[:th]CrCF Logo[:]

ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการใช้รถจักรยานยนต์ ของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

Share

เรื่อง ขอร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับแรงงานข้ามชาติชาวพม่าที่เกาะ ใน จ. สุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับเรื่องการใช้รถจักรยานยนต์ในพื้นที่
เรียน ประธาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ด้วยเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (Migrant Workers Right Network) หรือ MWRN ซึ่งเป็นเครือข่านแรงงานข้ามชาติพม่าใน ประเทศไทย โดยเกิดจากการรวมตัวของแรงงานข้ามชาติพม่า จังหวัดสมุทรสาคร เเละสำนักงานประเทศเมียนมาร์ เพื่อให้คำปรึกษา ให้ความรู้และความช่วยเหลือด้านสิทธิแรงงานเเละการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อแรงงานข้ามชาติพม่าในสถานการณ์ยากลำบาก ในปัจจุบันนี้เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อแรงงานข้ามชาติที่เป็นจำเลยคดีเกาะเต่าด้วย

จากการลงพื้นที่ที่เกาะพงัน เกาะสมุย เกาะเต่า รวมอีกหลายเกาะในจังหวัดสุราษฎรธานี เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติได้ตั้งข้อ สังเกตว่า มีข้อจำกัดเรื่องการใช้รถจักรยานยนต์ของแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า อย่างน้อยสองประการ ได้แก่ แรงงานข้ามชาติ เกือบทั้งหมด ไม่มีใบขับขี่ จึงเป็นที่น่าวิตกว่าอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่เเละผู้สัญจรบนท้องถนนเนื่องจากแรงงานข้ามชาติอาจ ขับรถโดยไม่ทราบกฎจราจรเเละเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากไม่ได้สอบใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย เเละไม่ทราบว่าจะดำเนินการ สอบใบขับขี่ได้หรือไม่ และจะต้องดำเนินการอย่างไร เหตุผลสำคัญประการแรกที่ทำให้แรงงานข้ามชาติไม่สามารถ ขอใบอนุญาติ ขับขี่ได้เพราะเป็นไปได้อยากเพราะส่วนมากแล้วจะมีวันหยุดเพียงวันเดียวซึ่งลายครั้งไม่ตรงกับเวลาราชการ

ประการที่สอง คือเรื่องการต้องเสียค่าปรับนอกระบบกล่าวคือหากแรงงานข้ามชาติโดนจับเพราะขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตขับขีหรือ หมวกนิรภัย ก็จะต้องเสียค่าปรับในจำนวนที่แพงมาก บางครั้ง 2,000 บาท บางครั้ง 3,000 เป็นจำนวนไม่แน่นอน หรืออาจโดนยึด จักรยานยนต์ไป หรือหากแรงงานข้ามชาติไม่ต้องการเสียค่าปรับในราคาแพงมากดังกล่าวก็จะมีการเสนอให้ทำบัตรคุ้มครองโดยต้อง เสียค่าคุุ้มครอง ป้องกันการการรีดไถเงินดังกล่าวโดยต้องจ่าย “ค่าคุ้มครอง” ๕๐๐ ต่อเดือน และจะได้รับบัตรหนึ่งใบ ซึ่งหากมีบัตรนี้ เมือถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจในครั้งต่อไปก็จะไม่เจอกับปัญหาอีก โดยบุคคลที่แรงงานข้ามชาติอ้างว่าเป็นผู้ทำการรีดไถแต่งกายคล้าย เจ้าหน้าที่ตำรวจ และข่มขู่รีดไถเงินกับแรงงานข้ามชาติหากพบว่ามีการใช้จักรยานยนต์โดยไม่มีบัตรคุ้มครอง โดยอ้างว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งสร้างภาระทางการเงิน และกระทบต่อรายได้ของแรงงานที่น้อยอยู่แล้ว ทำให้แรงงานข้ามชาติจำนวนไม่น้อยต้องดำรงชีวิตด้วยความยากลำบาก หลบๆ ซ่อนๆและหวาดกลัว อนึ่งการที่แรงงานข้ามชาติไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ และไม่มีบัตรคุ้มครองส่งผลให้เขาพยายามจะหลีกเลี่ยงจุดที่มีการเรียกตรวจ อาจก่อนให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างดำเนินการได้

เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติจึงขอเรียนมายัง ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้โปรดกรุณาตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ดังกล่าว เพื่อเป็นการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ แก้ไขปัญหาจราจรและปราบปรามการทุจริตต่อไป หากมีความคืบหน้าหรือต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติมประการได้ โปรดติดต่อ นายอานดี้ ฮอลล์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของเครือข่ายสิทธิแรงงานข้ามชาติ ผู้ประสานงานกรณีดังกล่าว ให้ทราบด้วย (0846119209 andyjhall1979@gmail.com) จักเป็นพระคุณอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ

นายอานดี้ ฮอลล์
ที่ปรึกษาฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ โทร. ๐๘๔ ๖๑๑ ๙๒๐๙
อีเมล andyjhall1979@gmail.com

Migrant Worker Rights Network (M.W.R.N)
93/206 Moo 7 T.Tha Sai, Mahachai, Samut Sakhon, Thailand 086 7555 337
No.18R Room 24 Mar Ta Li St, Hlaing Myin Mo Housing , Hlaing Tsp Yangon , Myanmar
09 250147299/ 09 49278500
http://www.mwrn.org