[:th]CrCF Logo[:]
ชนเผ่าพื้นเมือง

เรียกร้องกระทรวงสาธารณะสุข เสนอเพิ่มกลุ่มคนไร้สถานะกว่า 2 แสนคนให้ได้สิทธิรักษาพยาบาลทันที

Share

แถลงการณ์เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ในนาม 37 องค์การด้านสาธารณสุข

เรียกร้อง รมช.สธ. เสนอเพิ่มกลุ่มคนไร้สถานะกว่า 2 แสนคนให้ได้สิทธิรักษาพยาบาลทันทีไม่ต้องรอเสนอพร้อมแผนยุทธศาสตร์ฯ

22 กุมภาพันธ์ 2558

การพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการสุขภาพและพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพสำหรับประชากรที่มีความต้องการบริการรูปแบบพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงบริการสำหรับ ประชากรที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชนเผ่านั้น เป็นหนึ่งในนโยบาย 10 ข้อที่ ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ. และ นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สธ. ประกาศเมื่อครั้งรับตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 57 และที่ผ่านมาก็เริ่มเห็นแนวทางการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมบ้าง แต่ยังมีปัญหาบางประการ ที่ 37 องค์กรสาธารณสุข เห็นว่าหาก นพ.สมศักดิ์ รมช.สธ.ซึ่งรับหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายข้อนี้ยังคงดึงดันในแนวทางเดิม น่าจะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์

ขณะเดียวกัน ในวันจันทร์ที่ 23 ก.พ. นี้ นพ. สมศักดิ์ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดการสิทธิในบริการสาธารณสุขให้แก่คนที่มีปัญหาการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย และระบุว่า จะมีการพิจารณาจำนวนคนไร้สถานะให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นสำคัญ ที่เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และ 37 องค์กรสาธารณสุขมีความกังวล และขอเรียกร้องดังนี้

  1. ขอให้ปลดปล่อยคนไร้สถานะ 208,631 คนให้เป็นอิสระโดยทันที เร่งนำเสนอข้อเสนอภาคประชาชนให้ ครม.พิจารณาอนุมัติเพิ่มกลุ่มบุคคลเข้าสู่กองทุนให้สิทธิ(คืนสิทธิ)ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขสำหรับบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ตามมติครม. 23 มี.ค. 2553 ทันที ไม่ต้องรอนำเสนอเข้าพร้อมกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการสิทธิในบริการสาธารณสุขของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิในภาพรวม เพราะกลุ่มคนไร้สถานะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ตกหล่น ยิ่งรอนานยิ่งมีผลกระทบกับประชาชน ละเมิดสิทธิมนุษยชนประชาชนมากขึ้นไปอีก และสร้างภาระให้กับโรงพยาบาลมากยิ่งขึ้น
  2. เห็นด้วยที่ รมช.สธ. จะมีการจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การจัดการสิทธิในบริการสาธารณสุขของบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิในภาพรวม แต่ขอให้กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ของ รมช.สธ.เปิดกว้างให้ผู้มีส่วนร่วมได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์อย่างรอบคอบ ตอบสนองสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงด้วย

    ที่ผ่านมา 37 องค์กรฯ เคยเข้าพบเพื่อพูดคุยและหารือกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมา 5 ครั้งแล้ว แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ และยังไม่ตอบสนองข้อเรียกร้องของภาคประชาชนที่ต้องการให้เสนอครม.พิจารณาเพิ่มคนไร้สถานะให้ได้รับสิทธิรักษาฯ โดยไม่ต้องรอเสนอพร้อมแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังนั้น การประชุมวันที่ 23 ก.พ. เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองฯ ไม่ขอเข้าร่วมประชุมอีก แต่ขอยืนยันในข้อเรียกร้องเดิม 2 ข้อข้างต้นนี้

    แม้ 2 รัฐมนตรีจะประกาศเป็นนโยบายตั้งแต่เมื่อครั้งรับตำแหน่ง 13 ก.ย. 2557 แต่เวลาล่วงเลยจนบัดนี้เวลาเกือบ 6 เดือนแล้ว ยังไร้ความคืบหน้า หากจะรอนำเสนอเพิ่มกลุ่มคนไร้สถานะให้ได้รับสิทธิรักษาพยาบาลเป็นส่วนหนึ่งกับแผนยุทธศาสตร์ ก็ยิ่งจะมีความล่าช้าเข้าไปอีก

ปลดปล่อยเราเท่ากับปลดปล่อยตัวท่านเอง
เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ในนาม 37 องค์การด้านสาธารณสุข
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นายวิวัฒน์ ตามี่ กองเลขาเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 082-3814040