ใบแจ้งข่าว คดีมะกอเซ็ง – ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด25580206-091414.jpg

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม และ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

เผยแพร่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

ใบแจ้งข่าว

 ศาลปกครองสูงสุดสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้ผู้ฟ้องคดี

กรณีมารดานายมะกอเซ็ง ฟ้องกองทัพบกและสำนักนายกฯ กรณีทหารพรานยิงชาวบ้านเสียชีวิต

—————————————————–

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งแก้คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น(ศาลปกครองสงขลา) ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี ในคดีหมายเลขดำที่ 152/2556 ของศาลปกครองสงขลา  ซึ่งนางสาวคอรีเยาะ มะมิง ผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก กองทัพบก และ สำนักนายกรัฐมนตรี  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2  กรณีเจ้าหน้าที่ทหารพรานยิงนายมะกอเซ็ง ลาแซ บุตรชายของผู้ฟ้องคดีถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555  เหตุเกิดที่ ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา  จ.ยะลา  โดยศาลปกครองสงขลาได้กำหนดนัดให้ผู้ฟ้องคดีมาฟังคำสั่งของศาลปกครองสูงสุด ณ ห้องพิจารณาคดีที่ ๒ ศาลปกครองสงขลา