25580416-233302.jpg

2015-05-18 ใบแจ้งข่าวคดีศาลปกครองสูงสุดพิจารณาคดีเยาวชนสองรายถูกทำร้าย จ.ยะลา

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

เผยแพร่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ใบแจ้งข่าว

วันนัดพิจารณาคดีครั้งแรกศาลปกครองสูงสุด คดีทหารทำร้ายร่างกายเยาวชนชายสองราย

ในจังหวัดยะลาเมื่อปี ๒๕๕๒  

ผู้ฟ้องคดีที่เป็นผู้เสียหายจากการถูกเจ้าหน้าที่ทหารทำร้ายร่างกาย เตรียมแถลงด้วยวาจาและแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อศาลปกครองสูงสุดในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา  ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลปกครองสูงสุด ชั้น ๓  ห้องพิจาณาคดีที่ ๔  ซึ่งศาลกำหนดเป็นวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก  ในคดีหมายเลขดำที่ อ.๑๒๕๖ / ๒๕๕๕  ระหว่างนายมะเซาฟี แขวงบู ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และเด็กชายอาดิล สาแม โดยนางยีซะ สาแม  ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ฟ้องคดีที่ ๒  กับ กระทรวงกลาโหม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑   กองทัพบก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓  และสำนักนายกรัฐมนตรี ถูกฟ้องคดีที่ ๔

ศาลปกครองสูงสุดได้ส่งสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวนให้แก่คู่กรณีทราบล่วงหน้าก่อนวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก โดยคดีนี้เป็นเรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย  เมื่อตุลาการเจ้าของสำนวนได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีจนเห็นว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งได้แล้วจึงกำหนดวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น ซึ่งคู่กรณีมีสิทธิยื่นคำแถลงและนำพยานหลักฐานมาสืบเพิ่มเติมประกอบคำแถลงได้

ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เจ้าหน้าที่ทหารที่ทำร้ายร่างกายผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ถูกดำเนินคดีอาญาที่ศาลจังหวัดทหารบกปัตตานี ข้อหาทำร้ายร่างกาย จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลจังหวัดทหารบกปัตตานีได้พิพากษาลงโทษจำคุก ๖ เดือน ปรับ ๒,๐๐๐ บาท จำเลยรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง โทษจำคุกให้รอลงอาญา ๒ ปี   แม้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นเวลากว่า ๖ ปีแล้ว ผู้เสียหายซึ่งขณะนั้นอายุเพียง ๑๓ และ ๒๐ ปี หากแต่ผู้เสียหายและญาติยังคงติดตามและต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น      รวมทั้งต้องการให้การเรียกร้องสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมเป็นแนวทางการต่อสู้ของผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

นายปรีดา  นาคผิว   ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

โทรศัพท์ ๐๘๙-๖๒๒๒๔๗๔