[:th]CrCF Logo[:]

ศาลอุทธรณ์ ภาค 7 นัดฟังคำสั่งขอปล่อยตัวบิลลี่ จากการควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

Share

เผยแพร่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

ใบแจ้งข่าว นัดฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ ภาค 7 คดีขอให้ปล่อยตัวนายบิลลี่จากการควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ที่ศาลจังหวัดเพชรบุรี มีนัดฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ ภาค 7 ในคดีการขอให้ปล่อยตัวนายพอละจี รักจงเจริญ หรือนายบิลลี่ ที่ถูกควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งภรรยาของนายบิลลี่ได้ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 หลังศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ศาลจังหวัดเพชรบุรีได้มีคำสั่งยกคำร้อง ในคดีหมายเลขดำที่ พิเศษ 1/2557 จากกรณีนางสาวพิณนภา พฤกษาพรรณ ภรรยาของนายบิลลี่ ยื่นคำร้องขอให้ไต่สวนการควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต่อมาภรรยาของนายบิลลี่และทนายความ ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ยกคำร้อง

โดยอุทธรณ์ดังกล่าวโต้แย้งว่า คำให้การของพยานแต่ละปาก ทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและนักศึกษาฝึกงาน เบิกความไม่ตรงกัน มีข้อพิรุธ ขัดต่อหลักเหตุผล อีกทั้ง นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ผู้ที่อยู่กับนายบิลลี่เป็นครั้งสุดท้าย มีเหตุโกรธเคืองกับนายบิลลี่มาก่อนในกรณีการขับไล่ เผาบ้านเรือนของชาวกะเหรี่ยงโป่งลึก บางกลอย ในปี 2554 จนนำไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลาง ในคดีดังกล่าวมีนายบิลลี่ เป็นผู้ประสานงาน ประกอบกับ ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีของอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศด้วยการลงนามอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล ที่จะไม่ถูกบังคับให้สูญหายและรัฐมีหน้าที่ต้องค้นหาความจริง

คดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 นายบิลลี่ นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย ถูกนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานควบคุมตัวและได้หายตัวไปในระหว่างการควบคุมตัวดังกล่าว ภรรยาของนายบิลลี่จึงดำเนินการใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยยื่นคำร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 90 ต่อศาล เพื่อขอให้มีการไต่สวนฉุกเฉิน ในการค้นหาความจริงของการควบคุมตัวนายบิลลี่

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

วราภรณ์ อุทัยรังษี (ทนายความ) 084-8091997
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)
โทรศัพท์ /แฟ๊กซ์ : 02-6930682
อีเมล์ : hrla2008@gmail.com
http://www.naksit.org