[:th]CrCF Logo[:]

ศาลปกครองสงขลารับฟ้องคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ญาติผู้ตาย กรณีฟ้อง สตช. และ กอรมน. (สำนักนายกฯ) จากเหตุตำรวจยิงเสียชีวิตที่จังหวัดนราธิวาส กรณีสะแนะ

Share

MAC logo 125571210-172042.jpg

2015-01-23_ใบแจ้งข่าวคดีวิสามัญฆาตรกรรมสองผู้ต้องสงสัยกรณีสะแนะ ศาลปกครองรับฟ้องยกเว้นค่าธรรมเนียม

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

เผยแพร่ วันที่ 23 มกราคม 2558

ใบแจ้งข่าว

ศาลปกครองสงขลารับฟ้องคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ญาติผู้ตาย

กรณีฟ้อง สตช. และ กอรมน. (สำนักนายกฯ) จากเหตุตำรวจยิงเสียชีวิตที่จังหวัดนราธิวาส

—————————————————–

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558  ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดี ได้รับใบแจ้งคำสั่งศาลปกครองสงขลา ว่า ศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558  ในคดีหมายเลขดำที่ 156/2557  นางสาวนาปีเซาะ     ซิมะกาเร็ง กับนางสาวมีเดาะ แวบือซา  ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒  ยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ สำนักนายกรัฐมนตรี  ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงนายอุสมาน เด็งสาแม ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556 ที่หมู่บ้านสะแนะ  ต.เรียง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  โดยก่อนหน้านี้ศาลได้แจ้งคำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คดีนี้ เกิดจากเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.)  สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารเข้าปฏิบัติการในพื้นที่บ้านสะแนะ หมู่ที่ 1  ต.เรียง  อ.รือเสาะ  จ.นราธิวาส  โดยเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมพื้นที่รอบนอก  เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดกำลังพลเป็นหลายชุด เข้าตรวจค้น จับกุมบุคคลซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบ ระหว่างปิดล้อมตรวจค้นบ้านเลขที่ ๑๒/๔ ในหมู่บ้านดังกล่าว นายอุสมาน     เด็งสาแม และนายสูเพียง สาและ ได้สมัครใจออกมาแสดงตนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นและควบคุมตัวโดยปราศจากอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ   ซึ่งแต่ละคนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้สายพลาสติกมัดมือทั้งสองข้างแล้วนำไปควบคุมรวมกับบุคคลอื่นที่สนามหญ้านอกบริเวณบ้านที่เกิดเหตุ  หลังจากนั้นได้เกิดเหตุยิงปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ต้องสงสัยที่ยังหลบอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุ กระทั่งเหตุการณ์สงบลง ผู้ที่ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่เสียชีวิตบนบ้านที่เกิดเหตุ 2 คน  และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ 2 คน(ต่อมาเสียชีวิต)       แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายอุสมาน เด็งสาแม และนายสูเพียง สาและ ซึ่งถูกพันธนาการและควบคุมตัวไว้แล้วดังกล่าวกลับเข้าไปในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุอีก โดยนำตัวนายอุสมาน เด็งสาแมเข้าไปในสวนยางพาราหลังบ้าน       และนำตัวนายสูเพียง สาและ เข้าไปภายในบ้านที่เกิดเหตุ  อ้างว่าจะนำไปชี้จุดตรวจค้นอาวุธ และชี้ยืนยันตัวผู้ตายภายในบ้านที่เกิดเหตุ หลังจากนั้นนายอุสมาน เด็งสาแม และนายสูเพียง สาและ ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเสียชีวิตที่บริเวณสวนยางพารา และบนบ้านที่เกิดเหตุ ตามลำดับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างว่าทั้งสองคนที่ถูกควบคุมตัวเข้าไปนั้นได้ไปนำอาวุธมาต่อสู้กับเจ้าหน้าที่

จากเหตุการณ์ดังกล่าว     นำมาซึ่งความเคลือบแคลงสงสัยของชาวบ้านและญาติของผู้ตายเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุใดนายอุสมาน เด็งสาแม และนายสูเพียง สาและ จึงถูกยิงเสียชีวิต ทั้ง ๆ ที่ถูกพันธนาการและควบคุมตัวไว้แล้ว และเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำการเกินกว่าเหตุทำให้บุคคลถึงแก่ความตาย

ต่อมาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2557  ภรรยา กับ มารดาของนายอุสมาน เด็งสาแม เป็นผู้ฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2  ภรรยาและบุตรผู้เยาว์ 3 คน กับมารดาของนายสูเพียง สาและ เป็นผู้ฟ้องคดีที่ 1 ถึงที่ 5  ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา เรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพในชีวิตของผู้ตายทั้งสอง  โดยกรณีนายอุสมาน เด็งสาแม ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้เรียกค่าเสียหายทั้งหมดเป็นเงิน 7,920,062.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 7,367,500 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง  เป็นคดีหมายเลขดำที่ 156/2557    ส่วนกรณีนายสูเพียง สาและ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้เรียกค่าเสียหายทั้งหมดเป็นเงิน 24,127,622.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 22,444,300 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า  เป็นคดีหมายเลขดำที่ 155/2557

ทั้งสองคดีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด (ร้อยละ 2 ของจำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้อง)  ศาลได้ไต่สวนข้อเท็จจริงเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ฟ้องคดี ทั้งสองคดีแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557  ต่อมาศาลได้แจ้งคำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดีในคดีหมายเลขดำที่ 156/2557  ส่วนคดีหมายเลขดำที่ 155/2557 ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

ดังนั้นจึงถือว่า คดีหมายเลขดำที่ 156/2557 กรณีการเสียชีวิตของนายอุสมาน เด็งสาแม  ซึ่งภรรยา กับมารดา ของผู้ตาย เป็นผู้ฟ้องคดีดังกล่าวนั้น ศาลได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้ทั้งหมดและมีคำสั่งรับฟ้อง เพื่อเข้า     สู่กระบวนการพิจารณาและพิพากษาคดีต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่    นายปรีดา  นาคผิว  ทนายความ   มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 02-6934939,  089-6222474

TAG

RELATED ARTICLES