[:th]CrCF Logo[:]
ศาลอาญาระหว่างประเทศกับสังคมไทย

eBook ศาลอาญาระหว่างประเทศกับสังคมไทย วิชัย ศรีรัตน์ บรรณาธิการ

Share

หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลสำคัญสองประการคือ ประการแรก เป็นความพยายามที่จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศาลอาญาระหว่างประเทศให้กับสังคมไทยโดยหวังว่าจะช่วยให้ข้อมูลในกระบวนการตัดสินใจเพื่อการเข้าเป็นภาคีศาลอาญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ลงนามรับรองไว้เมื่อ พ.ศ. 2543 ประการที่สอง ต้องการที่จะสร้างความตระหนักร่วมกันในสังคมถึงภยันตรายของการลอยนวลอยู่เหนือกฎหมายของผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง ทั้งนี้เพื่อจะได้ร่วมกันผลักดันให้ยับยั้งและล้มเลิกวัฒนธรรมการอยู่เหนือกฎหมายและความยุติธรรมให้หมดสิ้นไป ทั้งในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ

เอกสารส่วนใหญ่ ที่ประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ ได้จากการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ศาลอาญาระหว่างประเทศกับสังคมไทย : ผลกระทบและความคาดหวัง ซึ่งจัดขึ้นโดยกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ในปี 2545 ส่วนสาระสำคัญเกี่ยวกับศาลอาญาระหว่างประเทศในส่วนแรกของหนังสือ คณะทำงานเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศได้รวบรวมสรุปมาจากเอกสารและเวทีสัมมนาในเรื่องนี้หลายๆ ครั้งที่ผ่านมา

ในฐานะบรรณาธิการ ขอขอบคุณศาสตราจารย์ วิทิต มันตาภรณ์ ดร.ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ และคุณสมชาย หอมลออ ที่มีส่วนอย่างมากในการทำให้หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้น ขอขอบคุณ ผศ. จิตรา เพียรล้ำเลิศ ที่อนุญาตให้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับข้อสังเกตในเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศ

ที่ศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มสธ. ขอขอบคุณบุคคลดังต่อไปนี้เป็นพิเศษ; ผศ.ดร. กิติพงศ์ หังสพฤกษ์ ผศ.เพชรา จารุสกุล ผศ.ชนินาฏ ลีดส์ อาจารย์ คมสัน โพธิ์ คงและ อาจารย์ เธียรชัย ณ นคร

การจัดทำหนังสือเล่มนี้จะสำเร็จมิได้ถ้าไม่ได้การช่วยเหลือเอาใจใส่ติดตามงานรวมทั้งการจัดทำรูปเล่มด้วยความอดทนอย่างน่าชื่นชมจากคุณชนันท์ยา ไกรษร และคุณศันสนีย์ สุทธิศันสนีย์ เจ้าหน้าที่จากคณะทำงานเพื่อการจัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนในอาเซียน

สุดท้าย คณะทำงานเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศในฐานะผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ ขอขอบคุณสภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเชีย (Forum-Asia) และศูนย์กฎหมายสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา แห่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินในการจัดพิมพ์และเผยแพร่ครั้งนี้

ความผิดพลาดในการจัดพิมพ์ย่อมเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดา บรรณาธิการยินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ ที่จะมีขึ้น

วิชัย ศรีรัตน์, บรรณาธิการ

สิงหาคม 2546

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.59 MB]

RELATED ARTICLES