคมโดยรวมไม่เข้าใจผลกระทบ จากการทรมานที่เกิดขึ้นกับกระบวนการยุติธรรม และไม่ได้รับรู้ถึงผลกระทบทั้งต่อผู้เสียหาย ครอบครัว สังคม และต่อมนุษย์ด้วยกัน ส่งผลให้สังคมไทยยังไม่ตระหนักถึงความร้ายเเรง ของการทรมานเท่าที่ควร

ดังนี้เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจเรื่องการทรมานให้ชัดเจนและมากขึ้น โดยมุ่งหมายให้สื่อเห็นความสำคัญถึงการต่อต้านการทรมาน และให้เกิดความตระหนักร่วมกันในการป้องกันและยุติการทรมานในประเทศไทย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (มผส) ร่วมกับ องค์การแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงต้องการทำความเข้าใจกับสังคมในเรื่องการป้องกันการทรมาน โดยจัดให้มีเสวนาในหัวข้อ “สื่อและการป้องกันการทรมาน” และจัดให้มีการเผยแพร่หนังสั้น อินโฟกราฟิค และวารสารฉบับพิเศษ ในหัวข้อ “การทรมาน” ซึ่งเป็นสื่อที่จัดทำโดยนักศึกษาที่จัดทำร่วมกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Canada Fund โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ

 • 9.30 น. ลงทะเบียน
 • 10.00 น. กล่าวเปิด Opening Remarks by Ambassador of Canada, Excellency Philip Calvert
 • 10.10 น. การฉาย Information Graphic จำนวนสอง เรื่อง วิทยากรรับเชิญ (ทีมผู้ผลิต)
 • 10.30 น. การฉายหนังสั้น เรื่อง “ผู้ร้าย” และคุยกับผู้กำกับและทีมงาน พร้อมผู้กำกับหนังสั้น
 • 11.00 น. พูดคุยเรื่องการจัดทำวารสารฉบับพิเศษเรื่อง “ทรมาน” เรื่องของใครก็เป็นเรื่องของคุณ

เวทีเสวนา สื่อและการป้องกันการทรมาน

 1. ดร.รณกรณ์ บุญมี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. เอกลักษณ์ หลุ่มชมแข มูลนิธิกระจกเงา
 3. ดร. ปานใจ โวหารดี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  กระทรวงยุติธรรม
 4. อาจารย์ อนุสรณ์ ติปยานนท์ ภาควิชาสื่อศิลปะ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ดำเนินรายการ ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการ ILAW

 • 12.15 น. ถามตอบ                        
 • 12.30 น. กล่าวปิด ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [340.29 KB]