[:th]CrCF Logo[:]
CESCR

ESCR แนะให้ไทยหยุดตัดไม้ยาง และแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินของประชาชน

Share

เผยแพร่วันที่ 8 มิถุนายน 2558

ใบแจ้งข่าว ยูเอ็นแนะให้ไทยหยุดตัดไม้ยาง และแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินของประชาชน อย่างเป็นมีประสิทธิผล และคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ทั้งด้านสิทธิในที่ดิน การศึกษา และวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมือง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.) ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่นและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทบทวนรายงานคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

เวทีการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยมีตัวแทนหน่วยงานราชการไทยจำนวนกว่า 20 คนที่เดินทางมาร่วมเวทีในวันที่ 4 มิถุนายนมีเวลา 3 ชั่วโมงและในวันที่ 5 มิถุนายนมีเวลาทั้งหมด 6 ชั่วโมง ทั้งนี้เป็นเวทีถามตอบกับคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจำนวน 18 คน ได้สรุปใจความสำคัญของสถานการณ์สิทธิเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมว่าประเทศไทยส่งรายงานต่อยูเอ็นช้ามากคือ 16 ปีหลังจากการเข้าเป็นรัฐภาคีและรายงานก็ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจริงๆ ในประเทศไทย

ประเด็นสำคัญหนึ่งที่ถูกหยิบยกมาตั้งคำถามมากที่สุด คือประเด็นสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง โดยเฉพาะเรื่องที่ดินทำกินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิทางการศึกษาและวัฒนธรรม อีกทั้งเมื่อถูกละเมิดก็ไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมและการรับรองสิทธิภายใต้กฎหมายภายในประเทศ จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการบังคับไล่รื้อตัดฟันพืชผล โดยคณะกรรมการฯเสนอให้ยุติการตัดฟันและยกเลิกคำสั่งคสช. รวมทั้งยกเลิกคำสั่งต่างๆที่ส่งผลต่อสิทธิในที่ดินและทรัพยากรของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสั่งให้ตัดต้นไม้ยางพาราจำนวนมากในช่วงเวลานี้ในนามแผนแม่บทป่าไม้แห่งชาติและการลดภาวะโลกร้อน

ทางคณะกรรมการฯ เสนอให้ประเทศไทยนำหลักการสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีทุกฉบับที่ประเทศไทยลงนามและให้สัตยาบันบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังร่างอยู่เวลานี้ เพื่อให้สามารถนำหลักการสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ไปใช้เป็นกฎหมายภายในประเทศและสามารถทำให้เกิดการคุ้มครองสิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะกับชนเผ่าพื้นเมือง ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเฉพาะ ที่ต้องการการยอมรับความเสมอภาคและเท่าเทียมภายในหลักการสิทธิมนุษยชน ในที่นี้รวมถึงการคุ้มครองผู้อพยพ ผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่ลี้ภัย แรงงานอพยพนอกระบบ การไม่ให้การคุ้มครองกลุ่มประชากรกลุ่มนี้เป็นปัญหาในการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติโดยรวมที่รัฐบาลไทยต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนเพื่อยุติกระบวนการค้ามนุษย์ อีกทั้งได้ระบุว่าหน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทั้งจากการกระทำของบริษัทในประเทศไทยและบริษัทไทยในต่างประเทศด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะทำข้อเสนอแนะเชิงสรุปอย่างเป็นทางการและเผยแพร่ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 นี้ และจะมีการส่งถึงรัฐบาลไทยผ่านคณะทูตไทยประจำนครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเวปไซด์ของสหประชาชาติต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม Tel. 02-6934939 or email: crcf.justice@gmail.com

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [97.67 KB]